Etiketa je jako zámek – otvírá a zavírá vám dveře…

„Společenská etiketa hravě – buďte OK!“ byl název letošní první akce ČMA Regionálního klubu Střední Čechy, která se uskutečnila 14. ledna. Účastníci se věnovali etiketě a společenskému chování. Zdánlivě jednoduché téma. Ale pro jistotu si pár základních pravidel nikdy neškodí připomenout.

Všechny dámy bez rozdílu věku i postavení ocení, když se muž chová galantně, všímá si jich a snaží se jim zajistit maximální komfort. Všimnou si toho totiž i dámy v okolí.

Ale milé ženy pozor! Pokud chcete mít kolem sebe galantní muže, musíte jim dát dostatečný prostor jejich galantnost projevit. Co z toho vyplývá?

  • Když se blížíte ke dveřím, zpomalte a nechte muže je otevřít.
  • Když nastupujete do výtahu, nechte muže nastoupit prvního.
  • Všichni vědí, že si umíte obléci kabát sama, ale mužům bude ctí, necháte-li je vám s kabátem pomoci.

Jedno z opravdu základních pravidel zní: Choďte vždy včas! Pozdním příchodem zkazíte atmosféru hned na začátku. Naštvete klienta, zklamete partnera a urazíte vaše blízké. Když vám na něčem opravdu záleží, raději si několik minut počkáte.

Pravidla spojená s podáním ruky a tykáním jsou evergreenovým strašákem. Platí: ruku podává či tykání nabízí žena muži, starší mladšímu a nadřízený podřízenému. Takto to zní jednoduše, avšak v praxi se člověk setká se situacemi, kdy zkrátka neví. Proto:

  • I když jste starší, tykání svému šéfovi nenabízejte.
  • Nevíte-li, zda váš protějšek je starší či mladší a jste-li stejného pohlaví, tykání nabídnout můžete.
  • Pokud vám někdo nabídl tykání a vy si to nepřejete, není žádnou neomaleností nabídku zdvořile a taktně odmítnout. Rozumný člověk to pochopí.

A pozor na stisk ruky à la leklá ryba nebo nečekané políbení na tvář. Druhá šance na pozdrav
už nebude. Vyhněte se trapasům a nezapomeňte, že první dojem je jen jeden.

Ach ty telefony. Pracovní nasazení někdy vyžaduje být na telefonu 24 hodin denně. Vzít telefon nebo odepsat na zprávu často s omluvou musíme. Musíme si ale číst na schůzce emaily a novinky na Facebooku nebo Twitteru?

Pozor na humor – zábavný je společník milý, avšak nevhodný vtip urazí do konce života.
Dokud partnera dobře neznáte, pozor na citlivá témata (náboženství, sex, politické preference…).

Sliby chyby? Záleží, jak se k tomu postavíte. Neslibujte, co nemůžete splnit. Pokud jste někomu slíbili, že mu zavoláte, zprostředkujete kontakt nebo pošlete pozvánku, vždy své slovo dodržte. Pokud to nelze garantovat, raději neslibujte, spíš zmiňte, že se pokusíte.

Pokud se nacházíte v restauraci, měli byste se vyhnout následujícím faux-pas:

  • Párátko se sice jeví jako běžný pomocník patřící ke stolování, avšak potřebujete-li ho použít, doporučujeme s ním odejít do ústraní a operaci provést tam. Sebelepší zakrývání úst při použití párátka u stolu nepomůže, všichni vědí, co s párátkem děláte.
  • Jste zvyklí během usrkávání lahodného cappuccina olizovat lžičku? Vězte, je to považováno jako hrubé porušení pravidel etikety. Správné použití lžičky se pozná tak, že lžička po odložení na talířek udělá kapku.

Pamatujte, etiketa by měla být naším denním společníkem, není to jen o honosných akcích a významných příležitostech.

 

pro ČMA zpracovali Veronika Žurovcová a Jana Havelková a Jiří Beran ze společnosti INTELECTA TEAM