Jaký byl rok 2016 a jaký bude ten, který právě začal?

Cíl daný našimi stanovami – podporovat zkvalitňování managementu – naplňuje řada našich akcí, jejichž typickým představitelem je seriál diskusních fór připravovaných naším brněnským klubem pro celou ČMA pod názvem Kam kráčí management?  V dnešním až brutálně se měnícím a zároveň nejistém světě stojí před námi základní otázka: jaká bude role manažera v tomto novém, digitalizovaném světě a co bude muset úspěšný manažer zítřka umět? Patří sem i naše dlouhodobá pozornost věnovaná roli žen v managementu, na niž byla zaměřena již druhá naše konference uspořádaná v dubnu 2016 ve spolupráci s Klubem personalistů – tentokrát s kvalitním obsazením vystupujících manažerek ze zahraničí.

Při těchto dvou konferencích jsme vycházeli především z analýz Světového ekonomického fóra (WEF). Dlouhodobou spolupráci s WEF jsme také rozvíjeli k tématu mezinárodní konkurenceschopnosti národních ekonomik. Stejně jako v uplynulých letech jsme se spolu s CMC Čelákovice a VŠE Praha podíleli na sběru dat pro analýzu WEF a s uvedenými partnery uspořádali v září 2016 konferenci k prezentaci výsledků analýz. Zvláštní pozornost této konference byla věnována digitalizaci jako mocnému nástroji k posílení konkurenceschopnosti firem, ale i národních ekonomik.

Téma konkurenceschopnosti a digitalizace jsme rovněž rozvíjeli v rámci činnosti Klubu Manažera roku, na kterém vystoupili prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, viceprezident ICT Unie Zdeněk Pilz a děkan fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha Josef Taušer. Vysokou odbornou úroveň měl, jako každoročně, také náš seminář pořádaný spolu s Českou národní bankou na téma Měnová politika ČNB a její dopady na byznys. Naše úzká spolupráce s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj nám umožnila nabídnout našim členům řadu seminářů a konferencí na témata stojící v politicko-ekonomické oblasti na vrcholu pozornosti světa – jde o témata udržitelnosti života a tím i byznysu na zemi, která obsahují samozřejmě velkou řadu podtémat v energetice, dopravě, výrobě, službách i vzdělávání. V mediích se v této souvislosti hovoří o nových „smart“ technologiích i „smart“ způsobu života.

Abychom získali co nejvíce poznatků a informací pro zaměření práce ČMA, zorganizovali jsme spolu s naší partnerskou členskou agenturou IPSOS dva průzkumy na téma České firmy a společenská odpovědnost a Management a generace Y. Zaujaly nás, i když nepříjemně, výsledky průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd týkající se vývoje společenské prestiže povolání, podle kterého se za posledních 10 let propadla prestiž manažerů z 9. až na 17. místo. Zlepšovat postavení manažerů ve společnosti patří k hlavním cílům ČMA. Promýšlíme, jak situaci zlepšit. Tímto problémem si „láme hlavu“ i naše Klubová rada, která je interním poradním a koordinačním orgánem.

Naše kluby, regionální i odborné, se stávají skutečnou základnou iniciativ a realizátory mnoha zajímavých činností. V minulém roce jsme si připomněli již 25 let pravidelných setkání Pražského manažerského klubu vedeného Ivo Gajdošem i 20 let zajímavých aktivit Klubu manažerek pod vedením Lenky Tomešové. V soutěži „skokan roku“ opět zvítězil brněnský klub vedený Zdeňkem Bílkem, který vykázal největší přírůstek členů. Marie Jírů zase vede úspěšně regionálně největší klub (zahrnující 3 kraje) k novým zajímavým aktivitám v oblasti společenské odpovědnosti – asi jste zaznamenali naši spolupráci s projektem Srdcerváči. Brněnský projekt Mateřské technické školky rozvíjený nadšenci kolem Miloše Filipa získává další ocenění, i když jsme se systémové podpory bohužel zatím nedočkali. Takto bych mohl pokračovat – u všech klubů jsme zaznamenali určité posuny a zlepšení. Od slibně se rozvíjejících aktivit Prognostického klubu očekávám v letošním roce konkrétní příspěvky k problematice dlouhodobé udržitelnosti hospodářského modelu v ČR a k analýze rizik – v relaci k analýze globálních rizik podle WEF. Ty by měly navázat na vládní Strategii ČR 2030, na níž se cestou našich zástupců v České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj také podílíme.

To, co a jak děláme, získává čím dál více příznivců jednak v řadách, ale i vně asociace. Dík za to patří také dobré práci kanceláře ČMA vedené Ivem Gajdošem a mediálním aktivitám Veroniky Žurovcové. Náš web spolu se sociálními sítěmi Facebook, LinkedIn a Twitter se staly novou platformou komunikace a propagace ČMA.

Plán aktivit na rok 2017, který bude dobrým pokračovatelem toho, co jsme společně podnikali v roce uplynulém. Upozornit bych chtěl zejména na 24. ročník soutěže MANAŽER ROKU a vyzvat vás k nominacím do soutěže či k jiné možné spolupráci na projektu. Ten od podzimu 2016 řídí jako manažerka Veronika Pávišová, nástupkyně úspěšné Lídy Koutské, která se stala ředitelkou pražského hotelu Pyramida.

Naší největší výzvou zůstává další posilování členské základny a tím i zvyšování „síly“ a reprezentativnosti našich stanovisek.  Nadcházející rok, rok parlamentních voleb, nám dává mimořádné možnosti prezentovat naše názory a konfrontovat je s programy politických stran v době, kdy jsou na názory zvenčí nejcitlivější.

Nárůst geopolitických nejistot je nepochybný. Pro kvalitní manažery je však každá změna zároveň šancí pro další rozvoj. Protože takových manažerů je v řadách ČMA drtivá většina, nezbývá mi než popřát vám všem hodně zdraví a také štěstí v osobním životě – v tom profesním máte vše ve svých rukách a hlavách.

Pavel Kafka, prezident ČMA