Je v silách manažerů českých organizací zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky?

Předseda Rady expertů ČMA prof. Pitra se pokusil v následujícím příspěvku shrnout některé zajímavé a často kontroverzní představy významných představitelů teorie i praxe managementu, publikované v prvním čtvrtletí letošního roku v prestižním časopisu Harvard Business Review.

Příspěvek