Klubové setkání s Evou a Václavem Hudečkovými

Nadhled, úcta, obětavost, humor a láska – taková slova byla součástí pozvánky Klubu manažerek na setkání s Evou a Václavem Hudečkovými, které se konalo 17. února v Kongresovém sále pojišťovny Kooperativa. Pohled na zasněžené střechy pražských domů z vyhlídkového sálu podtrhl hloubku a oduševnělost této dvojice.

S otevřeností a laskavostí hovořili o svých začátcích, osobnostech, které jejich uměleckou i životní cestu provázely a provázejí. Hovořili o vztazích, o Akademii v Luhačovicích, kde  každoročně připravují mladé hudebníky, o mnoha festivalech, které spoluorganizují. Den před klubovým setkáním se konal další z mnoha koncertů Svátků hudby, které již léta přinášejí pohodu, téměř rodinnou atmosféru a představení mladých talentů.  Hovořili o dalších aktivitách – například o projektu Má vlast, na kterém Eva Hudečková spolupracuje s televizí Noe. Hovořilo se i o knihách, které napsala, o plánech, které oba mají. Padala i celospolečenská témata, vztah ke kultuře jako takové, ale i téma morálky, slušnosti atd.

Celé vyprávění Evy a Václava Hudečkových provázela Láska s velkým L – láska vzájemná, láska k lidem, láska k životu, domovu, ke všemu, co právě dělají i na co se těší.

Pokud jsem v úvodu pozvánky na akci uvedla pojmy – nadhled, úcta, obětavost, humor a láska – po setkání s manželi Hudečkovými doplním ještě vnitřní KRÁSA a MOUDROST.

Děkuji za energií nabité odpoledne člence klubu Haně Machačové, člence představenstva a náměstkyní generálního ředitele pojišťovny Kooperativa a Martinovi Divišovi, předsedovi představenstva a generálnímu řediteli pojišťovny Kooperativa, jenž mile uvedl naše klubové setkání.

Bylo to odpoledne s pohlazením po duši – i když do duše zaselo spoustu témat k zamyšlení.

Lenka Tomešová

pozvánka-Hudečkovi