Klubové setkání – Jak se řídí mezinárodní hudební festival?

Manažerské notování na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě

Skupina manažerů z MS kraje se dne 3. června 2014 setkala v době konání mezinárodního festivalu Janáčkova máje v prostorách Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Hostitelem byl sám ředitel festivalu Janáčkům máj – pan Jaromír Javůrek.

Většina přítomných manažerů se navzájem neznala, proto na úvod proběhlo krátké představení a sdílení pracovních i osobních úspěchů z poslední doby.

Po inspirativním úvodu předal předsedfoto CMA Ostrava 3a ČMA regionálního klubu Ostrava – Ing. Petr Kazík, slovo hostiteli. Jaromír Javůrek se s přítomnými manažery podělil o cenné zkušenosti s organizací a řízením mezinárodního hudebního festivalu, jeho historií, základními tradičními hodnotami, zaměřením na oslovení široké cílové skupiny a tedy pestrosti žánrů, radami, jak je možné si stále držet špičkovou světovou kvalitu, která zaručuje vysokou účast a zájem i v tomto ostravském regionu, ale také nestandardní úspěšnost opakované účasti světových hvězd a hudebních těles z celého světa. Pro manažery bylo přínosné i sdílení zkušeností z fundraisingové oblasti, v čem spočívá jejich klíčový úspěch a jaké nároky na manažerskou činnost si příprava a organizace této akce klade nejen na něj samotného, ale celý realizační tým.

Po inspirativní diskusi s panem Javůrkem se také diskutovaly praktické body k náboru členů do regionálního klubu, výběrovost členů, plán aktivit na druhou polovinu roku 2014 a mnoho dalšího.

Společně strávený čas byl naplněn uvolněnou přátelskou a inspirativní atmosférou a diskusemi v krásném uměleckém prostředí samotné konzervatoře.

Manažeři se mohli po skončení setkání zúčastnit také festivalového koncertu – ArteMiss Trio.

foto Janackova konzervator Ostravafoto Janackova konzervator Ostrava II

 

Ing. Petr Kazík
předseda ČMA Regionálního klubu Ostrava
Tel.: 602 758 377
E-mail: kazik@a-hra.cz