O klubu

ČMA Regionální klub Morava

Zobrazit akce klubu


Dobrý den, 

vznik regionálního klubu Morava při České manažerské asociaci je, podle mne, významná příležitost navázat na úspěšnou činnost regionálních klubů Brno a Ostrava. 

Osobnosti zvolené do výboru jsou předpokladem vysoké etické a morální úrovně vedení klubu a jejich zkušenosti budou přínosem nejenom pro všechny členy, ale jistě se o ně rádi podělí na akcích klubu i s ostatními účastníky. Strategická spolupráce klubu s Nadací ZET profesora Milana Zeleného slibuje možnost podílet se aktivně na mnoha z jejích projektů, které přinášejí pro podnikatele a manažery výjimečné pohledy a unikátní přístupy a návody k řešení budoucích situací v naší společnosti. 

Mám také za to, že moje nová role Ambasadora ČMA je pro mne významným závazkem a budu, tak jako ostatně doposud, rád prosazovat vstřícnost v jednání a ochotu podporovat inovace a jejich zavádění do praxe.”

Zdeněk Bílek, předseda ČMA RK Morava

Předseda: Ing. Zdeněk Bílek, MBA

Místopředseda: Ing. Petr Kazík, Phd.

VIZE: „Při otevřené komunikaci se v příjemném prostředí rodí nové myšlenky a vztahy.“

POSLÁNÍ: Podpora odborného rozvoje manažerů a jejich duševního a tělesného zdraví.

CÍLE:

  • Zprostředkování názorů a postojů manažerů veřejnosti
  • Setkávání ve firmách členů
  • Organizování setkání na aktuální téma, konference
  • Spolupráce se ZET nadací prof. Milana Zeleného
  • Podpora vzniku start-up společností
  • Podpora a rozšíření technického vzdělávání na všech úrovních

Složení výboru klubu:

Předseda: Ing. Zdeněk Bílek, MBA
Místopředseda: Ing. Petr Kazík, Phd.

Členové výboru:

  • Ivana Borovičková (Zlínský kraj)
  • Olga Girstlová (Jihomoravský kraj)
  • Ing. Radka Prokopová (Jihomoravský kraj)

 

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.