INSPIROMAT III

2015-foto Inspiromat

Celou fotogalerii naleznete zde.

Motto cyklu Inspiromat: “Není lepšího povzbuzení než reálný příběh, který vám někdo na základě vlastní zkušenosti předá. Není nic užitečnějšího než se poučit z chyb a úspěchů ostatních”, Ing. Jaroslava Valová, Manažerka roku 2013.

Inspirativní den s inspirativními lidmi

Klub manažerek je klubem výjimečných žen – výjimečných svými schopnostmi, znalostmi, talentem, umem a vůlí.  Již 19 let sdružuje podnikatelky a manažerky z různých oborů i míst České republiky. V klubu jsou ženy, které denně dokazují své schopnosti v řízení firem, nesou na svých bedrech odpovědnost nejen za osud svůj, ale i mnoha rodin svých spolupracovníků.

Klubovým mottem je: ukazovat inspirativní příklady, nabídnout možnosti, kde získávat potřebné informace, kde si lze vyměnit zkušenosti, kde dát vědět nejen o sobě, ale i o své firmě a jejích produktech. Příležitost k tomu dává cyklus setkání, nazvaných INSPIROMAT, nebo-li Inspirativní den s Inspirativními lidmi.

Jeho zahájení bylo v březnu v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR pod záštitou jeho místopředsedkyně Miluše Horské.

V zahajovacím cyklu měli účastníci výjimečnou šanci slyšet osobní příběhy, názory a zkušenosti mimořádných osobností – žen, oceněných titulem Manažerka roku v soutěži, pořádané každoročně ČMA, Svazem průmyslu a KZPS. Vystoupila zde prof. MUDr. Eva Syková DrSc. ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR,  Jana Malá, předsedkyně družstva  Moravská ústředna Brno, Ing. Helena Rögnerová, v době získání titulu ředitelka FN Motol, Dr. Olga Kupec, jednatelka Abydos s.r.o., Ing. Jaroslava Valová, generální ředitelka SIKO KOUPELNY, a.s. a JUDr. Hana Machačová – Manažerka odvětví a TOP 10, členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele pojišťovny Kooperativa.

Patronem každé ze šesti Manažerek roku byl významný muž.

Máma nebo manažerka?

Dalším pokračováním cyklu bylo téma Máma? Nebo Manažerka?  Druhá konference se uskutečnila v poslední májový den pod patronací místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské v obřadní síni Úřadu Městské části Praha 13 a průvodkyněmi byly, tak jako na první konferenci,  profesorky VŠE  PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. a prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Na konferenci vystoupilo 9 členek klubu – JUDr. Kateřina Černá, tajemnice Úřadu MČ Praha 13, Ing. Soňa van Deelenová, generální ředitelka SČMVD, Ing. Patricie Irlveková, marketingová a obchodní ředitelka, členka představenstva společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, PhDr. Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum andragogiky, Ing. Bohdana Pražská, jednatelka a partnerka KempHoogstad , Kateřina Reimitzová, vydavatelka a šéfredaktorka gastronomického titulu LA CUCINA ITALIANA a jednatelka LCI CZ, Mgr. Karolína Topolová, generální ředitelka AAA Auto a předsedkyně Dětské dopravní nadace, Ing. Lucie Urválková, členka představenstva a finanční ředitelka UNIQA pojišťovny v ČR a v SR, Žofie Vokálková, flétnistka a umělecká ředitelka dámského orchestru Queens od Classic.

Jejich vystoupení účastníci sledovali se zatajeným dechem, protože každá žena byla velmi otevřená a prožívali jsme s ní okamžiky radostí, štěstí, otázek, rozhodnutí, starostí a peripetií, kterých umí život připravit nepočítaně. Usmívali jsme se s nimi, nejednou ukápla i slzička, protože některé jejich příběhy braly za srdce.

 

Můj podnikatelský/manažerský příběh

Stejně otevřená a emocionálně působivá byla vystoupení  7 členek klubu,  které se představily 30. listopadu v Kongresovém sále pojišťovny Kooperativa  na třetí konferenci cyklu Inspiromat s podtitulem Můj podnikatelský nebo manažerský příběh.

Na konferenci, opět konané pod patronací místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské, vystoupily: PhDr. Dana Čapková , jednatelka a zřizovatelka PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o., Ivana Drmolová , jednatelka a společnice firmy SG Teplice Metall s.r.o., Jarmila Hybšová, manažerka Orchestru Václava Hybše, Jarmila Kotrbová, ředitelka Mateřské školy , Zdeňka Kvasničková, majitelka firmy Strelicia, Jiřina Nepalová, ředitelka a zakladatelka společnosti RENOMIA, a. s, Ing. Yveta Slišková, MBA, obchodní ředite