Je v silách manažerů českých organizací zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky?