ČR ztrácí budoucí lídry už v mateřských školách

Konkurenceschopnost Česka by se mohla zvýšit, pokud by mělo více sebevědomých lídrů. Ovšem český vzdělávací systém na zavedení systémových pravidel pro práci s dětskými talenty a lídry zatím nemyslí. Klíčové vlastnosti budoucích vůdců lze přitom rozvíjet především do desátého roku věku dítěte.

Schopnost organizovat skupinu, dojednávat řešení, vcítit se do situace jiných, umět porozumět citům a motivacím, to vše jsou znaky vlastností dětských lídrů z každodenních situací v předškolních zařízeních. Jednoznačně na ně upozornila loňská výzkumná sonda Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v mateřských školách, kdy projevy chování budoucích lídrů lze vysledovat prakticky u každého dítěte.

Podle Jana Vody, propagátora výchovy budoucích lídrů na školách a jednoho z expertů České manažerské asociace (ČMA), který se na výzkumné sondě aktivně podílel, mají děti v předškolním věku značný lídrovský potenciál. Jak říká, člověk se lídrem nerodí, ale díky osvojování si vůdčích dovedností se jím stává.

Jak mezi dětmi poznat budoucí lídry

Sonda byla realizována podle modelu Pata Williamse, bývalého hráče americké Národní basketbalové ligy, který oslovil více jak šest stovek vůdčích osobností amerického veřejného života, s nimiž si dopisoval či vedl interview a nashromážděné poznatky zobecnil do pětadvaceti shodných znaků, typických pro úspěšné osobnosti.

Hledejte děti:[1]

 1. s výbornými charakterovými rysy – spolehlivost, oddanost, integrita, služba ostatním
 2. které se nebojí promluvit – říkají, co si myslí, a neberou ohled na to, co si o nich myslí ostatní
 3. s kreativními nápady – flexibilní
 4. které se pouštějí do řešení problémů – dokáží zhodnotit situaci a uvědomit si přítomnost problému, zmobilizují lidi a naleznou zdroje k jeho řešení
 5. které mají odvahu stát si na svém – více jim jde o to, že mají pravdu, než zda budou oblíbení
 6. které dovedou dobře jednat s lidmi („people skills“ – emoční inteligence a sociální kompetence) – vciťují se do ostatních, rozumí jim, navazují s nimi vztahy
 7. které se nedají zastavit – jsou odolné a snadno se zotavují z chyb, nebojí se riskovat
 8. s vášní – emoce, entusiasmus, náruživost, hluboký zájem o něco, jež přenáší i na ostatní
 9. které efektivně komunikují – dokáží mluvit před ostatními, získat je, nadchnout je 
 10. které jsou dychtivé naslouchat a učit se – dávají dobrý pozor; když mluvíte, kladou otázky, zajímají se; řídí se instrukcemi
 11. co se nevzdávají – vytrvalé a rozhodné
 12. se sebevědomým postojem – nebojí se vystoupit, zpochybnit autoritu a nabízejí nové nápady a pohledy
 13. zvídavé – pídí se a hledají nové věci, kriticky přemýšlejí
 14. které se hlásí jako první – tím dokládají zájem a angažovanost na věci
 15. které se nehroutí pod tlakem – udržují si chladnou hlavu, nepanikaří, nechávají si čas na rozmyšlení, jsou trpělivé
 16. které touží tvrdě pracovat – na čemkoli, co je třeba udělat
 17. houževnaté – do všeho jdou na 100 %, dokáží vzdorovat kritice, bolesti, nespravedlnosti
 18. se smyslem pro humor – uvolňují tenze mezi lidmi a šíří optimismus
 19. jsou připravené převzít odpovědnost a řízení – „chtějí míč“ a neztrácejí hlavu, když šance na výhru spočívá na jejich bedrech; odpovědné za to, co říkají a dělají a nesvalují to na někoho jiného
 20. přijímají rozkazy a dokáží se podřídit autoritě – rozumí hodnotě poslušnosti a soudržnosti týmu
 21. se smyslem pro spolupráci a pospolitost – nevyčleňují se od ostatních, zapojují ostatní do činnosti, mají týmového ducha
 22. jejich „problémové chování“ značí určitý potenciál – když odhlédneme od nedostatku disciplíny, mají tyto děti kvality (při vhodném vedení mohou být zapřaženy pro společnou věc; lze z nich udělat „kozla zahradníkem“)
 23. s pozitivním, trpělivým přístupem – neztrácejí energii stížnostmi, soustředí se na pozitivní stránky místo na kritiku, důvěřují ostatním
 24. populární a přijímaní – avšak spíše respektovaní než oblíbení, nesnaží se každému zalíbit
 25. které mají „duchovní sílu“ – vyzařují respekt, vznešenost, mravní převahu.

Zatímco ve vyspělých zemích se podporou leadershipu již zabývají, vzdělávací systém v České republice je nastaven tak, že u většiny dětí se v mateřské a základní škole vůdcovské dovednosti nerozvíjejí. „Lídrovské schopnosti a dovednosti nejsou předmětem pozornosti učitelů,“ řekl Jan Voda z ČMA.

Výchova leadershipu, využitelná pro oblast podnikání, politiku, neziskovou sféru či sport, je přitom tématem, na jehož význam poukazují čeští manažeři. Rozvoji profesních schopností aktivních manažerů se proto aktivně věnuje Česká manažerská asociace. „Dětský leadership a jeho systémová podpora je v ČR zatím opomíjené téma. Výsledkem dosavadního nezavedení potřebných pravidel je, že se u dítěte postupem času dovednosti vytrácejí a přicházíme tak v Česku o budoucí vůdce, které potřebujeme,“ vysvětlil Jan Voda, podle něhož jsou lídrovské dovednosti stále nedoceněné a možná dokonce ještě nerozpoznané.

Odborníci tvrdí, že každá koruna investovaná do předškolní výchovy je vůbec nejefektivnější investicí v celém vzdělávacím systému. Přesto dosavadní pokusy zavést v ČR do oblasti práce s talenty a lídry vhodná pravidla nedospěly zatím k systémovému řešení. Situaci chce změnit ČMA, která podporuje ve spolupráci se Senátem ČR například projekt Hledání výjimečnosti. „Výchova k leadershipu je nám blízká. Vedle obecného přispívání k rozvoji profesních schopností aktivních manažerů a podpory výjimečných osobností se již řadu let podílíme i na projektu Technické školky orientovaném na rozvoj polytechnických dovedností dětí,“ uzavřel Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace.

[1] ZDROJ: Williams, P. (2005). Coaching Your Kids to Be Leaders: The Keys to Unlocking Their Potential. New York, Boston, Neshvile, Warner Faith. ISBN 0-446-53349-1.

 

Click to Hide Advanced Floating Content