Forum Vesmír: Kosmické aktivity České republiky

Celou fotogalerii naleznete ZDE

 

České firmy se úspěšně prosazují v kosmickém průmyslu. Zvedají přidanou hodnotu a pozvedají i lokální úroveň regionů.

Co má společného Česká manažerská asociace s kosmickými aktivitami ČR? Především zájem na podpoře firem s vysokou přidanou hodnotou a jejich manažerů, což se týká i firem a výzkumných pracovišť zapojených do kosmického byznysu. V Česku je v současnosti 70 takových subjektů.

Zástupci několika z nich se 5. června zúčastnili akce s názvem Forum Vesmír: Kosmické aktivity České republiky, pořádané Moravským klubem ČMA v kongresovém sále hotelu Holiday Inn v rámci konání akce Meeting Brno. Moderoval ji předseda zmíněného klubu ČMA Zdeněk Bílek. Mezi přítomnými byli představitelé společností jako je Frentech, S.A.B & SpoluWorks, Honeywell, GE Aviation a dalších.

„Chtěli jsme touto akcí ukázat, že nejsme jen montovna, ale že jsou tu i firmy na světové úrovni, které se dokážou zapojovat do kosmických aktivit,“ uvedl ke konferenci Zdeněk Bílek. V souvislosti s účastí řady zástupců firem na akci uvedl, že „spolupráce úzce specializovaných firem s velkými korporacemi dokazuje, že v tak technicky náročném průmyslu, jako je kosmický, jsou opět české mozky schopny být nejlepší na světě a přinášet inovace“.

Rostoucí význam spojení kosmických aktivit a inovací potvrdil i Karel Dobeš, zmocněnec české vlády pro spolupráci s Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (GSA). Podle něho kosmické aktivity stále více ovlivňují inovace, rozvoj a udržitelnost průmyslových odvětví, včetně těch, ve kterých je ČR tradičně silná.

Diskuse ovšem ukázala, že ačkoliv český kosmický průmysl za poslední roky zaznamenal nebývalý rozvoj, musí se potýkat s několika problémy. „Pro menší firmy je obtížné se prosadit a získat větší podíl na trhu, byť by přicházely s převratným řešením. Převratná řešení mohou často skončit nenaplněna či jejich využití se může na dlouho zastavit kvůli zájmům globálních firem,“ poznamenal Karel Dobeš. Globální firmy mají také velký vliv na státy, s nimiž jsou ekonomicky spjaty. Tyto státy těmto firmám výrazně pomáhají v dalším růstu na úkor menších.

Přesto se českým firmám daří v kosmických programech prosazovat. V loňském roce byla indickou raketou vypuštěna první česká technologická nanodružice VZLUSAT-1. Otestovala například kompozitní materiály, miniaturizovaný rentgenový dalekohled, štíty proti radiaci nebo vlhkostní či teplotní čidla. Řešena byla s podporou Technologické agentury (TAČR) a MPO. Na projektu pracovaly desítky odborníků, řešitelů i studentů.

Český kosmický průmysl se uplatňuje i v dalších projektech, například vyrobil sérii meteorologických družic METEOSAT, které provozuje evropská organizace EUMETSAT. K posílení kapacit a schopností využívají tuzemské firmy členství v Evropské kosmické agentuře (ESA). Její zástupce Pavel Habarta na Fóru Vesmír poukázal na zájem o posílení evropského průmyslu a zvýšení významu lokální ekonomiky, což ovšem předpokládá investovat do začínajících podniků.

Výhodou pro zájemce o kosmické aktivity je také skutečnost, že v Praze sídlí od roku 2012 Evropská agentura pro družicovou navigaci (GSA). Česká vláda deklaruje zájem na posílení jejích kompetencí tak, aby bylo pod její křídla převedeno řízení veškerých aktivit na řízení evropských kosmických a navigačních programů a jejich provoz. Posílení GSA by znamenalo, že agentura by mohla zaměstnávat až 700 lidí.  Právě tato agentura může sehrává nemalou roli v rozvoji evropských kosmických programů, které ČR může využít pro získání nových technologií.

Fórum Vesmír přineslo i praktický výsledek, tedy dohodu, že národní firmy nabídnou studentům účast v jejich kosmických aktivitách. Nejprve se nejzajímavější diskusní příspěvky a části debaty setřihají na hodinový pořad, který bude promítán studentům na fakultách univerzit. „Již na podzim by studenti mohli shlédnout to nej z Fóra Vesmír. Touto formou a seminářem by byli upozorněni na příležitosti a projekty, které na ně čekají,“ doplnil Zdeněk Bílek.

Přehled kapacit průmyslu a akademické sféry v oblasti kosmických aktivit dle regionů

 

Další informace najdete na následujících webových stránkách firem, institucí a sdružení:
www.czechspace.eu
http://www.czechspaceportal.cz/
http://www.esa-bic.cz/
https://www.tc.cz/cs
https://www.gsa.europa.eu/
http://frentech.eu/
https://www.honeywell.com/
https://www.ge.com/
www.alv-cr.cz
www.sdt.cz

přenesené prezentace

European GNSS Agency Markets
Frentech Aerospace 2018
ESA space solutions DOWN TO EARTH
Kosmické aktivity České republiky

.

Milan Mostýn, PR konzultant ČMA