Inovace jako nedílná součást firemní kultury

Je mimo veškerou pochybnost, že inovace jsou jedním ze základních pilířů vnitřní kultury úspěšných firem. Panují však rozdílné názory na to, co vůbec lze za inovace považovat, a jakým způsobem vyjádřit jejich přínos pro konkrétní podnik. Přestože jsou všeobecně pokládány za klíč k hospodářskému rozvoji, představy o nich, o inovačních systémech, a inovační výkonnosti se rozvíjejí jen pozvolna.  Značné částky vynakládané na úrovni podniků i celého hospodářství na inovační procesy nezbytně vyvolávají otázku efektivnosti a hospodárnosti. V invenční části inovačního procesu jde především o to, zda došlo k posunu v poznání, zda nově získané poznatky umožnily rozpracovat nové technologie, tržně úspěšné výrobky, případně zda přispějí ke snížení výrobních nákladů. U vlastních inovací je poté nutné zjišťovat, jaký ekonomický, popř. mimoekonomický přínos přinesly nové výrobky, jaké úspory přinesly realizované procesní inovace, a v jakém poměru jsou tyto přínosy k vynaloženým nákladům.

Centrum andragogiky se problematice inovací věnuje dlouhodobě a systematicky v rámci svých jednotlivých programů a témat. Popularizujeme je nejen jako žádoucí firemní strategie, ale i jako nezbytný prvek k přežití a zajištění stabilní a růstové budoucnosti dané firmy či organizace.

Studie PwC (PricewaterhouseCoopers – (mezinárodní síť poradenských společností) uvádí, že 43 % manažerů považuje inovace za zásadní pro konkurenceschopnost.

I z výše zmíněných důvodů byly inovace pro nás v Centru andragogiky už tématem roku 2014, zabýváme se jimi stále, a jsme si jistí, že se k nim budeme vracet i v budoucnu. Také proto, že je víc než jasné, že společnost, která chce být dlouhodobě úspěšná, si musí osvojit schopnost trvalé inovace a adaptace. Nabízí se společně zkoumání cest, které vedou k inovativně nastavenému firemnímu prostředí a efektivnímu řízení inovací.

Inovace lze definovat jako systematickou činnost, při které o výsledcích rozhoduje hlavně tvrdá práce a silná motivace.

Inovace popularizujeme nejen jako žádoucí součást firemní strategie, ale i jako nezbytný prvek k přežití a zajištění stabilní a růstové budoucnosti dané firmy či organizace.

Naše společnost aktivně přispívá k inovacím ve vzdělávání. Nejenom, že nabízíme v tomto směru firmám kvalitní poradenství, jsme schopni pro ně vytvořit vzdělávací program přímo na míru tak, aby problematiku inovací a inovačních procesů dokázaly správně uchopit, a následně rozvíjet správným směrem.

Snažíme se také na základě získaných zkušeností být příkladem i pro druhé.

Vytvořili jsme metodiku Global skills®  a unikátní produkt NEI®.  Založili jsme Klub zlepšování®, jehož cílem je sdružovat profesionály napříč obory, dávat jim prostor sdílet zkušenosti a společně zlepšovat různé oblasti. Klub zlepšování získal ocenění již v roce 2013 v Grantovém programu Asociace malých a středních podniků ČR 2013, a to za svůj inovativní přístup ke vzdělávání.

Prostřednictvím naší neziskové organizace Šance na vzdělání, o. p. s. jsme získali ocenění za inovaci v projektu Vizionáři, který vznikl již před 6 lety a jeho cílem je ocenit přední české firmy, podnikatele a konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb.

Inovace jsou hlavně o budoucnosti. Tak, jako stát, který jejich rozvoj podporuje v rámci možnosti čerpání evropských dotací, i my víme, že úspěšné firmy, mezi které si dovolím zařadit i tu naši, se v dobách budoucích bez pravidelných a cílených inovací neobejdou.

.

PhDr. Marie Jírů, majitelka společnosti
Centrum andragogiky s. r. o.

Click to Hide Advanced Floating Content