Jak funguje záchranný systém ve společnosti ZZS KHK, p. o.

zachranari_01

Celá foto-galerie z akce zde

 

Východočeský manažerský klub (VČMK), Klub zlepšování a Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p. o. (ZZS KHK) pořádaly ve středu 12. února 2014 od 13 hodin další diskusní kulatý stůl.

Do přednáškové místnosti Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje přicházeli účastníci s různým očekáváním. V úvodním vystoupení předsedkyně VČMK PhDr. Marie Jírů se všechna očekávání prezentovala v rámci představení účastníků kulatého stolu. Při představování očekávání obsahově krystalizoval předně zájem o manažerské a ekonomické fungování záchranné služby, ale také zájem dozvědět se, co se stane při vytočení tel. čísla 155.

Předsedkyně VČMK PhDr. Marie Jírů na závěr svého vystoupení představila tiskového mluvčího záchranné služby Bc. Tomáše Ježka jako moderátora a průvodce programem. Tiskový mluvčí na úvod rekapituloval program setkání a představil cíl pořadatelské organizace, kterým bylo vytvoření přátelské atmosféry usnadňující diskusi a celý průběh akce. Krátce na to předal moderátor slovo řediteli Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje MUDr. Jiřímu Maškovi.

MUDr. Jiří Mašek představil v chronologickém vývoji systém poskytování přednemocniční neodkladné péče. Letošní rok slaví záchranná služba 10 let své existence v krajském uspořádání. Nechyběl ani pohled na okresní záchranné služby před rokem 2004 a jeho srovnání s výhodami krajského uspořádání. V rámci prezentace fungování záchranné služby získali účastníci komplexní přehled o vývoji a o klíčových manažerských krocích, které nyní ze záchranné služby v Královéhradeckém kraji dělají efektivně fungující službu. Velký zájem byl o téma letecké záchranné služby. Během pestré diskuse byl zřejmý dopad úvodního představení fungování záchranné služby. Zástupci záchranné služby se těšili z množství a kvality pokládaných dotazů, které reflektovali míru oslovení netradičním tématem.

V dalším bodu programu přispěl ředitel MUDr. Jiří Mašek přehledem ekonomického vývoje a finančních úspor, kdy při růstu kvality poskytované péče ZZS KHK nenavyšuje požadavky na provozní dotaci Královéhradeckého kraje. Na tyto ekonomické ukazatele navázal ekonomický náměstek Ing. Vlastimil Nakládal a představil vícezdrojové financování, konkrétní ekonomické ukazatele a neobával se prezentovat úskalí, která sebou přinášejí legislativní mantinely fungování příspěvkové organizace.

Moderátor po diskuzi k ekonomii a přestávce pozval všechny účastníky k prohlídce provozu. První kroky směřovaly na leteckou záchrannou službu, kde se našim hostům intenzivně věnoval vedoucí lékař Letecké záchranné služby Hradec Králové (LZS) MUDr. Anatolij Truhlář FERC, který je rovněž náměstkem ředitele pro výuku a výzkum. Představil konkrétně vybavení vrtulníku a informoval o účasti LZS v mezinárodních studiích, která je cestou pro poskytování nadstandartní péče pacientům. Zdůraznil stabilitu posádek a kvalitu všech zaměstnanců letecké záchranné služby, včetně specializovaných činností a důvodů pro nasazení LZS. Účastníci akce byli svědky vzletu vrtulníku do Krkonoš ke zraněné sáňkařce.

Po návratu z prohlídky vrtulníku a sanit přišlo na řadu zajímavé téma společného projektu Zdravotnické záchranné služby KHK a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové v rámci interního grantu ministerstva zdravotnictví. Plukovník Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. představil téma Ekonomická efektivita poskytovatelů přednemocniční péče. Tato přednáška přinesla zajímavé impulsy k tomu, co již účastníci slyšeli v předchozích přednáškách, ale i viděli během exkurze provozu. Tento odrazový můstek do budoucna představil záměr jít ještě dál a nespokojit se s tím, co již během svého desetiletého působení ZZS KHK dokázala.

Posledním tématem bylo představení pracoviště krizové připravenosti. Mgr. Karel Kouba informoval o tom, jak musí být záchranná služba připravena, vyškolena a vybavena při řešení mimořádných událostí. Ve svém sdělení se vedoucí krizové připravenosti soustředil na hromadná neštěstí a řešení vysoce nakažlivých nemocí.

V závěrečném poděkování se rekapitulovala splněná očekávání. Zájemci se podívali na Krajské zdravotnické operační středisko, které zpracovává tísňovou linku 155. Po skončení závěrečného banketu poslední účastníci společně fandili hokejovému mužstvu v utkání proti Švédsku na OH v Soči.

 

PhDr. Marie Jírů
předsedkyně Východočeského manažerského klubu
Tel.: 775 695 517
E-mail: marie@centrumandragogiky.cz