Je nad čím přemýšlet: www.vize2050.cz

Nové webové stránky www.vize2050.cz jsou doslova pár týdnů v provozu. Připravila je pro vás Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. Organizace, kterou v roce 2012 založila Česká manažerská asociace k prosazování opodstatněných cílů světové, tedy i „české“ udržitelnosti se snahou zapojit do tohoto procesu především soukromý sektor, to znamená firmy působící na území České republiky.  Jak se ukazuje, zájem firem o tento proces je značný, jejich strategie jsou však teprve na začátku cesty. Vzrůstají diskuze na  toto téma, rýsují se první velkorysé programy jednotlivých společností na téma technologické změny či ekologie nebo vzdělávání, úvahy o tom, aby i další generace měly kde žít a hlavně, jak to udělat. Drancování planety za účelem zvyšování zisků, tedy jistý historický vývoj, jemuž se patrně nedalo zabránit, zdá se být překonatelný jiným náhledem na život lidí v budoucnosti i v souvislosti s dalším rozvojem businessu.

vize2050

Rádi bychom prostřednictvím tohoto webu probudili celospolečenské tříbení názorů, pomohli nastartovat novátorské úvahy  na téma udržitelnosti stejně tak jako dali prostor nápadům nastiňujícím byť jen částečné, drobné řešení problému, který před lidstvem vyvstal.

Proto se na těchto nových webových stránkách budou objevovat články, úvahy, rozhovory, rozmanité příspěvky včetně těch osvětových, kterými bychom rádi napomohli pochopení naléhavosti otázek udržitelnosti. Vynasnažíme se také zaujmout mladou generaci, protože udržitelnost bude spjata s jejím životem stejně tak jako s životy následovníků.

Budete-li mít chuť se do této diskuze zapojit, budeme rádi. Tímto vás zveme mezi nás.

Když si uvedený web prohlédnete, zjistíte zcela určitě, že je nad čím přemýšlet.

 

Click to Hide Advanced Floating Content