Kam kráčí management? Odpovídá Jan Mühlfeit

Zeptali jsme se členů prezidia ČMA, jak vidí vývoj managementu v posledních letech a jak využívají lidský potenciál ve firemní praxi. Necháte se inspirovat?

JAN MÜHLFEIT, viceprezident ČMA, globální stratég, kouč a mentor

Jak se podle vašeho názoru vyvíjí management v posledních třech letech? Pozorujete změny? Jaké?

jan_muhlfeitV managementu se pohybuji už skoro třicet let a vždy jsem rozlišoval dva typy manažerů. Jsou to ti, kteří umí lidi řídit, a ti, kteří umí motivovat. Motivace zde však funguje krátkodobě. Otázky typu „co budu dělat, jak to budu dělat a za kolik to budu dělat“ rezonují v té části mozku, která je sídlem logiky, což člověka žene kupředu jen krátkou dobu. Leader je ale člověk, který umí lidi nejenom motivovat, ale dokáže je také inspirovat. Slovní spojení „in spirit“ neboli doslovně „v duši“ znamená, že taková osobnost je schopná vybudovat emoční vazbu k instituci, jíž reprezentuje, nejen sama u sebe, ale i u ostatních lidí. Proto tvrdím, že vrcholový manažer bude muset být nejen schopným řídit procesy a lidi, ale bude se čím dál více setkávat s potřebou vést týmy jako leader. Obvykle uvádím drobný příklad. Zkratka CEO nebude znamenat chief executive officer, jak tomu je dnes. Význam se posune do nové roviny vstříc chief enthusiasm officer. Entusiasmus v tomto pojmu rozděluji ještě na dvě části. Člověk na této pozici bude muset mít energii jak sám pro sebe, tak ji předávat ostatním. Navíc však bude jeho úkolem kolektivy inspirovat. Všimněte si, že počáteční písmena slov energie a inspirace dávají dohromady zkratku EI, která představuje pojem emoční inteligence, což je faktor, který dle mého názoru bude z 90 % rozhodovat o úspěchu manažera či leadera.

Stále více se hovoří o lepším využívání lidského potenciálu, talentu, také o tom, že je potřeba umět rozpoznat výzvy a na ty reagovat. Jak to vnímáte v praxi firem, v nichž působíte?

Rád bych v této souvislosti upozornil na studii Gallupu, která je známá v širokém povědomí lidí z oboru HR, byznysu i koučům. Sám jsem ji mnohokrát citoval v televizi, rádiu i v jiných sdělovacích prostředcích nejen v České republice, ale i ve světě.  Z výsledků vyplývá, že pouze 17 % lidí po světě využívá svůj potenciál. Tudíž 83 % lidí chodí do práce jenom kvůli penězům nebo jiné vnější motivaci. Pouhých 17 % pracovně aktivní populace využívá svůj potenciál, talent a silné stránky. Jinými slovy bych to shrnul takto: svět jede jen na jednu pětinu svého výkonu. Otázkou je, co s tím udělat. Představte si situaci, kdy vybudujete organizaci, která bude postavena na silných stránkách jednotlivých lidí a budete tedy využívat jejich talenty a nejlepší schopnosti. Nyní si představte, že tyto jednotlivce sestavíte do skupin tak, aby vytvářeli vynikající tým. Nepřipadá vám to povědomé? Z historie ať světového byznysu nebo právě sportu jsou případy na těchto principech založených týmů známé. Například v roce 1998 v Naganu se náš národní reprezentační tým dostal skutečně na vrchol a vyhrál zlatou olympijskou medaili. Za úspěch při zimních olympijských hrách jsme nevděčili zdaleka jen jednotlivcům, ale právě Ivanu Hlinkovi, kouči a skutečnému leaderovi naší hokejové reprezentace. Dokázal sestavit tým tak, aby silné stránky jednotlivých hráčů dobře zapadaly dohromady, vzájemně se posilovaly a podporovaly výkon celku. To je klíčem k vytvoření vítězného, skutečně úspěšného týmu.   Jestliže takový tým máte, sám je schopen reagovat na výzvy a změny lépe, je schopen inovativního přístupu, vybízí se k posouvání hranic a nalézání nových obzorů.

Ovšem v případě, kdy se lidé v práci zabývají jenom svými slabými stránkami, mají tendenci velice často upadnout do zóny komfortu a už se z ní nikdy nevymanit. Úplně stejně tento princip funguje v jakékoli organizaci.  Čím lépe a více dokážete odemknout potenciál jednotlivců v dané společnosti nebo v jiném typu organizace, tím více jsou tam schopni čelit klíčovým výzvám, postupovat kupředu a být inovativní.

Nedávno jsem měl úvodní slovo na konferenci v Londýně, která se nejmenovala Leadership, ale LeaderSHIFT. Budoucnost bude o změnách, které jsem naznačil v předchozích řádcích.

V současnosti jsou bohužel firmy, jak to vnímám ze své praxe, teprve na začátku úvah o tom, že začnou budovat své zázemí, které bude založeno právě na silných stránkách jednotlivců a týmů.

Pro mne je to zcela zřejmý fakt. Jestliže jenom 20 % lidí ve firmách využívá své silné stránky, pak pokud se zdvojnásobí počet těchto silně zapojených osob, tak se o 100 % může zvednout výkon dané společnosti.

Click to Hide Advanced Floating Content