Jak mít firmu v lepší kondici

ZKONTROLUJTE VÝKON SVÉ FIRMY, ZHODNOŤTE A ZVYŠTE EFEKTIVITU SVÉHO PODNIKÁNÍ

…jak mít firmu v lepší kondici…

Dynamická perspektiva spojuje výkonnost obchodního modelu s dlouhodobým fungováním firmy a zaměřuje se na ekonomickou udržitelnost systémů, adaptaci kapacity a odolnost v čase. Nezohledněné změny vnějších a vnitřních faktorů mohou mít dramatické důsledky pro další vývoj společnosti.

Ve skutečnosti je však čas znovu vše naplánovat. Vždy byste měli přezkoumávat svoji situaci, nejen v dobách růstu, ale i v časech méně příznivých. Stanovili si a rozhodli, kam směřují Vaše vize a cíle. Aktualizovali svůj obchodní plán s ohledem na strategii, finance a lidský kapitál.

Kombinací poznatků a dlouhodobé praxe ze statického a dynamického pohledu pracujeme s širokou škálou výkonných mechanismů, mezi které např. patří optimalizace interních procesů, kultivace strategického uvědomění či překonfigurování externích vazeb.

Hlavní jádro našeho modelu tvoří pracovní a řídícící procesy Vaší společnosti, které přes performance dialog propojují dvě oblasti: working capital management a human capital management v jeden celek. Aby procesy fungovaly dobře, musíte mít správné zdroje pro implementaci těchto procesů.

 

Oblasti working capital se věnuje Hana Pleskačová

„Jedna z jistot, které v životě máme, je změna. Pro úspěšnou implementaci změn se snažím vždy čísla propojit s lidským faktorem a motivací. Oblast reportingu díky novým technologiím v oblasti Business Intelligence a datových skladů se stává silným nástrojem pro řízení společnosti, ale pouze za předpokladu, že je součástí a podporuje Performance dialog týmů.“

V současné turbulentní době plné extrémů working capital management má ještě větší důležitost než v minulých letech, kdy možnost financování z cizích zdrojů byla běžnou dostupnou záležitostí.

V současnosti musíme mít připravené krizové scénáře pro případ, kdy nám financování z cizích zdrojů bude selhávat a potřebujeme mít možnost rychlé reakce.

Working capital je přímo navázaný na schopnost řízení cash flow, které je ovlivněno děním ve všech oblastech společnosti. V analýze současného stavu jdeme přes schopnost řízení pohledávek a závazků přes reporting vývoje hrubé marže až po řízení obchodu.

Každá společnost takový reporting má, ale otázkou je, jaká je kvalita těchto dat, jak rychle je schopna data aktualizovat, zda je schopna dělat rychle drill down v organizační struktuře a jak tento reporting podporuje oddělení controllingu, aby rychle nalezlo businessové důvody výkyvů hodnot od plánů (různé hiearchie a datové kostky).

Rychlá identifikace businessových důvodů výkyvů je klíčová pro včasnou a správnou reakci managementu.

Další přístup, který nabývá opět na síle je Value Based Management. Identifikace a orientace se na drivery ve společnosti, které přináší hodnotu nebo naopak hodnotu snižují, na jejich sledování a řízení s jasnou odpovědností.

Když výše uvedené propojíme s organizační strukturou, s řízením a motivací týmů, máme základ pro funkční Performance dialog týmů s důsledným follow up nad společnou základnou čísel. Pak na poradách již neřešíte, co je to v tabulce za čísla, ale řešíte již jen možné návrhy řešení.

Pokud zde hovoříme o reportingu, nejedná se pouze o finanční reporting, ale i o operativní reporting a reporting aktivit, který na sebe logicky navazuje a dá se rekonsolidovat – Pyramida reportingu na poradu vedení. Nutné kroky pro implementaci nástroje „Working capital management 2020“

 • Analýza současného stavu je klíčovým krokem, kde získáte nezávislou zpětnou vazbu k stavu reportingu, k vybraným procesům a k potenciálu automatizace a nejen to.
 • Společný Brainstorming s vedením k Performance dialogu a návrh, jak má vypadat performance dialog na poradě pro vybrané týmy členů porady
 • Návrh pyramidy reportingu pro Performance dialog na poradu vedení a definice ukazatelů a driverů.
 • Výběr technologie pro reporting závisí na velikosti dat a interních zdrojích
 • Supervize implementace reportingu probíhá ve fázích. Hledáme nejdříve quick wins, abychom získaly důvěru uživatelů, že to vše bude fungovat a pomůže jim to při jejich práci.

 

Oblasti human capital se věnuje Simona Myslikovjanová

“Problematika osobního růstu je mi velmi blízká, a to jak z profesního zaměření provázaného s vnímáním osobnostních charakteristik druhých lidí, tak také s ohledem na porozumění a rozvoj lidí ve Vaší blízkosti.”

Human capital management nejsou pouhé teorie a pravidla. Jedná se o soubor praktických potřeb, zaměřených na organizační strukturu daného subjektu. Realistická obchodní strategie musí být podložena údaji i o lidském kapitálu.

„achieving added value through people“

Neexistují žádné univerzální šablony, jak který subjekt řídit. To, co by mohlo být pro jeden subjekt perfektní, může u dalších působit jako překážka anebo být naprosto nevhodné. A proto musíme najít ty správné zdroje, jako jsou:

 • získávání talentů je klíčovou odpovědností, kterou je třeba brát vážně, abychom měli dobře fungující organizace
 • řízení talentů aneb pracujte se svými Áčky. Vnímejme své zaměstnance jako aktiva, do kterých investujete, díky nímž se Vám podaří maximalizovat jejich hodnotu
 • optimalizace talentů – považujte pracovní sílu za více než jen náklad na podnikání. Udržování spokojenosti zaměstnance a zapojení ho do Vaší společnosti závisí na tom, jak přistupujeme k celému životnímu cyklu zaměstnanců

Stejně jako u jiných obchodních aktiv je cílem efektivně využívat schopnosti zaměstnanců, snižovat rizika jejich stagnace a maximalizovat návratnost investic ROI.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ HUMAN CAPITAL MANAGEMENT MŮŽE UKÁZAT MNOHEM VÍCE NEŽ JEN SYSTÉM, KTERÝ SPRAVUJE DATA A PROCESY LÉPE.

Human capital management by se měl zaměřit na podporu talentů, udržet špičkové umělce a investovat do další generace firemní kultury.

Mezi klíčové výhody performance řešení human capital management bych zařadila:

 • zaujmout a udržet si talenty
 • agilně reagovat na změnu
 • zefektivnit personální procesy
 • optimalizovat řízení pracovních sil

 

„Review“ is at the heart of the process.

Na závěr celého procesu Performance Management Journey kladu důraz na performance review, kde dochází k hodnocení pracovního výkonu manažery, jenž také identifikují slabé a silné stránky, nabízejí zpětnou vazbu a stanovují cíle budoucnosti. Performace review je tak klíčovou součástí pokračujícího dialogu mezi manažery a zaměstnanci.

It´s important for Human Capital Management team members to undestand how employees are feeling and communicate that to business leaders.

Záleží nám na tom, aby rozvoj zaměstnanců nebyla pouze vykázaná čísla v účetnictví, nýbrž zhodnocená investice, se kterou můžeme počítat a stavět na ní efektivnější naplňování cílů firmy. Proto je potřeba, aby zaměstnanci znali smysl školení. Pokud totiž školený tým zná smysl, tréninkové plány se naplňují, lidé si školení užívají a těší se.

Reference:

https://www.simyco.cz/reference
https://education.simyco.cz/reference/

 

 

Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE

Head of strategy development
External Supervisor&Trainer
Corporate education consultant&Trainer
ACSTH Certificate´s coach
Lektorka roku 2017

 

Jako managerka, lektorka, trenérka a supervisor má 20 ti leté praktické zkušenosti se vzděláváním managementu, od nízkého po TOP.

V současné době dokončuje studium PhD. v USA – obor management a HR, aby si své znalosti ještě více a hlouběji rozšířila.

Mezi její hlavní portfolio patří:

 • HUMAN CAPITAL MANAGEMENT&STRATEGY
 • ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ komunikace, psychologie, leadership, time-management, asertivita, change management, coaching individuální a týmový
 • TRÉNINK V OBLASTI FUNGOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA VŠECH ÚSECÍCH
 • PRÁCE S EMOČNÍ INTELIGENCÍ – „PSYCHIKA A EMOCE URČUJÍ NAPLNO VYUŽÍT NÁŠ POTENCIÁL“
 • TVORBA, VEDENÍ A TRÉNINK KOMPLETNÍCH HR PLÁNŮ A PROJEKTŮ

Propojením jejich silných stránek znalostí a dovedností:

„STRATEGY DEVELOPMENT – CHANGE MANAGEMENT –  PSYCHOLOGIE – KOMUNIKACE – MOTIVACE

jsem schopna nastavit, zavést The Performance Management Journey a udržet WORK-LIFE BALANCE a současně implementovat úspěšně, unikátní strategii, která podniku umožní přežít a dosáhnout konkurenceschopnost, přinášející odpovídající ekonomický efekt.“

Z pozice certifikované profesionální lektorky se státní zkouškou odškolila za poslední roky cca 5000+ hodin s velmi pozitivními evaluačními dotazníky a také perfektním zavedením v praxi.

Pro Simonu není výstupem to, že si účastníci vypijí kávu a odnesou tužku.

Každému účastníkovi se individuálně věnuje s plným nasazením.

Ve své práci je inovativní, ráda se podílí na vzniku nových ideí vedoucích k úspěšnému vytváření co nejefektivnějších obchodních výsledků daných subjektů. Její interaktivní lidský přístup dopomáhá najít ta nejlepší řešení problematiky spolupráce.

KAŽDÝ KLIENT JE PRO MĚ JEDINEČNÝ. Zakládám si na individuálním přístupu. Budu Vám naslouchat a respektovat Vaše přání a potřeby. Svoji práci beru naprosto vážně.

VĚCI BUDU ŘEŠIT JINAK. Nejsem běžný lektor a kouč. Nečekejte ode mě frontální přednášku, nedržím se striktně nějaké šablony. Vy jste pro mě důležití, věnuji se tomu, co potřebujete Vy.

Hledám nové cesty a způsoby šité na míru Vašim potřebám. Základem je pro mě oboustranná otevřená komunikace.

Disponuje mezinárodním certifikátem s garancí INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY

pro obory:

☑ PSYCHOLOGY AND COMMUNICATION

☑ CORPORATE CULTURE AND HR

☑ GDPR

☑ COACHING

☑ HOSPITALITY, GASTRONOMY & TOURISM

 

Mgr. Hana Pleskačová

 Performance consultantka a mentorka

Přes 20 let se pohybovala ve světě mezinárodních firem skupiny Generali Group. Poslední pozice byla CFO společnosti s obratem přes 30 miliard, České pojišťovny a.s., kdy hlavním tématem její práce bylo řízení nákladů společnosti a nastavení performance reportingu obchodu nad datovým skladem. Její nejoblíbenější pracovní etapa byl však projekt “Nastavení skupinového reportingu nad SAP BW pro země CEE”, který řídila pro Generali holding Vienna. Právě její schopnost propojení technických dovedností a psychologie vedlo k úspěšnému dokončení projektu.

Mezi její hlavní portfolio patří:

 • WORKING CAPITAL MANAGEMENT&STRATEGY
 • PERFORMANCE MANAGEMENT
 • PERFORMANCE DIALOG
 • ŘÍZENÍ OBCHODU
 • SELF & TIME MANAGEMENT
 • STRESS MANAGEMENT
 • Talent Dynamics – jak stavět výkonné týmy

Posledních 8 let pracuje pro manažery a podnikatele jako performance consultant a mentor. Externě spolupracuje s KPMG.  Při své práci využívá svých praktických zkušeností a metod, které získala certifikací:

 • NLP Practitioner Certification,
 • Performance Consultant v rámci program Entrepreneurs Institute /London/Singapore,
 • společnosti QED Group pro oblast koučinku
 • obor Social Entrepreneurship na Oxford University.

Dle potřeb klienta při práci propojuje poradenství v oblasti performance managementu, mentoring, coaching a na rozdíl od klasických manažerských programů dochází nejen k předání informací, ale i k transformaci chování klienta.