Hodnocení státních zaměstnanců nemá být přítěží, ale dovedností dobrého manažera

Služební zákon zastřešuje české úředníky již druhým rokem. Jednou z povinností, které musí úředníci ve služebním poměru vykonávat, je hodnocení, a to jak hodnocení své vlastní práce, tak hodnocení podřízených zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že v rámci státní správy jde ve většině případů o novinku, Česká manažerská asociace uspořádala kulatý stůl, na kterém sdíleli své zkušenosti v oblasti hodnocení zaměstnanců státní tajemníci ministerstev, personální ředitelé odborů a zástupci privátního sektoru. Setkání se uskutečnilo pod záštitou náměstka ministra vnitra pro státní službu a čestného předsedy Klubu veřejné správy ČMA Josefa Postráneckého a personálního ředitele pojišťovny Kooperativa a prezidenta Klubu personalistů Jana Březny v prostorách pojišťovny Kooperativa dne 13. června.

Z výsledku mezinárodního žebříčků konkurenceschopnosti WEF vyplývá, že české státní a veřejné instituce značně zaostávají. Je to obrovská zátěž pro český byznys. Snažíme se podnikat kroky, abychom podpořili zlepšování kvality v této oblasti. I proto jsme zavedli speciální kategorie pro státní správu v soutěži MANAŽER ROKU,“ zahájil kulatý stůl Pavel Kafka, prezident ČMA.

Naší snahou je přenášet zkušenosti z privátního sektoru a samospráv i do státní správy,“ pokračoval Marek Pavlík, místopředseda Klubu veřejné správy ČMA.

Cílem setkání bylo vyměnit si zkušenosti v oblasti hodnocení zaměstnanců. Tato oblast představuje jeden z klíčových prvků celé státní služby. Státní služba by měla přispět k naplňování zejména dvou cílů: zvýšení kvality a výkonnosti státní správy a zvýšení profesionalizace úřednického aparátu. Oba cíle jsou úzce propojeny a hodnocení zaměstnanců by mělo pomoci je naplňovat.

V současné době, kdy služební zákon funguje v ČR druhým rokem, je hodnocení zaměstnanců mezi vedoucími úředníky ministerstev a úřadů často bráno jen jako nezbytná formální část služebního zákona, které nevěnují velkou pozornost. Je však nezbytně nutné naučit vedoucí úředníky, že hodnocení podřízených je jeden ze základních manažerských úkolů. To potvrdil ve své prezentaci i Jan Března, personální ředitel pojišťovny Kooperativa.

Pozitivní novinkou je, že i státní správa se začíná zaměřovat na práci s talenty a silnými stránkami. Jako příklad můžeme uvést Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo financí na podzim spouští Interní manažerskou akademii, která má sloužit nejen jako nástroj vzdělávání vedoucích pracovníků, ale také jako motivační program.

Závěrem setkání proběhla diskuze ohledně potřeby realizovat dvě kariérní cesty nahoru. „Často se totiž stává, že největší odborník na danou oblast se stane vedoucím, ale nemá dostatečné manažerské schopnosti k tomu, aby dobře vedl tým. Je proto nezbytné, aby dělal kariéry dvě: odbornou a manažerskou,“ uzavřel diskuzi Pavel Kafka.

Veronika Žurovcová