Doktorka války hostem České manažerské asociace

Vrcholoví manažeři a podnikatelé, členové České manažerské asociace (ČMA), se od nynějška scházejí na pravidelných „Business Breakfast“, aby zde při debatě potkávali zajímavé hosty a tříbili s nimi názory na moderní trendy v managementu.

Chcete být úspěšní obchodníci a manažeři? „Zaveďte do civilního podnikání vojenský leadership,“ radí Kristina Soukupová, která je jako jediná žena v České republice absolventkou londýnského Ústavu válečných studií, kde obdržela doktorský titul. Je vyhledávanou odbornicí na řízení procesů v ozbrojených silách a jejich transformaci, ale jako ředitelka a majitelka společnosti I3CAS v Londýně se snaží ukazovat, že pravidla fungování armády a rozhodovací procesy se dají implementovat do civilního managementu.

Asociace si „doktorku války“ pozvala na 1. „Business Breakfast“ v pražském hotelu Jalta a zahájila tím za účasti téměř dvacítky manažerských osobností, včetně prezidenta ČMA Pavla Kafky, novou tradici ranních setkání. “Jak vést lidi v dobách náhlých změn a v nepředvídatelném mezinárodním obchodním prostředí? Učme se od těch, kteří vedli svoje lidi do boje, kde šlo o holý život,“ poukazuje na důležitost poznání a využívání zkušeností vojenského prostředí Kristina Soukupová.

Při svém vystoupení představila řadu zajímavých souvislostí a praktických doporučení:

  1. Chaos: Existuje paralela mezi válkou a civilním managementem, vojáci i manažeři jsou hodnoceni podle výsledků. Velitel nevidí bitevní pole v celistvosti, to stejné existuje v civilním byznysu. Válka je chaotická a málo předvídatelná, podobně jako je byznys.
  2. Vize: Dosažení výsledku předpokládá jasnou vizi. Cesta její dosažení může být však různá. „Neříkejte lidem jako to udělat, ale co chceme udělat,“ prohlásil kdysi generál Patton. A podobnou strategii propaguje i Kristina Soukupová.
  3. Komunikace: Klíčová je komunikace, všichni by měli chápat zadání, takže každý ( voják, manažer ) ví, co má dělat.
  4. Informace: Technologie se intenzivně vyvíjejí, ale žádná armáda či nadnárodní firmy nemají nastavenou komunikaci ideálně. Podstatné je, správně směrovat tok informací, kdo je sdílí. „Efektivní management by měl zabránit informačnímu přehlcení a informace distribuovat jen tomu, kdo je potřebuje,“ říká Kristina Soukupová.
  5. Žijeme v době fake news: Je nutné rozlišovat pravdivé a nedůvěryhodné informace, ale stále těžší je odlišit.
  6. Plánování: Žádný plán nepřežije kontakt s nepřítelem. Podstatné je rychle reagovat a zorientovat se. „Vojáci musí mít plán B, žádný plán A nefunguje,“ říká Kristína Soukupová.
  7. Jít do boje: Ve chvíli bojového nasazení se projeví osobnosti. V každém boji je nutné se primárně postarat o zbraň, pak o výbavu, potom sám o sebe. Podstatné je nadšení: Zlomený lídr nemůže vyhrát bitvy, ve válce či v civilu.
  8. Zhodnocení: Po každé akci je nezbytné zhodnotit co se prožilo, udělalo správně, kde se stala chyba, kdo co dělal. „Učíme se nedělat chyby, učíme své nástupce a lídry. Vzniká organizační paměť, není možné, aby jeden člověk držel know-how,“ říká Kristina Soukupová

S myšlenkou série ranních diskusních setkání, kam by byly zvány zajímavé manažerské osobnosti, přišla členka Regionálního klubu Morava Olga Girstlová. V ČMA působí jako jedna z ambasadorů, kteří přinášející impulzy do aktivit asociace a propagující její dobré jméno.

 

O Kristině Soukupové

Ředitelka a majitelka specializované konzultační společnosti I3CAS se sídlem v Londýně, která má síť zkušených konzultantů v řadě států Evropy. Je vyhledávanou odbornicí na řízení procesů v ozbrojených silách a jejich transformaci, na používání sociálních médií vojenským personálem či na analýzy požadavků evropských ozbrojených a bezpečnostních sil. Zabývá se technologiemi souvisejícími s národní bezpečností zemí, využitím civilních i vojenských satelitních systémů a systémů velení a řízení vojsk a bezpečnostních složek. Je přednášející expertkou a konzultantkou v USA, analytičkou ve Washington DC/Sydney, hostující profesorkou v Západočeské univerzitě v Plzni. Je členkou výzkumných center v USA, Británii a Makedonii.

 

O Olze Girstlové

Vystudovala VUT v Brně, fakultu elektrotechnickou. S manželem a otcem založila společnost Gity, která byla v roce 2009 prodána společnosti JVS Group. Během své kariéry v Gity byla oceněna titulem Manažerka roku (1995) a později Vedoucí podnikatelka světa (1999). V tuto chvíli se věnuje oblasti start-upů a nadaci ZET prof. Milana Zeleného.

 

Milan Mostýn