Klub mladých manažerů ČMA: Jak být úspěšný v podnikání

seminar_1

O tom jak eliminovat rizika a být úspěšný na začátku podnikání, diskutoval se studenty na ČVUT podnikatel a předseda Klubu vzdělávání manažerů (KVM) České manažerské asociace RNDr. Jaroslav Jochman. Na půdě fakulty strojní ČVUT předával své rady a doporučení v oblasti podnikání, založené na svých dlouholetých zkušenostech.

Prvního semináře z celé série pro začínající podnikatele organizovaného Klubem mladých manažerů České manažerské asociace se zúčastnilo 17 účastníků z řad studentů ČVUT, ale i VŠE, a naplnili tak téměř kapacitu semináře pro 20 lidí. Seminář proběhl na Ústavu konstruování a částí strojů, jemuž děkujeme za poskytnutí prostor.

První myšlenka semináře byla taková, že podnikatelé jsou častokrát odborníky ve svém oboru, ale nerozumí ekonomice a nevyužívají potenciál své firmy tak, jak by mohli. K tomu pan Jochman dodal, že mnoho studentů nedokáže odpovědět na banální otázku „co vlastně umí“, což je pro budoucí podnikatele zásadní věc. Druhá věc by měla být odpověď na otázku „odkud jdu a kam chci dojít“. Dalším krokem, než se kdokoli pustí do podnikání, by mělo být umění stanovit si náklady a kolik jsem schopen vydělat. Pan Jochman si k tomu položil řečnickou otázku: „A jak to mám spočítat?“ Stanovit, že něco bude fungovat, je poměrně těžké, ale je snadné spočítat, že nebude.

Netřeba dodávat, že každý podnikatel musí být rozený obchodník, protože jak jinak by chtěl oslovit své zákazníky. A nejlepší zákazníci jsou ti, kterým pomůžete v nesnázích. Velkou část semináře věnoval tomu, jak se vyhnout „dluhové pasti“. Někteří podnikatelé totiž využívají alibistickou výmluvu, že vám zaplatí, až sami dostanou zaplaceno a tím pádem vás odloží ad acta. Proto je důležité si nejdřív prostudovat jejich výsledky hospodaření. Dalším rizikem je investovat veškerý zisk zpět do firmy, protože pokud pak chce jeden, nebo více společníků svůj podíl „vyplatit“, tak firma obtížně sežene rychle tak velkou částku.

Poslední část byla věnována jednotlivým funkcím v kapitálových společnostech, kde se hodně mluvilo o povinnostech jednatele. „Jednatel firmy byl dříve jednou nohou v kriminále. Dnes je situace jiná – je tam oběma,“ vyjádřil se s nadsázkou k údělům jednatelů přednášející Jaroslav Jochman. Zdůraznil také několik bodů, za které právně nese odpovědnost, a to i za ty, do kterých jej doslova tlačí valná hromada.

Lukáš Sábl, organizátor akce a člen výboru Klubu mladých manažerů, seminář zhodnotil následovně: „Dalo by se říct, že pan předseda KVM se na semináři snažil studenty spíše odradit a vystrašit, nicméně vím, že to myslel v dobré víře. Pustit se totiž bezhlavě do podnikání se mnoha lidem nevyplatilo. Je potřeba si reálně uvědomit všechna pro a proti.“