Exportéři a investoři, místo Ukrajiny oslovte 90 milionový Vietnam!

van_don_1Pro řešení problémů a finančních ztrát našich exportérů i investorů na Ukrajině a možná v budoucnosti i v Rusku, doporučuji zaměřit marketingové plány na Vietnam s 90 miliony obyvatel, který je členem WTO i sdružení ASEAN a loni měl růst HDP 5,3 %. Světová banka zveřejnila předpokládaný růst HDP ve Vietnamu v letech 2014 i 2015 ve výši 5,4 %, což dokazuje stabilní ekonomiku této rozvíjející se země, kde žije přes dvě stě tisíc česky nebo slovensky mluvících lidí, a ve které je o naše služby, výrobky, technologie i investice zájem. Ve Vietnamu se připravuje výstavba 13 atomových elektráren, ale také dálnice od hranic Číny až do Hočiminova Města ze dvou třetin s osmi jízdními pruhy a se 106 mosty. Již začaly přípravné práce stavby nadzemního přepravního kolejového systému se 17 terminály v Hanoji, metra v Hočiminově Městě i nového letiště v Hanoji, které má být největší v celé Asii. Vietnam však výrobky a technologie nepoptává, to dělají pouze x-tí zprostředkovatelé, do Vietnamu jezdí celý svět nabízet. A to je nutné si uvědomit. Je nutné také znát vietnamské obchodní zvyklosti.

van_don_3Z Vietnamu lze také mnohé komodity levně dovážet. Vietnam je největším světovým vývozcem kávy Robusta (vhodné pro Nescafé), druhým největším vývozcem rýže na světě, čtvrtým světovým vývozcem krevet a třetím největším vývozcem ropy v Jihočínském moři. Pro naše investory je důležité, že jsou platné Smlouva mezi vládou ČR a vládou VSR o zabránění dvojího zdanění z roku 1997 a Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1998. Průměrná měsíční mzda kvalifikovaného dělníka je ve Vietnamu v přepočtu 2000,- Kč, středoškoláka 4000,- Kč a vysokoškoláka 8000,- Kč. V této “zemi úsměvů” je 31 milionů uživatelů internetu a velký zájem o české investory, kteří zde vždy najdou své budoucí česky mluvící pracovníky. Pro naše investory máme “na klíč” připravené dva investiční projekty – na výstavbu a 50 let provozování 10 větrných elektráren na ostrově Van Don, nebo na výstavbu a provozování České tenisové školy v Hanoji. Našim investorům můžeme nabídnout i projekty výstavby letiště v provincii Quang Ninh nebo ekologické oblasti cestovního ruchu na ostrově Phuong Hoang, či modernizaci přístavu Cai Rong a výstavbu zábavního parku s centrem Casino Van Yen v ekonomické zóně na ostrově Van Don.

Díky svým 47 návštěvám Vietnamu a loňskému pobytu v Hanoji zájemcům o Vietnam doporučuji, aby nelétali zbytečně do Vietnamu, aby si vždy nejdříve provedli ve Vietnamu kvalitní teritoriální marketing a pak teprve akviziční návštěvu překrásné země našich přátel uskutečnili.


Marcel Winter
Člen České manažerské asociace
Poradce marketingové firmy WMC s.r.o. Lety u Prahy
Předseda Česko-vietnamské společnosti

(www.wmc-winter.cz, www.cvs-praha.cz)
Mobil: 602 363 009