Klub manažerek: zahájení cyklu INSPIROMAT

Konference Inspiromat I.
odstartovala cyklus o inspirativních lidech

inspiromat_fotoCelou fotogalerii naleznete zde

„Inspirativní den s inspirativními lidmi“, tak zněl podtitul konference Inspiromat I., kterou odstartoval cyklus konferencí založených na reálných příbězích z prostředí českého byznysu. „Není lepšího povzbuzení než reálný příběh, který vám někdo na základě vlastní zkušenosti předá. Není nic užitečnějšího než se poučit z chyb a úspěchu ostatních,“ říká Jaroslava Valová, Manažerka roku 2013 a generální ředitelka společnosti SIKO KOUPELNY. Konference se uskutečnila v úterý 10. března od 10:00 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horské.

Na konferenci vystoupily členky Klubu manažerek, v minulosti oceněné v soutěži Manažer/Manažerka roku, prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Jana Malá, Ing. Helena Rögnerová, Dr. Olga Kupec, Ing. Jaroslava Valová a JUDr. Hana Machačová. Jejich patrony byli Ing. Pavel Kafka, Jan Wiesner, Ing. Jan Mühlfeit, Ing. Jaromír Hájek, Ing. Martin Diviš a Ing. Jan Dvořák. Akci moderovaly profesorky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. a prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. Přítomní účastníci konference měli výjimečnou příležitost nechat se inspirovat osobními příběhy, názory a zkušenostmi výjimečných osobností z různých oborů. Této příležitosti využil i nemalý počet studentek Vysoké školy ekonomické, tedy dívek, jež mají celý svůj profesní život teprve před sebou a které vedle inspirace a povzbuzení mohly po skončení akce rovněž získat cenné kontakty pro svoji budoucí kariéru.

Akci zahájila PhDr. Lenka Tomešová, předsedkyně klubu manažerek ČMA. V úvodu svého projevu přivítala přítomné a zdůraznila mimo jiné vzájemnou pomoc manažerek a jejich spolupráci. „Je mi ctí stát v čele klubu, kde je tak hodně skvělých a výjimečných žen, již 19 let,“ řekla mimo jiné.

Svůj pozdrav zaslala, byť formou videozáznamu, také eurokomisařka Mgr. Věra Jourová. „Jsem přesvědčená, že to jde,“ řekla k tématu prosazování žen ve vrcholných funkcích. Připomněla současně důležitost odpovídajících podmínek, mezi něž patří vytvoření zařízení pro péči o děti, pružné pracovní podmínky či rodičovská dovolená rovnoměrně rozložená mezi ženu a muže. „Měli bychom se také zblízka podívat na odměňování žen a mužů,“ dodala.

Z přednesených příběhů manažerek bylo zcela zřejmé, do jaké míry se prolínají osobní život a kariéra. Základní předpoklady stát se dobrou manažerkou, konkrétně talent, odvaha či schopnost prosadit se, mnohdy nestačí, pokud žena nemá základ ve vlastní rodině, podporu manžela, a tudíž stabilitu v soukromém životě. Rovněž je důležité být sama sebou a nebát se prosazovat vlastní názory, i když to jde někdy těžce. Velký důraz na úspěch se dá přiřadit také volbě správného týmu spolupracovníků kolem sebe. Komunikace je základem a to nejen na úrovni vysokého managementu, ale také směrem k lidem v nižších pozicích, kterým je potřeba firemní záměr vysvětlit, čímž se zvyšuje šance na úspěch.


Pojďme si připomenout alespoň část z jednotlivých vystoupení manažerek a jejich patronů…


Ing. Helena Rögnerová

ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR

v době získání titulu ředitelka FN Motol

Patronem Ing. Heleny Rögnerové byl Ing. Jan Mühlfeit, viceprezident ČMA a dlouholetý víceprezident Microsoftu pro Evropu, který popsal pozici ČR z hlediska rovných příležitostí ve srovnání s jinými zeměmi. „Tato konference je o inspiraci, pojďme se seznámit s příběhy žen, které zde dnes budou hovořit,“ uvedl s tím, že je potřeba více žen nejen v politice, ale také v ekonomice, s odkazem na zahraniční modely, kde jsou ženy početně více zastoupeny (například Finsko). „Platí stejně pro muže i pro ženy, že lídrem není ten, kdo dává rozkazy a příkazy tisícům, ale ten, kdo dává naději milionům,“ dodal k předpokladům dobrého manažera.

Ing. Helena Rögnerová v předneseném vystoupení přiblížila svůj celoživotní sen studovat medicínu, který se jí však v důsledku nepřízně doby nepodařilo uskutečnit. Zdravotnictví se přesto stalo náplní její kariéry, Ing. Rögnerová je tak dokladem, že silná vůle dovede překonat řadu překážek. Ve svém projevu dále zmínila bohaté pracovní zkušenosti a problémy, se kterými se potýkala během vedení FN Motol, i profesní život po odchodu z pozice ředitelky této nemocnice.

 

Jana Malá

předsedkyně družstva Moravská ústředna Brno

členka představenstva SČMVD

Patronem Jany Malé byl Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Nastínil své zkušenosti se zastoupením žen ve vrcholných funkcích, které získal za dlouholetého působení v roli předsedy SČMVD. „V tomto sektoru měly ženy vždy rovnocenné šance,“ řekl. Jako patron předsedkyně družstva Moravská ústředna Brno připomněl dále, že tento český výrobce exportuje do 25 zemí světa. „Exportuje dokonce i do vesmíru,“ podotkl s úsměvem, s odkazem na let českého krtka do vesmíru v legendárním raketoplánu Endeavour, do kterého si jej s sebou vzal americký astronaut Andrew Feustel. „Je to jedno z nejlepších členských družstev SČMVD, v jeho čele stojí žena a podnik funguje velice dobře. V Moravské ústředně nejde jen o výrobu v rámci běžného pracovního poměru, ale družstvo zaměstnává také řadu pracovníků domácích, ženy s dětmi,“ upřesnil. Zmínil také významná ocenění předsedkyně Jany Malé, mezi něž patří tituly Manažerka roku 2005, Lady Pro 2012 a Českých 100 nejlepších, a její činnost v představenstvu SČMVD.

Jana Malá započala svoji profesní kariéru jako absolventka zemědělské školy v  zemědělském družstevnictví, odkud odešla do výrobního družstva Moravská ústředna Brno. V Moravské ústředně nejprve zastávala funkci vedoucí podnikové kontroly, od roku 1983 pak byla obchodní náměstkyní. Třebaže bylo v družstvu 97 procent žen, v managementu byla tou první až právě Jana Malá. V roce 1986 se nejprve stává místopředsedkyní družstva, po smrti předchozího předsedy o rok později se stává jeho nástupkyní. Z politických důvodů však byla nucena společně s ostatními členy managementu v roce 1988 Moravskou ústřednu opustit. Z výrobního družstevnictví ovšem natrvalo neodešla, stala se místopředsedkyní družstva Vkus Brno, který byl známým výrobcem konfekce. Listopad 1989 Janu Malou postavil před těžké rozhodnutí – zůstat ve Vkusu Brno, či se vrátit zpět do Moravské ústředny. Zvítězil návrat, byť dočasně pouze do funkce technické náměstkyně. Od září 1990 až dosud je Jana Malá předsedkyní družstva.

Moravská ústředna však již nebyla tím družstvem, které Jana Malá o 15 měsíců dříve opouštěla. Družstvo bylo zadlužené, exportní vztahy téměř zničené. Důležitá byla transformace družstva, která probíhala od roku 1992. Janě Malé se podařilo utvořit silný tým, stanovit jasnou strategii a pravidla. Z celkem osmnácti výrobních programů, které Moravská ústředna tehdy vyráběla, si vybrala výrobu plyšových hraček a v tomto směru pokračuje družstvo i nadále.

Důležité podle jejích slov je, aby firma byla nejen úspěšná, ale aby lidé, co v ní pracují, byli spokojení, aby existovala stabilita pracovníků. „Jsme obor, kde je velice nízká průměrná mzda a pokud tu tito lidé setrvávají, je vidět, že se jim u nás líbí,“ odkázala na problém stability zaměstnanců. „Říká se o mně, že jsem tvrdá, ale jsem otevřená a upřímná a proto vždy hovořím otevřeně o problému,“ řekla s tím, že komunikace je nutná nejen na úrovni managementu, ale i na úrovni vztahů s pracovníky. „Pak je můžete získat na svou stranu,“ dodala s tím, že ze zkušeností v Moravské ústředně může říci, že ačkoliv se někdy firma potýkala s problémy, díky semknutí pracovníků vždy navenek působila stabilně. „Malé a střední firmy, mezi něž patříme, jsou všude ve světě základem ekonomiky úspěšných zemí, jen u nás se to nedaří,“ dodala k problematice struktury současného českého hospodářství. V závěru svého vystoupení poděkovala bývalému předsedovi Svazu českých a moravských výrobních družstev Janu Wiesnerovi za pomoc družstvům a zdůraznila, že SČMVD vždy dovede členským družstvům významně a operativně pomáhat.


prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, senátorka

Ing. Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace, byl patronem prof. MUDr. Evy Sykové, DrSc. Mimo jiné zmínil odvahu této manažerky prosazovat moderní směry vědy. „Dává šanci mladým vědcům, přitahuje zahraniční renomované odborníky,“ řekl. Připomněl, že ČMA přibližně před rokem zahájila cyklus konferencí „O hledání výjimečnosti“, kde mimo jiné prof. MUDr. Syková také vystoupila. Zdůraznil její obrovskou píli a zanícení a připomněl řadu ocenění, která za svou dlouholetou práci získala. V závěru svého projevu pozval přítomné na konferenci, kterou pořádá ČMA v dopoledních hodinách 23. dubna před vyhlášením výsledků soutěže Manažer roku 2014. Konference s tématem „Analýza světového ekonomického fóra“ nastíní odpovědi na otázky na základě zkušeností z praxe u zahraničních firem, kde je v top managementu více žen než mužů, a tyto firmy jsou velice úspěšné. „Pokusíme se v průběhu konference najít bariéry, které zatím v našich podmínkách tuto situaci ovlivňují,“ dodal.

MUDr. Eva Syková v projevu zmínila své studijní začátky i další profesní směřování. Dle jejích vlastních slov měl velký vliv na její nejen osobní, ale i profesní život, ve kterém se chtěla věnovat výzkumu, sňatek s akademikem prof. MUDr. Josefem Sykou, DrSc. V roce 1970 zahájila MUDr. Syková vědeckou práci a roku 1983 založila vlastní laboratoř, kde se svými kolegy prováděla významné výzkumy zejména v oblasti neurofyziologie. Již tehdy se svou pracovní skupinou dosahovala zajímavých výsledků. Rok 1989 představoval pro ni i její kolegy vstupenku do světa – možnost cestovat do zahraničí a získávat nové poznatky, zkušenosti a cenné kontakty. Poté začala spolupracovat s Ústavem Experimentální medicíny AV ČR – cílem bylo založit výzkumný ústav v těsné blízkosti nemocnice, tedy pacientů, kteří potřebují pomoc, a případné výsledky výzkumu tak mít možnost vyzkoušet i v praxi. Současně začala organizovat i velké mezinárodní akce. „Je to důležité, aby se člověk dostal mezi světovou špičku,“ řekla MUDr. Syková. Své výsledky výzkumů realizovala například u pacientů s poraněnou míchou. Její dlouholetá vědecká práce zahrnuje oblast výzkumu v neurovědách, onkologii, buněčné biologii, ekotoxikologii, kmenových buňkách, biomateriálech či tkáňových náhradách. V Motole založila se svými kolegy Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR. MUDr. Syková je držitelkou ocenění Manažerka roku 2011. „Toto ocenění je pro mě velice důležité. Je potřeba, aby všichni viděli, že nemůžeme být jen vědci, ale je také potřeba být i manažerem,“ zavtipkovala. Jak dodala, stále nosí v hlavě nové a nové nápady a výzvy. „Všem nám přeji, abychom získali mnoho mladých žen, které půjdou za svými cíli.

 

Dr. Olga Kupec

jednatelka Abydos, s. r. o.

Patronem Dr. Olgy Kupec byl Ing. Jaromír Hájek, viceprezident ČMA, generální ředitel LeasePlan ČR, který účastníkům akce přiblížil své seznámení s touto manažerkou, zmínil její úspěchy a to, že úspěšně řídila firmu o 200 zaměstnancích, kde obrat firmy byl téměř čtvrt miliardy korun. Dr. Kupec předává své zkušenosti studentům na vysoké škole. „Paní doktorka na mě vždy působila velice skromně a skromnost je ta správná vlastnost úspěšných lidí,“ dodal Ing. Hájek.

Dr. Olga Kupec měla vztah k technickým oborům již od dětství, kdy preferovala hračky jako Merkur, nebo Malý chemik. Popsala své studijní začátky, původně se měla věnovat učitelství, profesně však zakotvila v odvětví strojírenství, když se dostala do firmy Abydos. Přiblížila rovněž i partnerství společnosti se školami, díky kterému mají studenti možnost seznámit se v praxi se studovaným oborem.


Ing. Jaroslava Valová

generální ředitelka SIKO KOUPELNY, a.s.

Ing. Valovou uvedl její patron Ing. Jan Dvořák, člen představenstva společnosti SIKO KOUPELNY, jenž ve své řeči přiblížil principy, jimiž se Ing. Valová ve svém podnikání řídí, a její odpovědnost a spolehlivost.

Ing. Valová seznámila přítomné se začátky firmy Siko, která byla založena v jihočeských Čimelicích v roce 1990. Společnost se v současnosti zabývá prodejem stavebních izolací, keramiky a obkladů. Na samém počátku firmy Siko byly úvahy – zaměstnání či podnikání? Zvítězilo podnikání, byť první roky nebyly lehké. Finančními prostředky na rozjezd podnikání se staly rodinné úspory včetně vkladních knížek dětí. Firma i po 25 letech funguje na rodinné bázi – Ing. Valová ji řídí společně se svým synem. Politikou firmy není dodávat zboží do řetězců, provozuje tak řadu prodejen po celé republice a mimo jiné vznikl i rozsáhlý showroom na pražském Zličíně. Velkým úspěchem Ing. Valové je skutečnost, že se firmě Siko podařilo dostat na český trh zcela novou značku. „Moje základní osobní hodnoty jsou úcta ke stáří, respekt k druhým a dodržování pravidel,“ osobně přiblížila zásady, jimiž se řídí.

 

JUDr. Hana Machačová

Manažerka odvětví a TOP 10

členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele pojišťovny Kooperativa

Patronem JUDr. Machačové byl Ing. Martin Diviš, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Kooperativa. „Firmy, na kterých se podílejí obě pohlaví, jsou úspěšné, jak zde během odpoledne padlo. Stejně jako rodina, která má oba rodiče, je stabilnější,“ shrnul Ing. Diviš téma celé konference.

JUDr. Hana Machačová má v oblasti pojišťovnictví více než třicetileté pracovní zkušenosti a do pojišťovny Kooperativa nastoupila před 20 lety. „Kromě příležitosti – dostat zajímavou pracovní pozici, je současně velice důležité, aby měl člověk kolem sebe ty správné lidi,“ řekla mimo jiné JUDr. Machačová.


Text: Jana Henychová, Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

Click to Hide Advanced Floating Content