Inspirace z Prognostického klubu ČMA

Inspirace z Prognostického klubu ČMACelou fotogalerii naleznete ZDE

.

Mít dobré prognostiky je jistě cílem každé vyspělé společnosti. Profese je to ovšem velmi těžká a snad i nevděčná. Ani sebelepší prognóza patrně v blízké budoucnosti nepřežije sama sebe více, než bude bezpodmínečně nutné. Společnost se učí reagovat na rychlý vývoj nových technologií a inovací, který je zdrojem velkých očekávání ale také obav. Nezamýšlené důsledky tohoto vývoje se nám mohou vrátit jako boomerang, který protne celospolečenský kontext. Kvalitní prognózy tak mohou být cestou, jak se na návrat boomerangu připravit. Stanou se nadmíru cennými materiály, které budeme muset brát daleko více v úvahu i při všední manažerské práci. Proto vpravdě s nadšením přijala ČMA vznik Prognostického klubu, jehož výstupy už teď nabývají konkrétních obrysů.

Během uplynulého měsíce se klub sešel hned dvakrát – na setkání v prosinci na půdě ČMA a na začátku ledna na turnaji v bleskovém šachu v hotelu Juliš. Zatímco prosincové setkání se neslo v duchu diskuzí a plánování akcí a konferencí na téma jak bude vypadat Svět v roce 2030 a jaký bude vývoj technologií (Průmysl 4.0, technologie RFID – radiofrekvenční identifikace, 3D tisk) a jejich dopad na společnost, lednové setkání mělo podobu intenzivní koncentrace myšlenek na šachové pole, kde měli účastníci turnaje 10 minut na to, aby odehráli celou šachovou partii. Po odehrání turnaje přišel čas na křest knihy Manažerské rozhodování v praxi, kterou napsal pod vedením předsedy Prognostického klubu Bohumíra Štědroně kolektiv autorů, mj. i členka klubu Marcela Palíšková. Pokřtilo se i první letošní vydání časopisu Sdělovací technika/Smart Technology, jehož šéfredaktorem je Petr Beneš, také člen Prognostického klubu.

Výsledky činností klubu, které by měly inspirovat manažery k novým tvůrčím nápadům a optimalizaci strategií, poslouží nejen členům České manažerské asociace, ale také široké veřejnosti.

.

Bohumír Štědroň, předseda Prognostického klubu ČMA, přiblížil některé ze zmíněných aktivit pro nadcházející období:

Prognostický klub České manažerské asociace připravuje mimo jiné tři konference ve spolupráci s VŠE Praha, ČVUT a Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů. Půjde o konference:

  1. SVĚT 2030. zaměřenou na prognózu vývoje nových technologií (auta bez řidiče, rozvoj 3D tiskáren, RFID a Business Inteligence, kosmické sondy aj.), plánovanou na 30. května 2016 ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj a časopisem Sdělovací technika/Smart Technology.
  1. Reforma politického systému, analyzující odhady a scénáře budoucího vývoje politických systémů, plánovanou na 10. října 2016. Na konferenci bude rovněž analyzována prognóza CIA, publikovaná v roce 2012.
  1. Nové technologické trendy, úzce specializovanou konferenci pro manažery a podnikatele, ve spolupráci s ČVUT, Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj a časopisem Sdělovací technika/Smart Technology (termín ve II. pololetí 2016 bude stanoven dodatečně).

Všechny konference budou zakončeny turnajem VIP v bleskovém šachu v hotelu JULIŠ na Václavském náměstí popř. vystoupením satirického divadla COMICA ECONOMICA.

 .

Doc.RNDr.Bohumír Štědroň,CSc.
předseda Prognostického klubu ČMA

.

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., přednáší na Karlově univerzitě a Českém vysokém učení technickém v Praze prognostiku,manažerské rozhodování, komerční a politický marketing a manažerskou ekonomiku. Je autorem nebo spoluautorem 21 knih a učebnic; 3 vyšly v zahraničí. Prošel řadou manažerských funkcí (ředitel marketingu Hospodářské komory ČR, ředitel zahraničního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů aj.). Je členem České manažerské asociace, Hospodářské komory, smíšených obchodní komor i České společnosti pro politické vědy. K jeho zálibám patří divadlo (autor 5 divadelních her), hudba, historie a šach.

.

pro ČMA vitaPR a Veronika Žurovcová