Inovace, tvorba nových trhů, vytváření pracovních míst a udržitelný rozvoj společnosti