Klub vzdělávání manažerů: Jak se stát manažerem (jednatelem) úspěšné firmy?

foto čvut

Od 17 hodin se setkali členové klubu a strojírenských firem s prof. Ing. Vojtěch Dynybyl Ph.D., který představil činnost Ústavu konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Od 18 hodin následovala přednáška určená zejména pro studenty/absolventy VŠ na téma “Jak se stát manažerem (jednatelem) úspěšné společnosti?”.

Na setkání s více než 100 studenty nejen z ČVUT, ale i z jiných vysokých škol, které doplnili manažeři mnoha firem, vystoupil prof. Ing. Vojtěch Dynybyl Ph.D. z Ústavu konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze, Ing. Kateřina Gazárková z ČMA, Jana Hodboďová za  podnikatelský inkubátor ČVUT v Praze,  RNDr. Martina Hupková, Ph.D. – Cryptelo s.r.o.,

PhDr. Iva Moravcová – IQI – Individual Quality Increase, s.r.o. a Dr. Petr Krajáč. PhD. – Agentura PoKr.

Hlavní přednášku věnovanou zájemcům o pozice manažerů nebo jednatelů úspěšných s.r.o. přednesl RNDr. Jaroslav Jochman – jednatel VVV MOST spol. s.r.o. a předseda Klubu vzdělávání manažerů ČMA.