Jak se řídí státní firma ČEPRO

Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČEPRO Jan Duspěva je zkušený profesionál, který už ve firmě působí 12 let. Je hrdý na svou práci a na změny, které se podařily prosadit. Jak ale nediplomaticky naznačuje, firma je teď na rozcestí svého dalšího směrování.

Jak se řídí společnost jako je ČEPRO (České produktovody a ropovody)? Nelehko. Jde o státní společností v transformujícím se sektoru a jediným akcionářem je Ministerstvo financí ČR, takže občas vzniká tření mezi snahou firmy o střednědobé plánování a někdy krátkodobým pohledem politiků a úředníků. Firma má stále na sobě stigma kriminální minulosti a těžko se ho zbavuje. Ochraňuje zásoby státních hmotných rezerv a současně je aktivní obchodně, takže řeší konkurenci na saturovaném trhu s energií. Jako každá jiná společnost se vypořádává s personálními otázkami, vztahy mezi managementem, techniky a dělníky. Tak by se daly shrnout tematické okruhy, o nichž s účastníky 251. setkání Pražského manažerského klub ČMA diskutoval 12. dubna Jan Duspěva, předseda představenstva a generální ředitel ČEPRO, a. s. Viceprezident ČMA, Ivo Gajdoš, ho pozval na toto setkání, jako nositele titulu TOP10 soutěže MANAŽER ROKU 2016. Akce se uskutečnila na půdě výzkumné agentury IPSOS a přinesla řadu zajímavých poznatků, ale i otázek.

Podle Jana Duspěvy je pro vrcholového manažera nesmírnou výhodou při řízení firmy vzdělání, ale pro něho bylo rozhodující, že dobře znal veškeré firemní procesy a provoz. On sám je z energetické branže, působil v Benzině a Unipetrolu Rafinérie, ale ČEPRO si ohmatával řadu let jako místopřeseda představenstva zodpovědný za obchod.

Za nezbytné považuje nastavení a plnění střednědobé strategie, což v případě této státní firmy je složitější než u soukromého subjektu. Přesto se některé strategické záměry Janu Duspěvovi daří uvádět do života. Jak sám říká, přivedl do vysokých manažerských pozic své lidi a přesvědčil je, aby táhli za jeden provaz. Manažeři jsou najímáni na 3, 4 roky, já tady působím již 12 let, z toho 5 let jako předseda představenstva“ říká šéf ČEPRO s tím, že alespoň pět, sedm let je optimální doba pro firemní jedničku.

Mezi opatření Jana Duspěvy patří to, že osamostatnil interní audit, což dříve nebylo. Na co je hrdý, je personální stabilizace společnosti. „Je někdy zarážející, jak se chováme vůči lidem. Těžko je hledáme, lehko je ztrácíme. Proto jsme vytvořili mzdovou strategii a i díky ní jsme dokázali udržet zaměstnance,“  říká Jan Duspěva. V posledních letech, v době nedostatku lidí na trhu práce, se takový přístup vyplácí.

Na čem ještě celá firma musí pracovat je budování lepší image. „Byli jsme ovlivněni velkými kriminálními kauzami. Vyhlásili jsme také nulovou toleranci vůči krádežím mezi zaměstnanci a v počátku bylo někde těžké ustát v podnikové kultuře vlastní rozhodnutí trestat pachatele za tyto krádeže,“ říká. Podle něho se však firemní kultura bez jasných zásad a jejich dodržování neobejde.

A co se týká mezigeneračních vztahů, mladí lidé přicházejí často s velkým sebevědomím, což ukazují podřízeným navenek, ale stačí určitá neznalost a u techniků a dělníků ztrácejí prestiž. V týmu se vedle toho snaží udržet i zkušené matadory, třeba ve funkci poradce.

A jaké jsou perspektivy ČEPRO a jejího šéfa? „Stojíme na