Hejtman MSK Vondrák ocenil vítěze soutěže MANAŽER ROKU

ZOBRAZIT CELOU FOTOGALERII

 

Hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ocenil tři výjimečné manažery, kteří zvítězili v soutěži MANAŽER ROKU 2018 a reprezentovali tento kraj. Slavnostní setkání, které uspořádal Klub Manažerů roku ve spolupráci s Českou manažerskou asociací (ČMA) a jejím Regionálním klubem Morava se uskutečnilo 17. září v sídle Krajského úřadu v Ostravě. „Vážím si manažerů, kteří skvěle reprezentují náš kraj,“ uvedl hejtman, sám dřívější vítěz této soutěže. Podobně jako on se do soutěže hlásí z kraje řada schopných manažerů, dlouhodobě až pětina finalistů pochází právě odtud.

Poděkování od hejtmana obdrželi Niclas Pfüller, CEO a jednatel Brose CZ, vítěz v kategorii Zahraniční manažer, Tomáš Elis, tajemník Magistrátu města Opavy, vítěz v kategorii Veřejná správa a Adam Liška, výrobní ředitel a prokurista Bekaert Petrovice, vítěz v kategorii Mladý manažerský talent.

Reportáž TV Polar ze setkání manažerů s hejtmanem I.Vondrákem  ZDE

Adam Liška představil plány ČMA vytvořit pro manažery a podnikatele platformu, která by prosazovala jejich zájmy a umožnila jim kvalitní networking a která by podpořila propojování inovativních firem. V Moravskoslezském kraji působí 3680 velkých firem a řada malých a středních. „Naší snahou je posílit propojování mezi nimi a dosáhnout strategické synergie,“ uvedl Adam Liška.
Záměr vybudovat z kraje inovační centrum podpořil hejtman Ivo Vondrák. Konkrétním příkladem jeho naplňování je zahájení provozu unikátního hybridního fotovoltaického systému s akumulací do baterií v Ostrava Business Park ADLER, kam účastníci akce zavítali. O působnosti asociace svědčí skutečnost, že spolumajitel zmíněné společnosti ADLER Martin Hausenblas je její ambasador.

Adam LIŠKA, výrobní ředitel a prokurista, Bekaert Petrovice

Adama Lišku vystihuje výrazná vlastnost: přistupuje ke všem kolegům velmi přátelsky, s obrovským respektem a úctou k jejich zkušenostem a názorům. Dokáže ocenit nasazení a sám je příkladem neutuchající vůle a pozitivního přístupu, kterým energetizuje a motivuje své okolí. Přestože stojí za řadou úspěšných projektů, je z něj cítit stále velká pokora, ochota naslouchat a neustále se vzdělávat. Dobrou náladou je nakažlivý a dokáže získat u kolegů důvěru, respekt a chuť spolupracovat a nastavovat si ambiciózní cíle. Svou excelenci staví nejen na znalostech a odbornosti, ale stejně tak do všeho dává srdce, radost a nadšení.

Niclas PFÜLLER, generální ředitel a jednatel společnosti Brose CZ

Niclas Pfüller je svými kolegy považován za vizionářského a podnikavého lídra. Osobně se od roku 2004 jako mentor věnuje víc než padesáti vedoucím pracovníkům z Česka, kteří působí na různých pozicích v rozličných oborech i firmách a sklízí úspěch. V ČR vybudoval dva úspěšné podniky, které se řadí k těm největším v rámci obou mateřských koncernů – Dura Automotive ČR a Brose CZ. Přesvědčil akcionáře o potenciálu ČR a podařilo se mu tak zřídit výrobní závod se zcela novým vývojovým oddělením. Přispěl také k založení inovativního duálně vzdělávacího centra pro budoucí mechatroniky. Podporuje principy společenské odpovědnosti podniku Brose CZ.

Tomáš ELIS, tajemník Magistrátu města Opavy, Statutární město Opava

Svým rozhledem a praxí patří ke zkušeným manažerům, který ctí odpovědnost za výsledky práce své i kolektivu. Chápe dobře i rizika a nejistoty při hledání a naplňování cílů. Své úkoly pojímá jako takové, které obsahují příležitosti a výzvy. Jeho vlastností je inklinace k rozmanitosti a pružnosti, má schopnost rychlé adaptace a sociability, vyznačuje se vysokou odolností proti stresu. Dokáže se zabývat celou řadou činností současně bez negativního vlivu na kvalitu řešení, umí vidět věci v souvislostech a v perspektivě. Nezabývá se nepodstatnými detaily, systémové myšlení je předností. Svůj manažerský styl zakládá na efektivní komunikaci.