O klubu

ČMA Regionální klub Morava

Zobrazit akce klubu


O klubu

Motto: Při otevřené komunikaci se v příjemném prostředí rodí nové myšlenky a vztahy.

Regionální klub Morava ČMA je jedním z nejaktivnějších v rámci České manažerské asociace, v jeho vedení jsou profesionálové a osobnosti s vysokou etickou a morální úrovní. V čele stojí zkušený manažer Zdeněk Bílek, který je současně ambasadorem ČMA. Jak říká, „je to pro mne významný závazek”. Klub navázal strategickou spolupráci klubu s Nadací ZET profesora Milana Zeleného, slibuje si od ní možnost podílet se na mnoha z jejích projektů, které přinášejí pro podnikatele a manažery výjimečné pohledy a unikátní přístupy a návody k řešení budoucích situací v naší společnosti.

Zdenek_Bilek

Předseda: Ing. Zdeněk Bílek, MBA

adam_liska

Místopředseda: Ing. et Ing. Adam Liška

Poslání: Podpora odborného rozvoje manažerů a jejich duševního a tělesného zdraví.

Co děláme

  • Pořádáme setkání ve firmách členů
  • Organizujeme konference a diskusní akce
  • Zprostředkováváme názory a postoje manažerů veřejnosti
  • Spolupracujeme s Nadací ZET prof. Milana Zeleného
  • Podporujeme vzniku start-upů
  • Podporujeme technické vzdělávání

Předsedy klubu Ing. Zdeňka Bílka jsme se zeptali na zaměření činnosti klubu:

Jak byste definoval jeho poslání?

Náš klub se zaměřuje zejména na vzájemné propojení členů a jejich firem, kdy jde nejen o získání nových kontaktů, ale také vzájemné předávání zkušeností. Chceme ukázat, že jsme klub atraktivní. Proto nesou naše setkání vždy jasnou myšlenku, mají jasné téma a především je navštěvují jedinečné osobnosti. To vše souvisí s podporou odborného rozvoje manažerů a jejich duševního i tělesného zdraví.

Co se vám podařilo v roce 2018?

Úspěchem byl vstup nového kolektivního člena Alia agency ze Zlína, který organizuje nejen pro členy klubu významné vzdělávací akce. Zahájili jsme také úspěšný cyklus pondělních ranních setkání na tzv. Business Breakfast a čtvrtečních večerních Posezení u krbu v resortu Maximus v Brně. Byli bychom rádi, aby se obě tyto společensky a manažersky laděné akce staly pravidelnou součástí kalendářů našich členů i dalších zájemců každé čtvrtletí.

Při již tradiční panelové diskusi Kam kráčí management? jsme se zabývali dalšími výzvami, s nimiž se manažeři střetávají a střetávat budou i v nadcházejících letech. Zdaleka jsme nevyčerpali všechna témata, která má odborná profesní veřejnost na srdci. Toto setkání s předními podnikateli, tentokrát v sídle společnosti AGROTEC a.s. v Hustopečích, nám opět ukázalo, že i v dalších letech bude třeba se zamýšlet nad otázkou, jakými směry se manažerská práce ubírá a bude ubírat.

 

Členka klubu Ivana Borovičková, ředitelka agentury práce Alia agency, s.r.o. považuje členství v klubu za velmi přínosné:

Přínosy členství v klubu spatřuji zejména v synergickém propojení firem a významných manažerů a osobností s cílem zvyšování profesionality a kvality činnosti firem nejen na regionální úrovni. Ráda bych vyzdvihla také vzájemnou podporu členů, smysluplné a zajímavé manažerské akce. Nejlepší reference i doporučení vznikají díky osobní zkušenosti.

 

Kontakty:

Ing. Zdeněk Bílek, MBA, předseda klubu
Mobil: 602 500 321;  E-mail: bilek@cma.cz

Ing. et Ing. Adam Liška, místopředseda klubu
Mobil: 731 594 886; E-mail: liska@cma.cz

Ing. Olga Girstlová – Jihomoravský kraj)

Ing. Radka Prokopová – Jihomoravský kraj)

Fill out my online form.

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.