GROW WITH GOOGLE

Vážená paní, vážený pane,

Česká manažerská asociace byla oslovena ke spolupráci na projektu GROW WITH GOOGLE. Jedná se o nový typ praktických tréninků, určený pro členy ČMA. Je vhodný zejména pro individuální členy, studenty, mladé podnikatele a startupisty, ale i pro manažery 55+. Je určen pro všechny, kteří se chtějí aktivně připravit na dynamické změny v blízké budoucnosti.

Kurzy jsou pro členy ČMA zdarma, platí se jen nízký administrativní poplatek 300,- Kč za workshop.
Pokud chcete využít zvýhodněnou cenu pro členy, vyplňte přihlášku do ČMA za sníženou cenu 1500,- Kč.
Do jednotlivých kurzů je možné se přihlásit v průběhu roku.

PŘIHLÁSIT SE Stát se členem ČMA

Nadšené reakce účastníků prvního workshopu v Praze a Ústí naleznete v článku ZDE.

Prosím – čtěte dál…přehledy kurzů a další praktické informace najdete při rozkliknutí a rolování barevné přílohy a dále v textu.

V případě dotazů kontaktujete prosím kancelář ČMA na emailu novakova@www.cma.cz nebo gajdos@www.cma.cz.

GWG na web ČMA

@Rámec

Ve studii společnosti McKinsey, kterou si nechal Google vypracovat, se mimo jiné ukázalo, že v roce 2030 bude 50 % současné pracovní síly automatizováno. Díky tomu může dojít ke zvýšení produktivity, ale současně bude trh práce čelit novým výzvám – poptávce po jiných dovednostech a kompetencích, než tomu bylo dosud. Do dnešní doby neuvěřitelně rychlý ekonomický růst v regionu střední a východní Evropy se již nyní zpomaluje kvůli neustále se zvyšujícím nákladům, nízké produktivitě zaměstnanců a nízké nezaměstnanosti. Google chce být urychlovačem ekonomického růstu. Chce připravit společnost na digitální dobu a umožnit jí, aby z ní profitovala. Proto v rámci projektu Grow with Google zprostředkovává vzdělání v oblastech, které nelze automatizovat.

@Oblasti spolupráce

Kromě technologických dovedností bude velká poptávka i po vyšších kognitivních, sociálních a emocionálních dovednostech (kreativita, intuice, leadership, pokročilé komunikační dovednosti, vyjednávací schopnosti, flexibilita a adaptabilita, emoční inteligence apod.). A přesně to jsou oblasti, ve kterých Cognitio-Scan (společnost, která tento projekt realizuje) nabízí v rámci spolupráce s Google interaktivní workshopy. V příloze pro konkrétnější představu zasíláme popis jednotlivých tréninků, kde je popsán obsah i dovednosti a kompetence, které jejich prostřednictvím rozvíjíme.

@Způsob spolupráce

Standardně funguje spolupráce následujícím způsobem: Partner (ČMA) zajistí organizaci akce. Cognitio-Scan zajistí lektory, manuály a koordinuje přípravu akce. Google zde vystupuje v roli sponzora a zprostředkovatele v souladu se svou výše uvedenou misí.

Standardně pracujeme na workshopech se skupinou 25-30 účastníků. Účastníci dostanou pracovní sešit/manuál, ke kterému se mohou vracet a snadněji integrovat nově nabyté dovednosti do praxe. Dále podporujeme rozvojové programy svou vlastní klientskou aplikací, do které všichni účastníci získají přístup.

Každý workshop (každé téma) trvá jeden celý den (od 9 do 17 hodin). Nejde totiž o přednášku, ale o transformační program na rozvoj kompetencí. Naším cílem je, aby absolventi aplikovali poznatky v praxi. To se po teoretické přednášce málokdy stane. Proto je náš trénink plný praktických cvičení, během kterých účastníci okamžitě pocítí rozdíl mezi tím, když jednají tak, jak jsou zvyklí (jedou na autopilota) a tím, když používají nové dovednosti.

V přiložené tabulce najdete termíny 9 workshopů (+ závěrečná certifikace) ve 3 dohodnutých městech – Praze, Brně a Ústí nad Labem. ČMA poskytne svým členům tento transformační program zdarma, bude si účtovat pouze příspěvek na pronájem a malé občerstvení (ne oběd) ve výši  300 Kč na workshop (při fakturaci na firmu bude poplatek 500 Kč). Pro případné další zájemce – nečleny ČMA – je poplatek 650,- Kč na workshop (při fakturaci na firmu 800,- Kč).

Těšíme se na setkání s vámi při zajímavém transformačním programu pro vaši budoucnost!

Ivo Gajdoš, výkonný ředitel  České manažerské asociace

 

JEDNOTLIVÉ MODULY TRANSFORMAČNÍHO PROGRAMU GROW WITH GOOGLE:

 1. Efektivní komunikace

Úvod:

Tento trénink je určený pro každého, kdo chce ze své komunikace s druhými získat více. Ať už jde o zlepšení vztahu se spolupracovníky nebo vedoucím, schopnost lépe komunikovat své sdělení, vytvoření pozitivního postoje na pracovišti nebo cokoli jiného. Jakmile už jednou víte, jak vynikajícím způsobem komunikovat, všechno se změní.

Intro:

V tomto tréninku efektivní komunikace se naučíte základy dobré komunikace. Komunikace plná vzájemného pochopení a respektu je nutnou podmínkou pro to, abychom mohli v organizaci realizovat změny. Ale také pro to, abychom lépe pochopili konfliktní situace, naše vlastního chování a chování druhých, aby vznikla větší důvěra a bezpečí, což zase pozitivně ovlivňuje výkony v týmu.  Tento trénink je určený pro každého, kdo chce ze své komunikace s druhými získat více. Ať už jde o zlepšení vztahu se spolupracovníky nebo vedoucím, schopnost lépe komunikovat své sdělení, vytvoření pozitivního postoje na pracovišti nebo cokoli jiného. Jakmile už jednou víte, jak vynikajícím způsobem komunikovat, všechno se změní.

Obsah tréninku:

Efektivní komunikace. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické. Témata, která probereme, jsou následující:

 • 8krokový model komunikace
 • Zákony vytváření plynulé a srozumitelné komunikace
 • Nastavení rámce v rozhovoru
 • Síla nonverbální komunikace pomocí naladění se a vedení (pacing a leading)
 • Vzorec FGA

Trénink posiluje následující kompetence:

 • Komunikaci
 • Sociální cítění
 • Reflexi
 • Naslouchání
 • Jak nehodnotit a neodsuzovat

Výsledky:

Po absolvování tréninku:

 • Dostanete vhled do toho, jak vznikají nedorozumění a jak jim můžete předcházet.
 • Budete vědět, co jsou základní prvky silné komunikace a jak je můžete aplikovat.
 • Pochopíte, jak model světa ovlivňuje komunikaci.
 • Budete schopni vytvořit hluboký lidský kontakt, ve kterém budou přítomny bezpečí, důvěra, respekt a rovnocennost.
 • Budete vědět, jak zacházet se základním zákonem, který vytváří klik s komunikačním partnerem.
 • Budete schopni v rozhovoru změnit centrum své pozornosti.
 • Budete vědět, čím je ovlivňován komunikační proces.
 • Prožijete sílu nonverbální komunikace a odhodíte všechny své předsudky.

————————————————————————————————————————————–

 1. Jak pracovat s cíli

Úvod:

Tento trénink je určený pro každého, pro koho je důležité realizovat cíle a dosahovat výsledků. Naučíme vás jednoznačně zformulovat vaše cíle, čímž vneseme do vašeho fungování větší zaměřenost na výsledky. Díky tomu budete moci s celým svým týmem zaujmout postoj, který bude výrazem vaší vnitřní motivace a umožní vám dosáhnout toho, čeho chcete.

Intro:

Dennodenně se vedoucí pracovníci zabývají tím, jak dosáhnout osobních i pracovních cílů. Zatímco pro někoho je to hračka, jiní se s tím neustále perou. V čem tkví tajemství úspěchu?

Odpověď dostanete během tréninku Jak pracovat s cíli. Osvojíte si zákonitosti práce s cíli včetně často opomíjené psychosociální a emoční stránky. Tento trénink je určený pro každého, pro koho je důležité realizovat cíle a dosahovat výsledků. Naučíme vás jednoznačně zformulovat vaše cíle, čímž vneseme do vašeho fungování větší zaměřenost na výsledky. Díky tomu budete moci s celým svým týmem zaujmout postoj, který bude výrazem vaší vnitřní motivace a umožní vám dosáhnout toho, čeho chcete.

Obsah tréninku:

Jak pracovat s cíli. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické. Témata, která probereme, jsou následující:

 • Pět podmínek dobře formulovaného cíle
 • Rozdíl mezi cílem, výsledkem a předsevzetím
 • Psychologie skrytá v cílech: Co, Jak a Proč
 • Outcome model

Trénink posiluje následující kompetence:

 • Realizace cíle
 • Vize
 • Plánování
 • Zaměřenost na výsledky
 • Zaměřenost na kvalitu

Výsledky:

Po absolvování tréninku:

 • Budete schopni jasně formulovat cíle.
 • Pochopíte psychologii dosažení cílů a vytvoříte si správný postoj pro to, abyste mohli cílů skutečně dosáhnout.
 • Budete používat 5 podmínek, které musí cíl splňovat, aby byl realizovatelný.
 • Naučíte se, jak za pomoci správných technik vést rozhovor tak, aby byly cíle jasně komunikovány a každý byl obeznámen s požadovaným výsledkem.
 • Budete vědět, jak zvýšit šance na dosažení cílů tím, že včas odhalíte blokace.
 • Budete schopni okamžitě rozklíčovat jádro problému a přesměrovat jej do cílů.

Budete schopni lépe motivovat lidi tím, že objasníte pohnutky, které jsou za cíli.

————————————————————————————————————————————–

 1. Změnu lze uskutečnit rychleji než si myslíte

Úvod:

V rámci tohoto tréninku hlouběji nahlédnete do toho, jak lidé fungují během procesu změny. Získáte informace o tom, jak můžete jako ředitel, vedoucí pracovník nebo manažer své lidi podpořit, aby se změna ubírala tím směrem, kterým si přejete.

Intro:

Proč je tak složité, aby se kolegové změnili? Plány jsou jasně dané, každý ví, co má dělat, ale stejně se setkáváte s odporem… V rámci tohoto tréninku hlouběji nahlédnete do toho, jak lidé fungují během procesu změny. Získáte informace o tom, jak můžete jako ředitel, vedoucí pracovník nebo manažer své lidi podpořit, aby se změna ubírala tím směrem, kterým si přejete.

Obsah tréninku:

Každá změna musí začít v nás samotných. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické. Témata, která probereme, jsou následující:

 • Logické úrovně změn
 • Zákonitosti přesvědčení
 • Lidské pohnutky a potřeby
 • Jak zacházet s odporem v průběhu procesu změny

Trénink posiluje následující kompetence:

 • Jak zlepšit svůj vliv
 • Komunikaci
 • Sociální cítění
 • Leadership
 • Uvědomování si prostředí

Výsledky:

Po absolvování tréninku:

 • Budete vědět, co lidem brání v realizaci změny a proč je to pro ně tak složité.
 • Zjistíte, kdy jsou lidé ochotni dělat něco jiného.
 • Budete vědět, jak plánované změny nejlépe komunikovat tak, aby se skutečně něco změnilo.
 • Naučíte se, jak firemní hierarchie ovlivňuje myšlení a chování.
 • Budete vědět, jak s tím vším zacházet a vyhodnotit, na jaké úrovni je nejlepší změnu udělat, aby měla největší šanci na úspěch.
 • Obdržíte model, na jehož základech budete schopni lépe řídit procesy změn.

————————————————————————————————————————————–

 1. Jak vést koučovacím způsobem

Úvod:

Vést lidi koučovacím způsobem znamená, že jsou řízeni bez toho, abychom na ně neustále dohlíželi. Díky tomu mohou snadněji spolupracovat, lépe dosahovat výsledků, být samostatnější a více motivovaní k tomu, aby ze sebe vytěžili maximum.

Intro:

Ve firemní terminologii často slýcháme o možnosti vést lidi koučovacím způsobem. Co to ale přesně znamená? Jde o způsob vedení, při kterém jsou zaměstnanci řízeni bez toho, abychom na ně neustále dohlíželi. Díky tomu mohou snadněji spolupracovat, lépe dosahovat výsledků, být samostatnější a více motivovaní k tomu, aby ze sebe vytěžili maximum.

Tento trénink učí vedoucí pracovníky a manažery, jak koučovat své spolupracovníky tak, aby bylo dosaženo osobních i firemních cílů.

Obsah tréninku:

Jak vést lidi koučovacím způsobem. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické. Témata, která probereme, jsou následující:

 • 5krokový koučovací model
 • Síla kladení otázek
 • Pohnutky lidí
 • Pět podmínek cílů pro získání správného postoje

Trénink posiluje následující kompetence:

 • Vedení lidí
 • Koučování
 • Inspiraci
 • Reflexi
 • Naslouchání

Výsledky:

Po absolvování tréninku:

 • Budete vědět, jak rozhovor správnými technikami směrovat na cíl.
 • Budete mít vhled do univerzálních motivů lidí – pochopíte, co lidi motivuje k tomu něco dělat nebo nedělat.
 • Obdržíte praktický koučovací model, který můžete začít okamžitě aplikovat.
 • Vytvoříte u svých spolupracovníků správný postoj, na základě kterého začnou realizovat cíle. Stejně jako to dělají vrcholoví sportovci.
 • Motivujete spolupracovníky k užívání správných kompetencí.

Budete schopni lépe pojmenovat překážky, které vyplynou v průběhu rozhovoru a neutralizovat negativní emoce. Díky tomu povedete rozhovory se zaměřením na cíl.

————————————————————————————————————————————–

 1. Osobní efektivita

Úvod:

Vytěžit víc sám ze sebe i z druhých! V tomto tréninku poznáte, na základě jakých schopností můžete ze sebe i z druhých vymáčknout to nejlepší. Díky tomu dosáhnete svých cílů, prosadíte změny nebo zrealizujete inovace.

Intro:

Když chcete vytěžit více sami ze sebe nebo ze svých spolupracovníků, potřebujete vědět, které schopnosti zapojit, kde je najít a jak je trénovat, abyste je mohli v příhodném okamžiku použít. A přesně to vás v tomto tréninku naučíme. Dále se dozvíte tajemství motivace a pochopíte, proč se lidé chovají tak, jak se chovají na základě znalosti propojení mozku a těla. V neposlední řadě získáte informace o tom, jak můžete prolomit nevědomé vzorce a být razantnější, sebejistější nebo klidnější.

Obsah tréninku:

Osobní efektivita. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické. Témata, která probereme, jsou následující:

 • Spolupráce těla a duše
 • Jak vyvolat a aktivovat správné schopnosti
 • Fungování našeho referenčního rámce, zkušeností, vzpomínek a přesvědčení
 • Svět emocí

Trénink posiluje následující kompetence:

 • Emoční inteligence
 • Sebeovládání
 • Flexibilita
 • Adaptabilita
 • Schopnost vykročit

Výsledky:

Po absolvování tréninku:

 • Naučíte se změnit své vzorce myšlení, na základě čehož se okamžitě začnete cítit dobře.
 • Lépe pochopíte, že váš mozek a tělo jsou vzájemně podmíněné. Zjistíte, jak přeprogramovat limitující myšlenky a vzorce.
 • Dostanete možnost osvojit si určité osobní rituály, které používají například vrcholoví sportovci. Naučíte se z nepříjemných situací pro sebe vytěžit maximum a nasměrovat situaci dle svých potřeb.
 • Budete schopni držet kontrolu nad svými emocemi. Dokážete je posílit nebo oslabit podle potřeby. Budete své emoce řídit.

————————————————————————————————————————————–

 1. Jak se naučit poznat styly myšlení

Úvod:

Tento trénink je určený pro každého, kdo chce získat vhled do lidského chování a fungování. Zjistit, proč myslíte tak, jak myslíte, proč jiní používají určité styly myšlení, jak se sblížit se svými spolupracovníky a jak dokázat směrovat a řídit komunikaci v týmu.

Intro:

Způsob myšlení ovlivňuje naše chování, vnímání světa i formu komunikace. Ne každý styl myšlení (způsob přemýšlení) ale pracuje v náš prospěch nebo ve prospěch naší firmy. Pokud si jako ředitel, vedoucí pracovník nebo manažer uvědomíte styly myšlení svých spolupracovníků, přestanete je tolik hodnotit a tím zlepšíte váš dennodenní kontakt. Tento trénink je určený pro každého, kdo chce získat vhled do lidského chování a fungování. Zjistit, proč myslíte tak, jak myslíte, proč jiní používají určité styly myšlení, jak se sblížit se svými spolupracovníky a jak dokázat směrovat a řídit komunikaci v týmu.

Obsah tréninku:

Jak se naučit poznat styly myšlení. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické. Témata, která probereme, jsou následující:

 • Styly myšlení a jejich struktura
 • Fungování mentálních filtrů a zpracování informací
 • Zákony rapportu, naladění a vedení (pacing a leading)

Trénink posiluje následující kompetence:

 • Flexibilitu
 • Vytvoření názoru
 • Senzitivitu
 • Komunikaci
 • Helicopter view

Výsledky:

Po absolvování tréninku:

 • Rozeznáte různé styly myšlení.
 • Pochopíte lépe, proč někdo dělá to, co dělá a tím vznikne větší vzájemné pochopení.
 • Dokážete na základě komunikace rozeznat styly myšlení a změnit je.
 • Budete mít tendenci méně soudit a hodnotit, na základě čehož se vám komunikační partner více otevře.
 • Odkryjete rychle vzorce myšlení, na základě čehož budete schopni řešit problémy.
 • Uvědomíte si své vlastní styly myšlení a to, jak vám v určitých situacích brání nebo vás naopak podporují (fungují ve váš prospěch).

————————————————————————————————————————————–

 1. Dávat zpětnou vazbu je umění

Úvod:

Tento trénink je určený pro každého, kdo chce umět u kolegů ve firmě spustit proces učení nebo se naučit snadněji diskutovat o těžkých tématech.

Intro:

Motivovat spolupracovníky může být občas pro ředitele nebo vedoucí manažery pěkný oříšek. Zejména když se jedná o motivaci kolegů, se kterými se běžně nedá hnout. Dávání zpětné vazby často vnímají jako kritiku, přestože vaším cílem je motivovat je a dostat z nich to nejlepší. V tomto tréninku s názvem Dávat zpětnou vazbu je umění vám dáme záchytné body, o které se můžete opřít. S jejich pomocí můžete začít dávat zpětnou vazbu takovým způsobem, aby jí byl druhý otevřený. To umožní změnu vedoucí ke zlepšení fungování vaší firmy. Tento trénink je určený pro každého, kdo chce umět u kolegů ve firmě spustit proces učení nebo se naučit snadněji diskutovat o těžkých tématech.

Obsah tréninku:

Umění feedbacku. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické. Témata, která probereme, jsou následující:

 • Síla vytvoření správného propojení
 • Vliv situace a prostředí
 • Emoční svět prožitku člověka
 • Feedback model
 • Nevědomé potřeby a pohnutky

Trénink posiluje následující kompetence:

 • Naslouchání
 • Inspirace, motivace
 • Analýza
 • Shrnutí

Výsledky:

Po absolvování tréninku:

 • Budete umět dávat zpětnou vazbu takovým způsobem, že druhého nadchnete a nakopnete (místo toho, abyste u něj vyvolali odpor).
 • Zjistíte, co můžete udělat pro to, abyste vytvořili atmosféru důvěry, bezpečí a respektu. To zjednoduší dávání zpětné vazby.
 • Budete vědět, jak se na druhého před sdělením důležité zprávy dobře naladit. Díky tomu může dojít k její snadnější akceptaci.
 • Dokážete jasně a konkrétně poskytnout zpětnou vazbu.
 • Stanete se mistrem v motivování druhých. Díky tomu dostanete z nich (a potažmo z celé firmy) to nejlepší.

————————————————————————————————————————————–

 1. I vy se můžete naučit prezentovat

Úvod:

Tento trénink vám umožní zlepšit vaše prezentační schopnosti, díky čemuž zvýšíte svůj vliv na okolí. Není to obsah sdělení, který zásadním způsobem ovlivňuje míru vašeho vlivu. Mnohem důležitější je způsob, jakým obsah prezentujete. V průběhu tohoto tréninku vám prozradíme tajemství úspěšných řečníků. Osvojíte si schopnost vtáhnout posluchače do svého příběhu na základě toho, co sami vyzařujete a jak nonverbálně komunikujete.

Intro:

Víte, v jakém okamžiku se začne dít něco moc hezkého? Je to v okamžiku, kdy jste schopni své sdělení předat ostatním tak, že se sami dají do pohybu. Začnou vznikat skvělé nápady, lidé se stmelí, začnou více a s větším zapálením pracovat, inovovat, lépe prodávat atd. Prezentace je efektivní způsob, jak druhým komunikovat své myšlenky. Ať už jsme na pozici ředitele, vedoucího pracovníka, manažera nebo řadového zaměstnance, všichni se někdy ocitneme v situaci, ve které chceme druhému něco objasnit, chceme někoho přesvědčit nebo mu něco prodat. Tento trénink vám umožní zlepšit vaše prezentační schopnosti, díky čemuž zvýšíte svůj vliv na okolí. Není to obsah sdělení, který zásadním způsobem ovlivňuje míru vašeho vlivu. Mnohem důležitější je způsob, jakým obsah prezentujete. V průběhu tohoto tréninku vám prozradíme tajemství úspěšných řečníků. Osvojíte si schopnost vtáhnout posluchače do svého příběhu na základě toho, co sami vyzařujete a jak nonverbálně komunikujete.

Obsah tréninku:

Jak uspět s prezentací. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické. Témata, která probereme, jsou následující:

 • Vzorec ABC
 • Jak dosáhnout správného koučinkového stavu (coach state)
 • Postoj řečníka
 • Vhled do verbální a nonverbální komunikace
 • Jak v sobě aktivovat zdroj síly
 • Jak využívat pódium
 • Jak zacházet s nejistotou, nervozitou a strachem ze selhání
 • Vybudování příběhu a metafor

Trénink posiluje následující kompetence:

 • Zaměřenost na cíl
 • Síla přesvědčení
 • Inspirace
 • Osobní síla

Výsledky:

Po absolvování tréninku:

 • Všimnete si, že to, co vylovíte (verbální komunikace) je v souladu s tím, co vyzařujete (nonverbální komunikace). Díky tomu bude vaše sdělení kongruentní a tím i silnější.
 • Naučíte se zvýšit svůj vliv prostřednictvím zaujetí vhodného postoje a využívání hlasu.
 • Dokážete vyzařovat větší charisma, na základě čehož budou mít lidé tendenci vám více naslouchat.
 • Zjistíte, jaký je správný postoj řečníka.
 • Dokážete v publiku uvolnit emoce a tím jej budete moci svým sdělením více zasáhnout.

————————————————————————————————————————————–

 1. Jak vést motivující rozhovor

Tento trénink je určený pro každého, kdo chce své komunikační partnery v rozhovoru motivovat. Chcete-li vytěžit více ze svých kolegů, zákazníků nebo dodavatelů, musíte nejprve přijít na kloub tomu, co je žene (jakou mají motivaci něco dělat nebo nedělat). Až následně je možné motivovat je ke zlepšení nebo změně.

Intro:

Jako ředitel, vedoucí nebo manager máte co do činění se spolupracovníky, které chcete motivovat. Každý z nás je hnán hlubokými touhami, potřebami a standardy. Pokud se naučíte je rozpoznat pochopit, můžete je během rozhovoru brát v potaz. Začnete směrovat konverzaci tak, jak potřebujete a současně s tím budete své lidi motivovat.

Tento trénink je určený pro každého, kdo chce své komunikační partnery v rozhovoru motivovat. Chcete-li vytěžit více ze svých kolegů, zákazníků nebo dodavatelů, musíte nejprve přijít na kloub tomu, co je žene (jakou mají motivaci něco dělat nebo nedělat). Až následně je možné motivovat je ke zlepšení nebo změně.

Obsah tréninku:

Jak vést motivující rozhovor. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické. Témata, která probereme, jsou následující:

 • Pohnutky, hodnoty, přesvědčení, potřeby a touhy lidí
 • Jak vést rozhovor na základě hodnot
 • Síla dobrého clicku

Trénink posiluje následující kompetence:

 • Naslouchání
 • Inspiraci, motivaci
 • Komunikaci
 • Ovlivňování
 • Senzitivitu

Výsledky:

Po absolvování tréninku:

 • Budete schopni v průběhu rozhovoru odkrýt hlubší pohnutky, touhy, potřeby a hodnoty, čímž vznikne větší vzájemné porozumění.
 • Budete vědět, které dvě základní pohnutky jsou pro lidi hnacím motorem.
 • Budete schopni vnímat světlo v tom druhém, lépe ho pochopit.
 • Budete mít nástroje pro lepší směrování rozhovoru bez ztráty nebo narušení důvěry.

————————————————————————————————————————————–

 1. CERTIFIKACE

MÍSTA KONÁNÍ

Praha

Daňkův palác, Opletalova 19/1441, 1. patro, Infocentrum TCM, Praha l – Nové Město

Vždy od 9 do 17 hodin.

Brno

TechNest, Technická 23, 3. patro, Brno-Královo Pole

Vždy od 9 do 17 hodin.

Ústí na Labem

Central Node, Masarykova 28, 400 01 Ústí nad Labem

Vždy od 9 do 17 hodin.