O klubu

Klub mladých manažerů

Zobrazit akce klubu


O klubu

Reaguje na poptávku po mezigeneračním znalostním transferu. Cílem klubu je vytvářet prostředí, kde se propojují světy různých generací a kde mladí manažeři získají prostor načerpat zkušenosti od svých seniorních kolegů. K tomu slouží zejména projekt XY-Transfer, ale i neformální společenská setkání a networking.

Předsedou klubu je Vilém Vrba, Managing Partner ve skilled.cz, jemuž jsme položili následující otázky:

Co Klub mladých manažerů nabízí?

Naším hlavním cílem je podporovat rozvoj a spolupráci mladých manažerů v České republice a zároveň tuto skupinu lidí obohacovat a propojovat s těmi, kteří mají v oblasti vedení lidí nebo fi rem dlouhodobé zkušenosti. V klubu se na jednu stranu setkávají mladí žraloci s ostřílenými matadory a vzniká tak skvělá platforma pro sdílení poznatků a zkušeností. Skrze aktivity klubu dáváme manažerům prostor k seberealizaci, čímž na jedné straně pomáháme ve stmelování a zapojení naší členské základny a zároveň zvyšujeme hodnotu jejich členství v ČMA tím, že jim umožňujeme prezentovat se před ostatními firmami a navazovat nové kontakty s přesahem i mimo asociaci.

Co se vám podařilo v roce 2018?

Pro úspěšnou činnost klubu vidím jako zásadní, že se mi podařilo doplnit jeho výkonný výbor o dvě nové tváře, Petra Oulehlu a Kamila Pavlíčka. Oba se do aktivit klubu zapojili velmi zodpovědně, pomohli rozšířit náš network a zároveň jsme mohli udržet klíčový mentoringový program XY-Transfer. Společně jsme připravili novou strategii, která byla sestavena pro rok 2019 s výhledem na delší období. Vytvořili jsme vnitřní prostředí a mechanismy fungování klubu, které umožňují jeho postupný růst a rozšiřování činnosti o pravidelné a dlouhodobé aktivity.

Jaké jsou benefity a přínosy pro členy klubu, na to jsme se zeptali člena výkonného výboru Petra Oulehla, CEO Foxy.cz

Přínosy členství v klubu vidím na několika rovinách. Jednak je tu možnost podílet se na přípravě a realizaci zajímavých akcí a mít slovo v tom, jak se budou odehrávat. Dále komunikovat se s velmi zajímavými lidmi v řídících pozicích z fi rem mimo můj obvyklý okruh, získávat a vyměňovat si zkušenosti nejen z mého oboru, ale i mimo něj. A v neposlední řadě je to o navazování přátelských vztahů a budování komunity podobně smýšlejících osobností, se kterými se rád potkávám i mimo ČMA.

 

Složení výboru klubu

Na setkání a vaše nápady se těší

Vilém Vrba
Předseda Klubu mladých manažerů ČMA
Managing Partner společnosti Skilled resources s.r.o.

Tel.: 775 904 848
E-mail: vrba@www.cma.cz

Od roku 2016 vede Klub mladých manažerů ČMA, v jehož rámci inicioval a řídí mentoringový program XY–Transfer zaměřený na rozvoj mladých manažerských talentů pomocí mentoringu seniorními manažery uznávaných společností. Absolvent politologie na Masarykově Univerzitě v Brně se v businessu pohybuje od roku 2005. Jeho hlavní doménou je obchod a marketing. Zkušenosti získával jak v rámci středně velkých firem, tak v mezinárodních korporacích. Mezi lety 2014 – 2017 vybudoval a vedl obchodní oddělení brněnského start-uppu UNIFER. Dnes je majitelem společnosti Skilled.cz, která se zabývá náborem zahraničních profesionálů v oblasti IT. Milovník lyžování a adrenalinových sportů prosazuje principy fair play a moderního leadershippu.

 


Petr Oulehla
Člen výkonného výboru Klubu mladých manažerů KMM

Tel.: 731 510 810
E-mail: oulehla@www.cma.cz

Petr je majitelem a ředitelem online marketingové agentury Foxy.cz. V minulosti řídil marketingové kampaně v korporátu, nyní vede vlastní agenturní business. Jeho firma se stará o růst a prosperitu desítek klientů z celého světa. A to především díky kvalitně nastaveným marketingovým kampaním a perfektní analytice. Mezi jeho priority patří dobré pracovní i nepracovní vztahy, neformální networking a dlouhodobá orientace na osobní a profesní růst. Ve volném čase si rád zahraje golf, poslechne dobrou hudbu a degustuje víno.

 


Kamil Pavlíček
Člen výkonného výboru Klubu mladých manažerů KMM

Tel.: 602 266 356
E-mail: pavlicek@www.cma.cz

Kamil je ředitelem všestranné marketingové agentury UNIFER. Od studia psychologie se přes práci v korporacích posunul k marketingu a vedení lidí. Za posledních 5 let se podílel na rozvoji a předávání zkušeností praxí více než 400 studentům VŠ, které dnes sdružuje v rámci UNIFER Alumni network.

V profesním životě oceňuje kreativitu spojenou s chytrou strategií. Volný čas rád vyplňuje nákupy literatury a lektorskou činností na odborných seminářích, konferencích i univerzitě. K ČMA se připojil v roli idea makera a hybatele nových aktivit ve spolupráci s významnými společnostmi působícími v České republice.