Jak pokračuje projekt MENTORING na půdě ČMA?

Začátkem roku 2013 započala ČMA s realizací projektu Mentoring, který byl zaměřen na mladé členy asociace. Cílem projektu bylo především poskytnout studentům a absolventům vysokých škol, u nichž se předpokládá, že budou perspektivními manažery, nebo svoji životní dráhu zaměří na samostatné podnikání, takové znalosti a zkušenosti, které jim vysoké školy a výuka na nich nemůže dát. Dalším cílem projektu byl mezigenerační transfer zkušeností při současném obohacování jak příjemce, tak i poskytovatele zkušeností. Asociace současně projektem sledovala rozšíření členské základny o mladé členy z řad studentů a jejich setrvání v asociaci po ukončení studia.

Partnery pro realizaci se v první fázi projektu stal Klub mladých manažerů a Manažerský S-klub, přičemž se předpokládalo postupné zapojování dalších manažerů v roli mentorů.

m1

Mentoring je metodou, kdy dochází k předávání zkušeností mezi dvěma osobami v rozdílném věku minimálně jedné generace. Vzniká mezi nimi méně formální a přátelštější až otcovský vztah, v kterém se mentor stává pro druhou osobu vzorem a předává mu své osobní zkušenosti. Iniciativa v mentoringu by měla vycházet od školeného partnera.

Na začátku realizace projektu se prokázalo a potvrdilo, že studenti a čerství absolventi VŠ si uvědomují potřebu získání měkkých manažerských schopností, které jim VŠ nedává. Jedná se především o schopnosti jednat s lidmi, delegování, zvládání konfliktních situací, prosazení svých cílů, rozhodování, vedení porad, komunikace – se zákazníky, prezentování se, time management – stanovování priorit, organizování si práce, vyvarování se chyb v prvním zaměstnání, v první manažerské pozici a při začátku vlastního podnikání, zpracování vlastních podnikatelských záměrů, apod.

Organizování mentoringu vycházelo z předpokladu, že bude docházet k setkávání školeného partnera s manažerem ve frekvenci zpravidla jednou za měsíc, případně v delší a iniciativa bude na straně školeného účastníka. Délka setkání by se pohybovala kolem jedné hodiny a předpokládaný počet setkání by byl maximálně šest. Před setkáním by školený účastník předložil okruhy otázek pro setkání. Po ukončení cyklu mentoringu by se provedlo jeho krátké vyhodnocení jako zpětná vazba.

m2

V roce 2013 proběhla pilotní fáze projektu, jejíž cílem bylo ověřit si praktickou realizaci projektu a její slabá místa. Do této pilotní fáze se aktivně zapojili členové Manažerského S-klubu, kteří významně pomohli s rozjezdem projektu. Účastníky projektu byli tři členové Klubu mladých manažerů, z nichž u dvou byl projekt úspěšně realizován, a třetí účastnice hned na začátku odstoupila. V této fázi byla identifikována slabá místa, která budou dále uvedena.

K získání většího počtu mentorů z řad aktivních manažerů byl zaslán dopis prezidenta ČMA na vybrané členy asociace s žádostí o zapojení do projektu. Na tuto výzvu pozitivně zareagovalo sedm manažerů a společnost M.C.TRITON. Zapojení těchto manažerů a společnosti umožnilo realizovat na jaře 2014 rozšíření projektu a uspokojení dalších zájemců o mentoring. Konkrétně na jaře o dva, na podzim pak o další čtyři.

Dosavadní realizace projektu ukázala určitá specifika, která se odrážejí především v požadavcích na roli mentora. Jednou ze zásad mentoringu je aktivita na straně školeného. Při mentoringu se hned na počátku zjistilo, že příjemci mentoringu mají sice nějakou představu o absenci především měkkých manažerských znalostí, ale současně mají minimální praktické zkušenosti, které jim často neumožňují přesně vymezit problémy, s jejichž řešením by potřebovali pomoci. Spíše od mentorů očekávají modely chování, které je povedou k úspěšnosti. Protože je nemohou dostat, tak to může vést k jejich zklamání. V takových případech by se jako vhodný postup více nabízelo „vyprávění“ životních příběhů mentora a jeho řešení konkrétních problémů. Mentoring tak vyžaduje vyšší míru iniciativy na straně mentora.

Na závěr bych doplnil pár slov dvou absolventů mentoringu, kterými byli Ing. Andrej Svitek a Ing. Radek Plašil, a rád bych avizoval, že v současné době připravujeme další materiál o projektu mentoring, který bude na tento navazovat a bude obsahovat více konkrétních zkušeností mentorů i všech absolventů projektu.

 

Ing. Radek Plašil

„Před svým zapojením do projektu jsem s mentoringem neměl žádné praktické zkušenosti. Symbolizoval však pro mě vztah založený na důvěře a otevřenosti a hledání vlastní ,cesty´ s pomocí mentora v pracovních či osobních otázkách. Tento společný projekt ČMA a KMM byl pro mě skvělou zkušeností, kde jsem mohl se svým mentorem hledat svoji ,cestu´ a odpovědi na některé ze svých otázek. Věřím, že se tento projekt bude úspěšně rozvíjet a naplní očekávání dalších účastníků, jak na straně mentorovaných, tak na straně mentorů.“

 

Ing. Andrej Svitek

S mojím mentorom pánom prof. Pitrom sa stretávam už od apríla 2013 a prínos týchto stretnutí si nemôžem vynachváliť. Mentoring mi pomohol pozrieť sa na seba ako osobu z úplne iného pohľadu. Mentor Vám totižto nikdy neporadí konkrétne riešenie, skôr naopak, na konci každého mentoringu máte viac otázok ako keď ste prišli.

Najväčší prínos mentoringu pre mňa predstavuje samotný nadhľad mentora. Človek sa prirodzene zameriava na každodenné prekážky, ktoré musí zdolávať. Môj mentor sa ale skôr pýta, či som sa po prekonaní každej prekážky posunul v tom smere, v ktorom som chcel a či je ten smer správny. To vo Vás môže vyvolávať až pocit, že mentora nezaujíma, čo práve v tomto momente riešite. Opak je ale pravdou a s odstupom času potom budete radi, že Vás mentor donútil sa zamyslieť nad dlhodobými dôsledkami.

V jednom prípade mi napríklad nevyšiel projekt a môj mentor ma len s úsmevom počúval, ako som mu vysvetľoval, čo sa stalo. Keď som sa ho na konci spýtal, prečo je taký spokojný, veď sa jedná o vážnu vec, odvetil: „Andrej, tí, ktorým v živote vyjde všetko hneď na prvýkrát, tí to majú najhoršie. Oni nikdy nepoznajú, čo je to tvrdá práca a zlyhania im nedodajú pokoru. Mať život plný ako úspechov, tak aj zlyhaní je pre človeka lepšie. Naučí ho to mnohému.“

Jednoducho povedané, mentoring je o kladení si otázok, o predávaní skúseností preložených vtipnými príbehmi zo života mentora. Preto by som ho odporúčal minimálne vyskúšať každému „mladému manažérovi“.

 

 

Máte zájem zapojit se do projektu? Neváhejte se na nás obrátit!

 

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.
koordinátor projektu
e-mail: roman.zu@seznam.cz