Evropští manažeři vyzvali k účasti v eurovolbách

Zástupci evropské manažerské asociace CEC European Managers volají po jednotné a silné Evropě, předpokládají setrvání Británie v Evropské unii.

 

Praha, 24. května 2019

Call to vote for the European elections. Touto výzvou k volbám do Evropského parlamentu se na více než milion svých členů obrátila evropská asociace manažerů CEC European Managers. Toto sdružení 17 národních asociací, včetně České manažerské asociace (ČMA), a 8 odvětvových konfederací, je vlivnou organizací a sociálním partnerem Evropské komise.

Výzva se ale obrací na všech 10 milionů evropských manažerů a dalších 38 milionů lidí v odborných profesích. Jedině společně mohou evropské země uniknout riziku bezvýznamnosti ve světě, upozorňuje.

„Jednoznačně stojíme za výzvou CEC European Managers a její snahou podpořit strany, které prosazují zájmy evropských manažerů,“ uvedl Pavel Kafka prezident ČMA, která byla 20. května přijata za plnohodnotného člena CEC European Managers. Tím byla završena dlouhodobá snaha o zapojení do evropských struktur s cílem prosazovat účinněji zájmy svých členů v rámci EU.

Hlavními požadavky CEC European Managers vůči unijním institucím je zvyšování konkurenceschopnosti Evropy, což zahrnuje důraznější podporu zavádění nových technologií, omezení evropské byrokracie a přenesení větších rozhodovacích pravomocí na národní státy. V případě, že Evropa zásadně nezmění politiku posilování konkurenceschopnosti, do 10 let nebude konkurenceschopná vůči Asii a Americe, varuje asociace.

Současně chce silnou a jednotnou Evropu navenek, tedy v oblasti bezpečnosti, je například pro budování evropské armády, mezinárodního obchodu a smluv či regulace migrace. Jednoznačně podporuje volný trh.

Mezi členy CEC European Managers panuje přesvědčení, že nakonec nedojde k Brexitu a Británie setrvá v Evropské unii. Jasně se vyjadřuje za její setrvání v EU.

 

O CEC European mananegers

Organizace zastupuje v Evropě milion manažerů. Jako jeden ze šesti oficiálních evropských sociálních partnerů prosazuje zájmy evropských manažerů. Do odborné a veřejné diskuse vnáší témata týkající se řízení a vedení firem, států, EU.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem soutěže MANAŽER ROKU. ČMA spoluzaložila Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj CBCSD. Od května 2019 je ČMA členem Evropské asociace manažerů CEC, která sdružuje milion manažerů.

 

Kontakt pro média:
PhDr. Milan Mostýn
Ředitel komunikace a tiskový mluvčí

Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21/831
113 60 Praha 1
www.cma.cz

E-mail: mostyn@cma.cz
Mobil: +420 739 452 816

 

Tisková zpráva