Děti pomocí 3D tisku vyrábějí vlastní hračky

Nedostatek lidí s technickým vzděláním, to je téma spojující nejen firmy sdružené v České manažerské asociaci. Klub předškolního vzdělávání ČMA v čele s Milošem Filipem ze společnosti Prefa Kompozity má jasnou vizi, jak s problémem naložit – držet krok s dobou a podporovat rozvoj dětí v oblasti technického vzdělávání.

V rámci svých aktivit se klub zasazuje o rozšiřování tzv. Technických školek a vytváření technicky zaměřených úloh, na kterých se podílí nejen pedagogové, ale i samotné děti z mateřských škol a základních škol. Jednou z takových úloh je využití 3D tisku k výrobě hraček. „Prakticky to funguje tak, že děti základních škol vytisknou na 3D tiskárně jednoduché díly, které využívají předškoláci k sestavování různých modelů, nejprve známých a použitelných jako hračky, později na unikátní konstrukce,“ popsal jednu z nejnovějších úloh Miloš Filip. Vyšší ročníky tak vyrábí díly – ozubená kola, šrouby – pro mladší žáky, kteří je využívají například pro sestavení vláčků, pendlovek či strojů. Propagátorem a realizátorem těchto sdílených úloh je Ing. Michele ze společnosti TOS Kuřim patřící do strojírenské skupiny Alta.

V oblasti 3D modelování a 3D tisku děti využívají svou fantazii, představivost a podporují tvůrčí procesy. To vede přirozeně i k rozšíření zájmu o další obory a specializace. Orientace na moderní technologie je v praxi ověřena již na středním stupni škol, lehce ji ale zvládají také žáci podstatně mladší. Tisk objektů a vytváření jednoduchých konstrukcí tak promyšleně propojují základní manuální dovednosti s PC technikou a využívání představivosti reality v prostoru.

twp_20161125_005

Ukázka úloh pro děti a součástek vytištěných na 3D tiskárně

Klub předškolního vzdělávání ČMA dlouhodobě navrhuje postupné doplnění systému předškolního vzdělávání v mateřských a základních školách. Usilujeme o zařazení témat motivujících k rozvoji osobnosti, k řemeslům, k zájmu o technické a přírodní vědy. Opíráme se o přirozené potřeby žáků, zvídavost a podporujeme aktivní poznávání světa, soutěživost a především používání všeho nového, využívání moderních médií, technologií a her,“ doplnil předseda klubu Miloš Filip.

Klub předškolního vzdělávání vznikl v roce 2014. Během pár let fungování dokázal, že technicky vzdělávat děti již předškolního věku má smysl. Pro technické školky bylo vytvořeno několik základních úloh se zaměřením na technické obory stavebnictví a strojírenství, do některých úloh byly zahrnuty i prvky matematiky a logiky a vznikly také technicko – hudební úlohy. Pod patronátem České manažerské asociace se některé úlohy aplikují v desítkách mateřských škol jižní Moravy a nově byla technická témata začleněna do výuky všech mateřských škol v Kuřimi. Na základních školách klub iniciuje a všestranně podporuje vybavení příslušných pracovišť 3D tiskárnami, počítači, softwary, zaškolení učitelů a zpracování pilotních úloh.

V poslední době výrazně stoupl zájem o předškolní vzdělávání ze strany MAS (místních akčních skupin) z Jihomoravského kraje. Hlavní lektor, ing. Mihalovič, v současnosti zajišťuje školení formou propagace, debaty a teoretické i praktické výuky v Blansku, Boskovicích, Břeclavi, Slavkově, Znojmě, ozval se i školský odbor z brněnského magistrátu s požadavkem zavést tento druh výuky v patnácti MŠ v Brně.

Veronika Žurovcová

Click to Hide Advanced Floating Content