Manažerský seniorský klub

Chcete být členem Manažerského seniorského klubu?

Nejprve zažádejte o členství v ČMA. Následně si můžete zažádat o členství v našem klubu.

Stát se členem

V roce 2020 zažil klub restart. Do jeho čela byl zvolen Ing. Jaromír Řezáč, který nahradil dosavadního předsedu Ing. Tibora Kovalského. Klub se intenzivněji zaměřil na nový styl práce, využití digitalizace na bázi na bázi P2P a nové PR. Jeho vedení chce stabilizovat a aktivizovat členskou základnu a využít synergie s dalšími kluby ČMA.

Akce klubu

Poslání

 • mezigenerační společenský, znalostní a zkušenostní transfer předchozích generací manažerů do podmínek současného manažerského prostředí
 • využívání platformy umožňující čerpat od senior manažerů jejich odborné know- how, inspiraci, životní zkušenosti a poznatky z praxe

Činnost klubu

 • přednášky, semináře, panelové diskuse, diskusní fóra, video a audiokonference, setkávání se a diskuse s úspěšnými manažery a zveřejňováním jejich příběhů
 • publikace odborných monografií a článků v odborných časopisech
 • společenská a kulturní setkání vytvářejí přesah do dalších oblastí života společnosti

Aktivity klubu

Manažerský klub reflektoval koronavirovou krizi a flexibilně přizpůsobil situaci svůj program a formy činnosti zaměřené na digitální prostor:

 • vytvořil klubový web na adrese https://msk.pubpub.org/
 • otestoval pilotní projekt klubové informační platformy Google Groups a videochatový nástroj Google Duo na smartphonech
 • implementoval videokonference na platformě meet.jit.si/seniori

Konkrétní akce

 • panelová diskuse předsedy klubu v Eurocentru Praha na téma „Blízký východ a Evropská unie“, debata na téma „Demokracie a hodnoty v čase koronaviru“.
 • diskusní fórum k problematice firem v koronakrizi
 • cyklus diskusních setkání s osobnostmi ČMA, seniorského klubu a českého managementu, vč. doc. Jiřího Stýbla, bývalého výkonného ředitele ČMA a Ing. Petra Choulíka, bývalého prezidenta ČMA
 • návštěva výstavy velkoformátových fotografii Šumava opuštěná a skrytá s komentářem autora doc. Romana Zuzáka

Tematické zaměření aktivit

 Klub plánuje v roce 2021 prezentovat další osobnosti ČMA a jejího seniorského klubu a zaměřit se na následující oblasti:

 • Širší celospolečenské souvislosti současného řízení firem
 • Krizový a risk management v krizovém období vývoje podniku a jeho okolí
 • Nové pojetí strategického řízení firem v podmínkách nejistoty
 • Uplatnění inteligentních systémů v rozhodování firemního managementu
 • Metody, formy a nástroje současného řízení firem
 • Etika, firemní kultura a společenská odpovědnost firmy
 • Lidský faktor v řízení

Vedení klubu

Proč být členem

Zvyšte svou prestiž. Setkávejte se s osobnostmi.
Využijte výhod členství.

 • Volné vstupy
 • Spolupráce
 • Networking

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter