Exkurze – řízení letového provozu v Jenči

Fotogalerie zde.

Dne 19. listopadu 2015 proběhla 6. manažerská exkurze ČMA klubu Střední Čechy. Tentokrát byl naším hostitelem Michal Chvojka – vedoucí střediska letecké telekomunikační služby Řízení letového provozu České republiky, s.p. Toto extrémně zajímavé prostředí přilákalo téměř 30 manažerů a podnikatelů z firem působících v okolí Prahy.

Celým setkáním tradičně provázel Jiří Beran z M.C.TRITON, manažer klubu, který v úvodu přivítal všechny zúčastněné a připomněl minulá setkání klubu a jejich hostitele:

listopad 2014 Doosan Bobcat Dobříš – Petr Hejduk, Peter Debnár

únor 2015 AHOLD Klecany – Dezider Škrabský

duben 2015 Aquapalce Čestlice – Martin Čermák

červen 2015 Energotrans Mělník – Miroslav Krebs

září 2015 Kozel Velké Popovice – Petr Kofroň

Prvním bodem klubového večera pak byla prezentace Michala Chvojky, který nám představil státní podnik Řízení letového provozu České republiky, systém jeho fungování a vazbu na dopravce, letiště a další příbuzné subjekty. Základním předmětem činnosti Řízení letového provozu České republiky, s.p. (ŘLP ČR,s.p.) je řízení a zabezpečování civilního letového provozu ve vzdušném prostoru České republiky a na určených letištích, zřizování, provozování a údržba leteckých pozemních zařízení, určených k zabezpečení a řízení letového provozu s výjimkou světelných zabezpečovacích zařízení, koordinování letových provozních služeb s vojenskými orgány řízení letového provozu, zajišťování mezinárodní spolupráce při řízení letů, organizování a uspořádání toku civilního letového provozu ve vzdušném prostoru České republiky, zajišťování letecké informační služby a vydávání publikací a leteckých map, předávání údajů letecké meteorologické služby, odborný výcvik pracovníků pro řízení a technické zabezpečení letového provozu, kartografická činnost na základě a v rozsahu příslušného oprávnění, publikování leteckých předpisů a související dokumentace, poskytování služeb řízení a zabezpečení letového provozu za úplatu, poskytování konzultačních a metodických služeb v oblasti řízení a zabezpečení letového provozu.

Druhým bodem večera byla návštěva hlavního sálu řízení letového provozu, kde se nás ujal Martin Křiklan vedoucí oddělení simulátoru. Naší třetí zastávkou pak byla návštěva školicího střediska. Tam jsme měli možnost vidět simulaci letového provozu nad Českou republikou přesně tak, jak ji musí zvládnout adepti na tuto náročnou pozici. Výklad guru instruktorů ŘLP Jiřího Štěpánka účastníky tak zaujal, že je téměř nebylo možné přimět k návratu do konferenčního sálu.

Závěr večera tradičně patřil vzájemnému seznamování účastníků a losování tomboly reklamních dárků. Jejím zajímavým zpestřením byly vstupenky do Gallery of Art Prague, kam se plánujeme vydat na další manažerskou exkurzi, protože z řad účastníků zazněl zájem o téma společenská etiketa. Proto jsme s galerií připravili na leden mini-seminář specialistky v tomto oboru – Radky Vaňkové. Už teď všechny zveme 14. ledna v 17 h na Staroměstské náměstí (detaily viz. www.goap.cz).

pozvánka-19.11.2015-Řízení-letového-provozu