Distribuce finančních produktů aneb Výchova klientů v Čechách

XII. Fórum Zlaté koruny pod záštitou ministra financí ČR Miroslava Kalouska.

 

Diskutovaná témata:

 • Dopady regulace finančního trhu: přispívá regulace k veřejnému blahu, nebo se má vše ponechat tržním silám?
 • Je na místě kritika přísnější legislativy v oblasti poskytování finančních služeb?
 • Jaká bude úloha finančních poradců a mohou představovat systémové riziko?
 • Jsou pro úspěch klíčových změn na trhu důležitější poskytovatelé než distributoři?
 • Představuje transparentnost služeb a vytvoření poptávky po informacích na straně klientů nejlepší řešení do budoucna?

 

Přednášející:

 • Ing. Radek Urban, náměstek ministra financí pro finanční trhy, Ministerstvo financí ČR
 • prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., viceguvernér, ČNB
 • Ing. Petr Zahradník, M.Sc., vedoucí Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny, člen NERV
 • Ing. Pavel Řehák, MBA, generální ředitel, Česká pojišťovna
 • Ing. Aleš Michl, portfóliový stratég, Raiffeisenbank
 • Ing. Michal Knapp, předseda představenstva a generální ředitel, OVB Allfinanz
 • JUDr. Petr Scholz, Ph.D., zástupce finančního arbitra, Kancelář finančního arbitra ČR
 • Ing. Petr Šafránek, generální sekretář, AFIZ
 • Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., výkonný ředitel, USF
 • Ing. Hanuš Thein, obchodní ředitel, M.C. TRITON

 

V diskusi vystoupí další významní ekonomové, zástupci akademické sféry, podnikatelé.

 

Registrace a aktuální program: zde…