Integrované zemědělství a produkce potravin – technologie a znalosti

Hotel Lotrinský, Velké Pavlovice, 12. a 13. 9. 2018

Tradiční zemědělství dnes zápolí s bezprecedentními problémy klimatu, vláhy, půdní stability, chemikalizace, monokultur, škůdců, kvality, znalostního deficitu, globalizace a zastaralých technologií – kromě jiných. Primární potřeba lidstva: tj. spolehlivá a kvalitní produkce potravin, je tak progresivně oslabována a přímo volá po novém myšlení, praxi i organizaci. V návaznosti na iniciační konferenci Integrované produktivní prostředí (IPP) konané na zámku Vilémov dne 7. 6. 2018, ZET-Foundation spolu s Českou Manažerskou Asociací (ČMA) zorganizovala neméně závažnou, následnou konferenci ve dnech 12 a 13. 9. 2018 v Hotelu Lotrinský ve Velkých Pavlovicích. Myšlenka propojení a synergie zemědělských a průmyslových činností v produkci potravin je funkcí nových technologií, znalostí a přístupů, právě v průsečíku obou tradičních sektorů. Vyšší přidanou hodnotu, nové produkty a služby, kvalitní uspokojování potravinových potřeb lokálních a regionálních zákazníků i spotřebitelů, jakož i zlepšení kvality exportních činností, lze realizovat právě v oblasti synergie, spolupráce a znalostního obohacování doplňujících se oborů zemědělství a průmyslu. Zmíněné problémy představují nové výzvy a potřebu přehodnocení tradičních přístupů v průmyslu i zemědělství – ve smyslu jejich vzájemného doplňování, podnikatelské spolupráce a synergického posílení tvorby nových produktů a služeb s maximální přidanou hodnotou. Mezi přednášejícími byli progresivní představitelé obou základních sektorů, jako Milan Zelený, Lubomír Stoklásek, Martin Rada, Ján Košturiak, Ivan Baťka, Stanislav Martinec, Libor Witassek, Zdeněk Jandejsek a další…

Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek vystoupil s prezentací zaměřenou na potenciál českého zemědělství po roce 2020. Zaměstnanost v zemědělství se ve vyspělých zemích snižuje. V USA v současné době v zemědělství pracuje 0,5 % aktivní populace a podobně jako v průmyslu (15 %) či v službách (70 % zaměstnaných lidí) zaměstnanost klesá. Vzniká nový sektor, který není definovaný, přičemž profesor Zelený pojmenoval tenhle sektor jako nová podniková ekonomika. V současné době pokračuje změna tradičního zemědělství na zemědělství průmyslové, tedy tradiční zemědělství je doplňované novými systémy. Do budoucnosti bude ještě důležitější propojení zemědělství s průmyslem, službami, ale i místní samosprávou, či školstvím. Čeká nás návrat k posílení regionální výroby a spotřeby, návrat ke kratším odbytovým řetězcům, ale i zlepšení exportu pro zabezpečení poptávky rostoucí populace na světe. Nové podmínky jsou výzvou pro všechny skutečné zemědělce.

Ivan Baťka vyzval všechny manažery a podnikatele k vytvoření společné platformy pro „Novou ekonomiku“, kdy podnikatelská sféra nemůže nereflektovat globální rizika a další trendy, na které bohužel politici neslyší! Lubomír Stoklásek vyzval přítomné k založení nadace k „záchraně Jižní Moravy“. Příští setkání se plánuje na leden 2019 a bude řešit ožehavé otázky integrované ekonomiky.