Kateřina Gazárková odešla z ČMA

Personální obsazení České manažerské asociace se v průběhu léta změnilo. Odešla od nás Ing. Kateřina Gazárková, která v ČMA působila jako projektový manažer. Po více než roční činorodé práci se rozhodla své zkušenosti zúročit v jiné společnosti, kde dostala nabídku, která „se neodmítá“. Od 1. října se do našich aktivit zapojí nový člen týmu. Převezme po Katce celou stávající agendu a svou činnost rozšíří o nové úkoly. Všem dáme včas vědět, kdo to bude.

Katce přejeme jménem vedení ČMA i všech jejích členů na novém působišti hodně úspěchů.

Od 1. září byla nově jmenována do pozice ředitelky projektové kanceláře MR Ing. Ludmila Koutská, Manažerka roku 2002. Bude zodpovědná za organizační přípravu soutěže MANAŽER ROKU a za přípravu dalších akcí a projektů ČMA. Nápomocen jí bude dosavadní tajemník MR Rastislav Lukovič.

S medializací ČMA od srpna začala pomáhat firma RIX, s.r.o. pod značkou VitaPR. Bude zodpovídat mimo jiné za přípravu newsletteru, vydávání tiskových zpráv a prosazování dobrého jména naší asociace v médiích.