Jak změnit manažery inovačních projektů v lídry kreativních týmů…

Workshop REAL Leaders NOW, pořádaný společností Bright Principal, se uskutečnil 12. března 2014 v sídle společnosti na Hradčanském náměstí v Praze. Jeho cílem bylo představit model koučingu lídrů, používaný světově uznávanou a v jeho aplikaci výrazně úspěšnou společností Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching. Prezentace modelu se ujal Will Linssen, zástupce společnosti pro Evropu a Asii.

Jak naznačuje název workshopu, ohniskem pozornosti interaktivní prezentace modelu bylo vysvětlení výhod a praktické užitečnosti jeho aplikace v dnešních organizacích, vystavených neustálým změnám v průběhu společenského a ekonomického vývoje současného globálního světa. Účinně čelit těmto změnám mohou jen vhodné vůdčí osobnosti, které mají odvahu, sebedůvěru a vnitřní kázeň, nutnou k prosazení potřebných změn v chování kolektivů, v jejichž čele působí.

Požadavky na vůdčí osobnost jsou v podstatě obecně známé a lze je rozčlenit do čtyř základních kategorií: interní komunikace, externí komunikace, styl vedení a důvěryhodnost jednání. Na jejich rozvoj se zaměřuje také prezentovaný model koučingu. Avšak jeho implementační působení je výrazně odlišné od většiny známých a také v ČR využívaných modelů koučingu.

Do programu koučingu nemůže být zařazen každý potenciální lídr, ale pouze ten, kdo prokáže nezbytné osobnostní předpoklady, projeví nejenom zájem, ale potvrdí ho vlastní angažovaností, a garantuje disciplinované plnění programu včasným dosahováním plánovaných rozvojových cílů v každé etapě jeho průběhu. Pokud koučovaný jedinec neprokazuje pozitivní výsledky, zřetelný pokrok, je z programu vyloučen.

Hodnocení pokroku je přitom měřitelné (to většina stávajících modelů koučingu neumožňuje); k tomu, zda koučovaný naplnil své postupné rozvojové cíle, se vyjadřují vybraní hodnotitelé, představitelé zájmových skupin (stakeholders) v rámci metody 360o hodnocení individuální výkonnosti koučovaného. Tito hodnotitelé jsou zaangažováni v celém programu koučingu trvale. Další originální charakteristikou prezentovaného modelu je možnost jeho kaskádování do vnitřního prostředí organizace tak, že koučovaný lídr je zároveň koučem některého ze svých podřízených.

Aplikace modelu, který Will Linssen představil velmi zajímavým způsobem, se jeví jako účinný nástroj k řešení aktuálního problému: jak změnit manažery inovačních projektů v lídry kreativních týmů, připravujících komplexně podmínky pro úspěšnou komercializaci inovačních řešení. Proto by bylo vhodné co nejrychleji připravit jeho českou verzi a ověřit její účinnost vhodnou pilotní aplikací. Bylo by hříchem, aby náměty a myšlenky, které zazněly v průběhu – podle mého názoru mimořádně inspirativního – workshopu, zůstaly uzavřeny v místnosti, kde se diskuse k tomuto modelu konala.

Mé poděkování za možnost zúčastnit se tohoto workshopu patří Dr. Evě Benešové, výkonné partnerce společnosti Bright Principal. Všem čtenářům doporučuji navštívit webové stránky společnosti www.brightprincipal.com a seznámit se podrobněji s nabídkou programů, kterými může pomoci organizacím v ČR v dalším rozvoji jejich společenského působení.

 

Zbyněk Pitra
předseda Rady expertů ČMA

Click to Hide Advanced Floating Content