Jak si udržet zaměstnance a přitom budget na uzdě

PŘIHLÁŠKA

 

14.5.2020 @ 09:00 – 15:00
| 4.950 Kč bez DPH + 1 vstup ZDARMA / členové ČMA 50% sleva

Úspěch firmy je závislý na řadě okolností. Jednou z nich jsou i zaměstnanci. Úkolem manažerů je kompetentní zaměstnance nejen získat, ale i motivovat a udržet. Mzda je určitě důležitý faktor, ale ne jediný. Má navíc jednu obrovskou nevýhodu: měsíc po přidání je brána jako standard a již nemotivuje. Na semináři se účastníci naučí jak nefinančně motivovat zaměstnance, aby podpořili jejich pracovní výkonnost a dlouhodobou spokojenost v zaměstnání.

 

Cíle vzdělávací akce:

 • Pochopit základní principy motivace (především nefinanční).
 • Naučit rozpoznávat situace, kdy je vhodné použít nefinanční motivaci.
 • Zjistit si sám u sebe, co jsou motivátory a demotivátory.
 • Uvědomit si styl vedení zaměstnanců, který podporuje a nepodporuje motivaci zaměstnanaců.

Cílová skupina:

 • manažeři a vedoucí na všech úrovních,
 • HR,
 • členové managementu,
 • vedoucí obchodních skupin atd.

Program:

 • Firemní kultura a motivační systém
 • Vedení lidí aneb i zadání úkolu může být motivační
 • Co motivuje zaměstnance a zaručení zabijáci motivace
 • Pravidla úspěšného motivování
 • Praktické motivační nástroje manažera

 

Lektor/lektorka: Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC

Vystudoval sociologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci kde získal titul Ph.D. v oboru andragogika. Jeho specializací jsou kurzy soft skills, zejména metoda poradenství – koučink, komunikačních a prezentační dovednosti, obchodní dovednosti, asertivity, zvládání konfliktních situací, motivace a hodnocení a dále působí jako trenér a byznys kouč. Ve své práci také často využívá transakční analýzu, která je základem jeho disertační práce: Transakční analýza jako nástroj koučování manažerů. V rámci svého dalšího vzdělávání úspěšně absolvoval např. TA 101 pod vedením Gillesa Barrowa, „Coaching of human systems“ Günter Möhr, nebo získal „Diploma in Business Coaching Programm“ pod vedením Sandry Wilson z UK. Je členem České asociace transakční analýzy, European Association for Transational Analysis, International Transactional Analysis Association a Internatinal Coaching Federation.

 

Upozornění: Pro nedostatek přihlášených účastníků může být tento kurz zrušen.