O klubu

Klub mladých manažerů

Zobrazit akce klubu


O klubu

Reaguje na poptávku po mezigeneračním znalostním transferu. Cílem klubu je vytvářet prostředí, kde se propojují světy různých generací a kde mladí manažeři získají prostor načerpat zkušenosti od svých seniorních kolegů. K tomu slouží zejména projekt XY-Transfer, ale i neformální společenská setkání a networking.

Předsedou klubu je Vilém Vrba, Managing Partner ve skilled.cz, jemuž jsme položili následující otázky:

Co Klub mladých manažerů nabízí?

Naším hlavním cílem je podporovat rozvoj a spolupráci mladých manažerů v České republice a zároveň tuto skupinu lidí obohacovat a propojovat s těmi, kteří mají v oblasti vedení lidí nebo firem dlouhodobé zkušenosti. V klubu se na jednu stranu setkávají mladí žraloci s ostřílenými matadory a vzniká tak skvělá platforma pro sdílení poznatků a zkušeností. Skrze aktivity klubu dáváme manažerům prostor k seberealizaci, čímž na jedné straně pomáháme ve stmelování a zapojení naší členské základny a zároveň zvyšujeme hodnotu jejich členství v ČMA tím, že jim umožňujeme prezentovat se před ostatními firmami a navazovat nové kontakty s přesahem i mimo asociaci.

Co se vám podařilo v roce 2019?

Zvyšujeme hodnotu členství třemi dlouhodobými projekty. Pokračovali jsme a v roce 2020 budeme rozvíjet mentoringový projekt XY-Transfer. Pořádáme manažerské večery, kdy se v partnerské firmě setkají zhruba čtyři desítky manažerů, atraktivní řečníci jsou předem daní, součástí je panelová diskuse.

Naší neopomenutelnou aktivitou je setkávání personalistů HR Sharing. Na této platformě se jednou za dva měsíce setkávání v některé firmě interní HR manažeři. Projekt, který zatím úspěšně zakotvil v Praze, chceme rozšířit i do Brna. Začali jsme kooperovat na projektu T-Mobile Rozjezdy zaměřeném na podporu start-upů. Díky našim aktivitám, zahrnujícími kvalitní networking, se nám daří vyvolávat zájem a zvyšovat počet našich členů.

Pro úspěšnou činnost klubu vidím jako zásadní, že členy výkonného výboru jsou Petr Oulehla a Kamil Pavlíček. Oba se do aktivit klubu zapojují velmi zodpovědně, pomohli rozšířit náš networking a naše aktivity.

Jaké jsou benefity a přínosy pro členy klubu, na to jsme se zeptali člena výkonného výboru Petra Oulehla, CEO Foxy.cz

Přínosy členství v klubu vidím na několika rovinách. Jednak je tu možnost podílet se na přípravě a realizaci zajímavých akcí a mít slovo v tom, jak se budou odehrávat. Dále komunikovat se s velmi zajímavými lidmi v řídících pozicích z fi rem mimo můj obvyklý okruh, získávat a vyměňovat si zkušenosti nejen z mého oboru, ale i mimo něj. A v neposlední řadě je to o navazování přátelských vztahů a budování komunity podobně smýšlejících osobností, se kterými se rád potkávám i mimo ČMA.

Složení výboru klubu

Na setkání a vaše nápady se těší

Vilém Vrba
Předseda Klubu mladých manažerů ČMA
Managing Partner společnosti Skilled resources s.r.o.

Tel.: 775 904 848
E-mail: vrba@cma.cz

Od roku 2016 vede Klub mladých manažerů ČMA, v jehož rámci inicioval a řídí mentoringový program XY–Transfer zaměřený na rozvoj mladých manažerských talentů pomocí mentoringu seniorními manažery uznávaných společností. Absolvent politologie na Masarykově Univerzitě v Brně se v businessu pohybuje od roku 2005. Jeho hlavní doménou je obchod a marketing. Zkušenosti získával jak v rámci středně velkých firem, tak v mezinárodních korporacích. Mezi lety 2014 – 2017 vybudoval a vedl obchodní oddělení brněnského start-uppu UNIFER. Dnes je majitelem společnosti Skilled.cz, která se zabývá náborem zahraničních profesionálů v oblasti IT. Milovník lyžování a adrenalinových sportů prosazuje principy fair play a moderního leadershippu.

 


Petr Oulehla
Člen výkonného výboru Klubu mladých manažerů KMM

Tel.: 731 510 810
E-mail: oulehla@cma.cz

Petr je majitelem a ředitelem online marketingové agentury Foxy.cz. V minulosti řídil marketingové kampaně v korporátu, nyní vede vlastní agenturní business. Jeho firma se stará o růst a prosperitu desítek klientů z celého světa. A to především díky kvalitně nastaveným marketingovým kampaním a perfektní analytice. Mezi jeho priority patří dobré pracovní i nepracovní vztahy, neformální networking a dlouhodobá orientace na osobní a profesní růst. Ve volném čase si rád zahraje golf, poslechne dobrou hudbu a degustuje víno.

 


Kamil Pavlíček
Člen výkonného výboru Klubu mladých manažerů KMM

Tel.: 602 266 356
E-mail: pavlicek@cma.cz

Kamil je ředitelem všestranné marketingové agentury UNIFER. Od studia psychologie se přes práci v korporacích posunul k marketingu a vedení lidí. Za posledních 5 let se podílel na rozvoji a předávání zkušeností praxí více než 400 studentům VŠ, které dnes sdružuje v rámci UNIFER Alumni network.

V profesním životě oceňuje kreativitu spojenou s chytrou strategií. Volný čas rád vyplňuje nákupy literatury a lektorskou činností na odborných seminářích, konferencích i univerzitě. K ČMA se připojil v roli idea makera a hybatele nových aktivit ve spolupráci s významnými společnostmi působícími v České republice.