INSPIROMAT III

2015-foto Inspiromat

Celou fotogalerii naleznete zde.

Motto cyklu Inspiromat: “Není lepšího povzbuzení než reálný příběh, který vám někdo na základě vlastní zkušenosti předá. Není nic užitečnějšího než se poučit z chyb a úspěchů ostatních”, Ing. Jaroslava Valová, Manažerka roku 2013.

Inspirativní den s inspirativními lidmi

Klub manažerek je klubem výjimečných žen – výjimečných svými schopnostmi, znalostmi, talentem, umem a vůlí.  Již 19 let sdružuje podnikatelky a manažerky z různých oborů i míst České republiky. V klubu jsou ženy, které denně dokazují své schopnosti v řízení firem, nesou na svých bedrech odpovědnost nejen za osud svůj, ale i mnoha rodin svých spolupracovníků.

Klubovým mottem je: ukazovat inspirativní příklady, nabídnout možnosti, kde získávat potřebné informace, kde si lze vyměnit zkušenosti, kde dát vědět nejen o sobě, ale i o své firmě a jejích produktech. Příležitost k tomu dává cyklus setkání, nazvaných INSPIROMAT, nebo-li Inspirativní den s Inspirativními lidmi.

Jeho zahájení bylo v březnu v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR pod záštitou jeho místopředsedkyně Miluše Horské.

V zahajovacím cyklu měli účastníci výjimečnou šanci slyšet osobní příběhy, názory a zkušenosti mimořádných osobností – žen, oceněných titulem Manažerka roku v soutěži, pořádané každoročně ČMA, Svazem průmyslu a KZPS. Vystoupila zde prof. MUDr. Eva Syková DrSc. ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR,  Jana Malá, předsedkyně družstva  Moravská ústředna Brno, Ing. Helena Rögnerová, v době získání titulu ředitelka FN Motol, Dr. Olga Kupec, jednatelka Abydos s.r.o., Ing. Jaroslava Valová, generální ředitelka SIKO KOUPELNY, a.s. a JUDr. Hana Machačová – Manažerka odvětví a TOP 10, členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele pojišťovny Kooperativa.

Patronem každé ze šesti Manažerek roku byl významný muž.

Máma nebo manažerka?

Dalším pokračováním cyklu bylo téma Máma? Nebo Manažerka?  Druhá konference se uskutečnila v poslední májový den pod patronací místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské v obřadní síni Úřadu Městské části Praha 13 a průvodkyněmi byly, tak jako na první konferenci,  profesorky VŠE  PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. a prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Na konferenci vystoupilo 9 členek klubu – JUDr. Kateřina Černá, tajemnice Úřadu MČ Praha 13, Ing. Soňa van Deelenová, generální ředitelka SČMVD, Ing. Patricie Irlveková, marketingová a obchodní ředitelka, členka představenstva společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, PhDr. Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum andragogiky, Ing. Bohdana Pražská, jednatelka a partnerka KempHoogstad , Kateřina Reimitzová, vydavatelka a šéfredaktorka gastronomického titulu LA CUCINA ITALIANA a jednatelka LCI CZ, Mgr. Karolína Topolová, generální ředitelka AAA Auto a předsedkyně Dětské dopravní nadace, Ing. Lucie Urválková, členka představenstva a finanční ředitelka UNIQA pojišťovny v ČR a v SR, Žofie Vokálková, flétnistka a umělecká ředitelka dámského orchestru Queens od Classic.

Jejich vystoupení účastníci sledovali se zatajeným dechem, protože každá žena byla velmi otevřená a prožívali jsme s ní okamžiky radostí, štěstí, otázek, rozhodnutí, starostí a peripetií, kterých umí život připravit nepočítaně. Usmívali jsme se s nimi, nejednou ukápla i slzička, protože některé jejich příběhy braly za srdce.

 

Můj podnikatelský/manažerský příběh

Stejně otevřená a emocionálně působivá byla vystoupení  7 členek klubu,  které se představily 30. listopadu v Kongresovém sále pojišťovny Kooperativa  na třetí konferenci cyklu Inspiromat s podtitulem Můj podnikatelský nebo manažerský příběh.

Na konferenci, opět konané pod patronací místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské, vystoupily: PhDr. Dana Čapková , jednatelka a zřizovatelka PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o., Ivana Drmolová , jednatelka a společnice firmy SG Teplice Metall s.r.o., Jarmila Hybšová, manažerka Orchestru Václava Hybše, Jarmila Kotrbová, ředitelka Mateřské školy , Zdeňka Kvasničková, majitelka firmy Strelicia, Jiřina Nepalová, ředitelka a zakladatelka společnosti RENOMIA, a. s, Ing. Yveta Slišková, MBA, obchodní ředitelka Lázně Teplice v Čechách a.s.

 Jak napsali v novinách Metropol, v nichž ocenili  všech 7  vystupujících, „ které vedle péče o rodinu bravurně zvládají svoji profesi a posouvají hranice lidských možností dál a výš. Všechny příběhy se vyznačovaly velikou vůlí, pílí a chutí dokázat zvednout laťku ve svém oboru, a k tomu ještě pomáhat okolí. Dámy, klobouk dolů, palec nahoru!“

Letošní tři konference cyklu Inspiromat jsou startem pro pokračování těchto setkání, neboť se stal  skutečným Inspiromatem, plným  reálných příběhů šikovných žen, skutečného života a následováníhodných  zkušeností.

Již teď se těšíme na další příběhy zajímavých žen na Inspiromatu 2016.

Lenka Tomešová, předsedkyně Klubu manažerek, autorka a organizátorka cyklu Inspiromat

 

 

Pozvánka

inspiromat_03_pozvanka_05