Do Prahy zavítá Deepak Chopra, kapacita v oblasti osobního rozvoje

Napsal přes 80 knih. Cestuje po celém světě, pořádá přednášky, workshopy, motivuje miliony lidí. Vystudoval medicínu a je přední kapacitou v oblasti zdravého životního stylu. Řeč je o Deepaku Choprovi. Jeho přístup se stal nesmírně populární právě proto, že je celostní a zakládá se na porozumění. Ve svých programech propojil tři základní aspekty, jimiž je definován člověk – tělo, duchovní potřeby a emoce, aby se z nich rodila odvaha získat zkušenost, otevřenost porozumění a následně skutečná moudrost. Deepak Chopra se v mezinárodním průzkumu magazínu World Post a The Huffington Post umístil na 40. místě žebříčku nejvlivnějších světových myslitelů. V oblasti medicíny mu dokonce patří první místo.

Letos se 19. května na půdě Břevnovského kláštera odehraje unikátní celodenní workshop, který Deepak Chopra povede. Jeho obsah by se dal shrnout následovně: Odemknout svůj vnitřní potenciál a naplno rozvíjet svou vizi v sobě i ve spolupráci s druhými. Připomíná vám to definici správného leadra? Máte pravdu a odpovídá tomu také název, který akce ponese – The Souls of Leadership.

Jádro tohoto unikátního workshopu se ponese v duchu teorie tzv. kvantových skoků. Na první pohled by se mohlo zdát, že vývoj lidské bytosti a vědomí probíhá kontinuálně. Deepak Chopra ovšem analyzoval ve své praxi tisíce případů náhlého procitnutí, posunů a průlomů v životech jednotlivců. Zjistil, že mnohdy k rozkvětu lidského potenciálu stačí opravdu jeden jediný moment, náhlá událost, vlna inspirace. Právě akce The Souls of Leadership nabídne intuitivní koncept, inspirativní program, který vám může otevřít dveře ke kvantovému skoku ve vašem vědomí, ve vaší manažerské profesi. Deepak Chopra odhalí tajemství největších světových vůdců. Naučíte se s ním využívat metody, jak správně vést lidi, trvale v nich pěstovat hodnoty, které s vaší vizí úzce souvisí, jak jim naslouchat. V neposlední řadě také ukáže, jak se dobře přizpůsobit výzvám, s nimiž se v oblasti vedení lidí a realizace projektů pravděpodobně setkáte.

Malé přiblížení unikátního pojetí leadershipu vám představí následující řádky. Co tedy znamená být podle Deepaka Chopry Leadrem?

L = Look and listen – Lépe naslouchat a pozorovat. Tvořte vize na základě potřeb a reakcí vašeho týmu.

E = Emotional Bonding – Emoční inteligence. Motivujte nejen sebe, ale i lidi v týmu.

A = Awareness – Aspekt uvědomění. Uvědomte si, co od situace očekáváte, a co očekávají ostatní.

D = Doing – Důraz na akci. Zaměřte se na akci, buďte příkladem pro ostatní.

E = Empowerment – Etablování moci. Zvyšujte společné postavení – své i členů vašeho týmu.

R = Responsibility – Role zodpovědnosti. Zachovejte si morální integritu, riskujte uvážlivě nikoliv lehkomyslně, plňte své sliby.

S = Synchronicity – Synchronicita. Propojte jakékoliv potřeby se svým nitrem.

Více informací o workshopu naleznete zde.

.

pro ČMA vitaPR