Klubové setkání s Ing. Martou Novákovou, prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu

Dne 20. února jsme uspořádali setkání s velmi zajímavou a příjemnou ženou – Ing. Martou Novákovou, prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu. Sešly jsme se s ní letos poprvé opět v Kongresovém sále pojišťovny Kooperativa. Dozvěděly jsme se nejen o Martině podnikání, o peripetiích osobního i podnikatelského života, ale nahlédly i do života Svaz obchodu a cestovního ruchu a do souvislostí s politikou, ekonomikou atd.. Téměř 2 hodiny utekly jako voda a to jsme se nedostaly ani k tématům obchodu jako takového. Každá z nás jsme spotřebitelkou, takže i z této stránky by bylo o čem hovořit. Tak příště…

Děkuji patronce tohoto klubového setkání JUDr. Haně Machačové, člence představenstva a náměstkyni generálního ředitele za opětovné zázemí akce, ale i za klubové patronství i v roce 2017.

Děkuji také Zdeňce Kvasničkové, majitelce fi Strelicia za jarní kytice a Ing. Daně Trávníčkové, autorce fantastických knih za dárek pro našeho hosta.

20172-pozvánka-Marta-Nováková