Kam kráčí management? Odpovídá Jan Března

Zeptali jsme se členů prezidia ČMA, jak vidí vývoj managementu v posledních letech a jak využívají lidský potenciál ve firemní praxi. Necháte se inspirovat?

JAN BŘEZNA, viceprezident ČMA, personální ředitel pojišťovny Kooperativa

Jak se podle vašeho názoru vyvíjí management v posledních třech letech? Pozorujete změny? Jaké?Jan_Brezna_2 (1)

Ano, změny vnímám. Posouváme se sice pozvolna, ale přece k pojetí managementu, ve kterém se daleko více uplatňují měkké techniky práce s lidmi, empatie, vnímání okolí a snaha o konsensuální řešení. Jsem toho názoru, že se jedná o logický vývoj od tvrdého, chcete-li silového managementu, který se uplatňoval zejména tam, kde šlo hlavně o fyzický jasně měřitelný výkon. V současnosti klademe důraz zejména na práci duševní, a za „rukama“ vidíme člověka. Současný styl managementu je zaměřen na trvale udržitelný rozvoj a rovnováhu mezi firmou a zaměstnancem, a harmonii mezi pracovním a soukromým životem. V neposlední řadě se domnívám, že tento současný styl managementu dává daleko více prostoru ženám, manažerkám, kterým je tento způsob uvažování mnohdy vlastnější než mužům. Velkou otázkou však je, jak se nejenom na managementu, firmách, ale i společnosti v České republice a Evropské unii projeví současná migrační krize a kam nás budoucnost dovede.  Ale to je jiná, daleko hlubší otázka na téma „Kam kráčí Evropa…“.

Stále více se hovoří o lepším využívání lidského potenciálu, talentu, také o tom, že je potřeba umět rozpoznat výzvy a na ty reagovat. Jak to vnímáte v praxi firem, v nichž působíte?

Mám to štěstí, že již řadu let působím ve firmě, ve které je lidský kapitál opravdu to nejcennější, co má. Pojišťovnu netvoří domy, haly, stroje… Tvoří ji zejména lidé, kteří s ní spojili svůj profesní život. Schopnost využít lidský potenciál zaměstnanců je pro nás životně důležitá. Cítím však, že v dané souvislosti se slovo „využít“ do kontextu příliš nehodí. Daleko více se mi líbí slovo „rozvinout“, nebo ještě lépe spojení „nechat rozvinout“. Lidé budou spokojeni ne tam, kde vydělají dost peněz (to je podmínka nutná, nikoli však postačující), ale tam, kde budou moci volně rozvinout svůj potenciál a  osvobodit talent, který je v každém z nich. Taková práce pak dává zcela jiný smysl a činí lidi šťastnými. Jsem přesvědčen, že podnikatelé a manažeři, kteří si toto uvědomí, mají úspěch pro své firmy prakticky předem zajištěn.