Jednou jsi dole, jednou nahoře, aneb Pády a vzestupy absolventa FS ČVUT

Pro čtvrté letošní setkání Klubu mladých manažerů ČMA si připravil přednášku pan Pavel Vlasák, absolvent fakulty strojní ČVUT, produktový manažer společnosti Doppelmayr Seilbahnen GmbH a jednatel společnosti PFE s.r.o.

img_1574V první části se zaměřil na svůj pestrý životní příběh, který ho z Prahy přes Německo a Španělsko, kde studoval, zavedl až do Itálie. Ve svém životě kladl důraz na jazykovou vybavenost a barvitě vylíčil svoje netradiční metody učení mnoha jazyků, které ovládá. S temperamentem sobě vlastním vyprávěl o svých pracovních zkušenostech. Jak se z pozice generálního ředitele pojišťovny propadl po přestěhování do Itálie na nižší pozice v logistice.

Přes několik vynálezů přednášejícího se přešlo plynule do druhé části přednášky. V té byla řeč o vývoji unikátního dopravníku pro přepravu osob pro světoznámou rakouskou firmu. Jeho vývoji se Pavel Vlasák věnuje již téměř 10 let. Při této práci zúročil svou jazykovou vybavenost při jednáních se zahraničními partnery v celé Evropě. Největší podíl na vývoji a výrobě ovšem zajistily české společnosti.


Na přednášku dorazilo přes 20 posluchačů. Více než polovinu tvořili studenti ČVUT, což nás velice potěšilo. Naší ambicí je vzbudit zájem o manažerské řemeslo mezi mladými technicky vzdělanými lidmi.

Na závěr je třeba zmínit, že celý cyklus seminářů a přednášek „Jak eliminovat rizika a být úspěšný na začátku podnikání“ by nemohl vzniknout bez pomoci Martina Křivánka (student FEL ČVUT) a Mateje Koyše (student FSv ČVUT), kteří se na přípravě podílejí. Objeví-li se zájemce, který by chtěl náš realizační tým rozšířit, rádi ho přivítáme.

img_1562Role moderátora se zhostil předseda Klubu vzdělávání manažerů, s nímž náš klub navázal spolupráci. Panu Jochmanovi jsme položili několik otázek.

Lukáš Sábl: Přednáška Pavla Vlasáka byla sice nabitá a dynamická, ale jistě nestihl zmínit některé další zajímavosti ze svého života. Mohl byste nám, jako jeho dlouholetý přítel, jednu takovou poodhalit?

Jaroslav Jochman: Před lety vzal pan Vlasák své tři syny na tenisové kurty v italském Sarentinu a naučil je hrát nohejbal, československý vynález z dvacátých let minulého století. Správce kurtů jim sice vynadal, protože nechápal, co tam dělají (…nikdy tu hru neviděl, myslel, že hrají na kurtech fotbal…), avšak za několik měsíců se tam pak konal první turnaj, který se pak opakoval každý rok, a letos, po deseti letech, se ho už zúčastnilo přes dvacet místních týmů. I takto lze propagovat naši kulturu v zahraničí.

Lukáš Sábl: Všiml jsem si, že trávíte hodně času s mladými lidmi. Je to pouze z důvodu předávání zkušeností mladší generaci, nebo naopak čerpáte i inspiraci od mladších?predstaveni-rndr-jaroslav-jochman

Jaroslav Jochman: V životě mi mnoho lidí pomohlo a rád na ně dnes vzpomínám. Třeba si jednou někdo vzpomene i na mne. Mladí lidé mají mnoho nápadů a často jdou za svým cílem a nevnímají rizika podnikání. Chci jim ukázat, jak tato rizika včas odhalit a eliminovat. Současně si uvědomuji, že stejně bych se měl chovat i já.

Mnoho věcí při předávání zkušeností dojde i vám samotným a od mladých lidí se toho také mnoho naučím. Například nové formy vzájemné komunikace.

Lukáš Sábl: Jak byste zhodnotil uplynulý rok 2016 z pozice předsedy Klubu vzdělávání manažerů?

Jaroslav Jochman: Úspěšní manažeři nemají na vzdělávání moc času a nabídka vzdělávacích kurzů přesahuje poptávku.  Zaměřili jsme se na spolupráci s Klubem mladých manažerů a během roku uspořádali několik velmi úspěšných setkání se studenty a  začínajícími podnikateli. V tomto duchu chceme i dále pokračovat.

Lukáš Sábl: Blíží se nový rok a mnoho lidí si dává novoroční předsevzetí. Na co by se podle Vás měli členové Klubu mladých manažerů ČMA zaměřit v nadcházejícím roce?

Jaroslav Jochman: Využívejte nové pracovní zkušenosti – stáže, brigády, práce na částečný úvazek, podnikání atd. Mějte před sebou vysoké mety. Nebojte se neúspěchů.

Lukáš Sábl, KMM ČMA