O klubu

Klub manažerek ČMA

Zobrazit akce klubu


Vážená paní,

srdečně Vás zdravím na začátku roku 2018  a ještě jednou přeji vše nejlepší – hlavně hodně zdraví, úspěchů, spokojenosti, lásky a štěstí. Věřím, že k pohodě,  příjemným pocitům a k získáváních nových informací a kontaktů, přispějí i letos akce Klubu manažerek, jenž patří mezi nejdéle působící kluby, sdružující podnikatelky a manažerky v ČR.

Letos vstupujeme již do 22. roku od chvíle, kdy skupina podnikatelek a manažerek začala organizovat klubová setkání, na nichž jsme prožily mnoho zajímavých a nezapomenutelných chvil. Těším se, že nejinak tomu bude i nadále a že k nezapomenutelným a podnětným prožitkům napomůžete i Vy.  Ráda bych letos věnovala v programu více prostoru návštěvě míst, kudy procházela historie. Nejen kvůli připomenutí  100.výročí založení Československa, ale i kvůli tomu, abychom návštěvou těchto míst opět pocítily sílu poznání a utvrdily se ve známé pravdě: Historie je vynikajícím ukazatelem věcí příštích.

Navštívíme Obecní dům, který  patří právem mezi národní kulturní památky. Je klenotem, jehož význam dalece překročuje hranice České republiky. Projdeme místy, kudy doslova  kráčely naše dějiny. Jistě pak nikdy nezapomeneme, kde stál Královský dvůr a odkud 28. října 1918 „otcové zakladatelé“ vyhlásili samostatnost Československa. Podíváme se též do míst, která nejsou obvykle přístupná.

Navštívíme Uměleckoprůmyslové muzeum, které  v listopadu zahájilo provoz po náročné rekonstrukci  otevřením první výstavy Director´s Choice – Výběr ze sbírek. Výstava představuje mistrovská díla ze všech oborů uměleckého řemesla, užitého umění a designu, mimořádná svým provedením či významem. Její osu tvoří reprezentativní výběr ředitelky muzea Heleny Koenigsmarkové určený pro publikaci vydanou londýnským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage Publishers v edici Director’s Choice, která ukazuje sbírky světových muzeí pohledem jejich ředitelů.

Za historií i současností vyjedeme také za hranice Prahy, neboť plánuji slibovanou  návštěvu tréninkového střediska Josefa Váni, několikanásobného vítěze Velké pardubické v obci Chyše a zároveň místní zámek, který zachránili manželé Marcela a Vladimír Lažanští.

Těšit se můžete také na další setkání se zajímavými osobnostmi při Snídaních s…, Odpoledním čaji s…,   na pokračování cyklu Inspiromat, v němž vystoupí se svými  příběhy  další členky klubu, na setkání s mnoha významnými osobnostmi z ekonomiky, politiky, služeb, kultury atd.

Neméně důležité budou i klubové akce, směřující k péči o sebe, o své zdraví. Bude se jednat o cyklus klubových setkání, jejichž cílem je inspirovat se v tom, jak a kde nalézt služby pro zdraví, které je v životě to nejdůležitější. Chybět nebudou ani tolik oblíbené společné návštěvy kulturních akcí.

Plánů je hodně, ale dovolte mi nechat si zatím některé z nich  pro sebe. Jejich uskutečnění se však neobejde bez Vás a bez Vašeho zájmu i podpory.

Jsem vděčná Vám všem, jejichž firmy v předcházejícím období podpořily náš klub. Děkuji, že mi v tom opět pomůžete. Mějte se v novém roce hezky a na shledanou na akcích Klubu manažerek.

Lenka Tomešová

 

Klub manažerek České manažerské asociace byl založen 17. června 2002 a za svůj hlavní cíl si klade:

  • organizaci besed, seminářů, přednášek, společenských a kulturních akcí a setkání, které vedou k získání nových poznatků a navázání nových kontaktů
  • navazování neformálních kontaktů a výměny stanovisek formou diskusí a přednášek z oblasti managementu, ekonomiky, veřejného života apod
  • možnost odborné prezentace členky klubu nebo její firmy
  • podílení se na vytváření společenské prestiže manažerské profese
  • rozvoj osobnosti ženy manažerky a jejího významu v naší společnosti
  • motivaci žen k dosažení významného postavení v oboru, v němž působí a k podpoře rozvoje a využití jejich talentu
  • spolupráci s organizátory soutěží, v nichž jsou oceňovány výsledky a aktivity žen, s cílem podněcovat další k následování a spolupráci
  • napomáhat ženám v nalezení harmonie v osobním i profesním životě

 

Mezi členkami Klubu manažerek ČMA jsou významné osobnosti, ženy vyhodnocené a nominované v soutěži Manažerka roku, manažerky – podnikatelky, manažerky reprezentující firmy v různých stupních řízení. Tyto ženy reprezentují jak vlastní firmy, tak firmy, které jsou v ČMA kolektivními členy.

Archiv akcí jakož i pozvánky na blížící se akce naleznete zde.

 

Na setkání a na inspirativní nápady se těší


PhDr. Lenka Tomešová

předsedkyně Klubu manažerek

Tel.: 607 654 276

E-mail: lenkatomes@seznam.cz

 

 

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.