Interaktivní seminář na téma Vize 2050 – Program udržitelného rozvoje

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) si Vás dovolili pozvat na interaktivní seminář který se uskutečnil ve čtvrtek 15. 5. 2014 od 10.00 hodin na FŽP v Ústí nad Labem (Králova výšina 7).

vize_2050

Účast na semináři byla zdarma a určena byla všem pedagogickým a akademickým pracovníkům Ústeckého kraje, zaměstnancům státní správy, podnikatelům, studentům, širší odborné veřejnosti a všem dalším zájemcům!