XY-Transfer

XY-Transfer – Mentoringový program

  • XY-Transfer je mnohem víc než bezplatný mentoring, kde seniorní top manažeři uznávaných firem pomáhají svým mladším talentovaným protějškům z generace Y v jejich růstu.
  • XY-Transfer je platforma, v jejíž rámci se setkává svět nových pohledů se světem zkušeností.
  • Díky XY-Transfer mají mladí manažeři v rámci tandemů mentor a mentee příležitost po dobu půl roku rozvíjet svůj potenciál a čerpat novou inspiraci.
  • Klub mladých manažerů České manažerské asociace, koordinátor programu, chce pomocí XY-Transfer přispět k podpoře mladých manažerských talentů a umožnit jim získat cenné zkušenosti, čerpat inspiraci i ponaučení od lidí, kteří v České republice představují manažerské špičky ve svých oborech.

Mezigenerační znalostní transfer představuje důležitou výzvu i příležitost, která je základem dobrého fungování většiny úspěšných firem.

Vilém Vrba – předseda Klubu mladých manažerů ČMA

Účastníci programu XY-Transfer

Y-Mentee
Mentee svěřencem se může stát manažer/ka generace Y, který prokázal mimořádný talent nebo schopnosti v rámci své profese či mimo ni. Lze u něho předpokládat, že pomocí mentoringového programu XY Transfer získá poznatky a zkušenosti, jež mu pomohou nejen v rozvoji stávající kariéry, ale budou rovněž využity i ke kultivaci českého manažerského a společenského prostředí.

X-Mentor
Mentorem se může stát osoba, která představuje špičkového profesionála s významnou manažerskou zkušeností ve svém oboru. Za svou kariéru dosáhl významného a prokazatelného úspěchu v oblasti managementu, podnikání, veřejné, soukromé, akademické, vědecké či umělecké sféře nebo představuje osobnost, která svým významem napomáhá ke zkvalitňování prostředí a společnosti České republiky.

Garant programu

Garantem programu je Klub mladých manažerů České manažerské asociace. KMM ČMA zodpovídá za posouzení a výběr vhodných účastníků na pozice mentorů a jejich svěřených mentees, sestavuje tandemy, v jejichž rámci jednotliví mentoři své svěřence vedou, dodává podporu v podobě doporučené metodiky, organizuje společné eventy, zajišťuje styk s médii, sběr zpětné vazby, kterou dále vyhodnocuje a zpracovává v podobě závěrečné zprávy.

Jak mentoring probíhá

Forma mentoringu
KMM ČMA během úvodního workshopu představí všem účastníkům doporučenou metodiku a mentoringové schéma, které může být oporou při společném nastavování cílů, milníků i vyhodnocování úspěchů, jichž bylo skrze XY Transfer dosaženo.

Samotná podoba mentoringu bude nicméně vždy vycházet z konkrétních potřeb a požadavků každého mentee a možností jeho mentora. Totéž platí o frekvenci a četnosti setkávání mezi jednotlivými účastníky. Někomu mohou vyhovovat setkání tváří v tvář, někdo jiný může preferovat setkání například prostřednictvím Skypu.

Časové nároky na účastníky
Minimálním požadovkem na všechny účastníky programu je v průběhu šesti měsíců věnovat celkem 6-12 hodin samotnému mentoringu a dále účast na zahajovacím workshoppu a závěrečném eventu (2+2 hodiny). Míra a frekvence setkávání mezi mentory a mentee bude záležet na individuální domluvě mezi jednotlivými účastníky, kteří spolu budou tvořit tandemy. Frekvence, kterou KMM ČMA doporučuje je 1-2 hodiny každý měsíc.

Cenová náročnost
XY Transfer je bezplatnou a nezištnou aktivitu, která neklade na její účastníky žádné finanční nároky, a kde si všichni zúčastnění uvědomují její přidanou hodnotu pro ně samotné. Hlavní investicí do programu je úsilí na sobě pracovat a ochota pomáhat druhým a odměnou pak získané znalosti a zkušenosti.

Jak se do XY-Transfer zapojit?

Chcete být mentee, mentorem, nebo znáte někoho, kdo by se jím mohl stát?

Pak neváhejte a napište nám do 31. května 2019 na kmm@cma.cz, v němž stručně uvedete:

  • jméno, příjmení a kontaktní telefon
  • zda se chcete zapojit jako mentee nebo mentor
  • strukturovaný životopis nebo odkaz na LinkedIn profil
  • nástin oblastí, které vám v rámci mentoringu dávají největší smysl, v nichž byste se chtěli rozvíjet, nebo někomu pomáhat

UKÁZKA, JAK MŮŽE PŘIHLÁŠKA DO PROGRAMU VYPADAT

Po obdržení emailu Klub mladých manažerů ČMA Vaši žádost nebo doporučení posoudí a následně Vás bude do 5 pracovních dnů kontaktovat s dalšími informacemi.

Harmonogram programu 2019

  • červen 2019 – oznámení sestavených tandemů mentor-mentee
  • červen – listopad 2019 – mentoring

Články