Dopis prezidenta ČMA členům

Vážené členky a členové ČMA,

naše asociace učinila v uplynulém roce 2013 další krok směrem k rozšíření a dynamizování své činnosti.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz) , jejíž jsme zakladatelem (v dubnu 2012), rozvinula svou činnost již v 11 pracovních skupinách a aktivně se prezentovala i na výroční konferenci Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj od 4. do 7. listopadu t. r. v Istanbulu.

Soutěž Manažer roku, jejíž jsme spoluvyhlašovatelem, důstojně oslavila své již 20té výročí vyhlášením nejlepších manažerů roku 2012 v dubnu na pražském Žofíně.

Iniciovali jsme také výzvu vyhlašovatelů MR k nápravě řízení státní správy a sami jsme položili základy k vytvoření centra excelence v rámci ČMA, jehož kompetence na bázi EFQM budeme nabízet státní správě – zejména v oblasti školství a zdravotnictví.

Výrazně jsme pokročili v zakotvení našich aktivit v regionálních klubech mimo Prahu – v Brně, Hradci Králové, Pardubicích, Liberci, Ostravě a ve Středočeském kraji.

Těmito a dalšími aktivitami jsme oslovili řadu českých firem a manažerů , takže se naše řady rozšířily.

 

Přeji vám všem úspěšný rok 2014.

vanoce2Přeji si, aby ostrůvků “pozitivní deviace” v české ekonomice a společnosti přibývalo a naše asociace ještě lépe plnila roli jejich objevovatele, podporovatele a koordinátora.

Váš
Pavel Kafka
Prezident České manažerské asociace