Co vnesl duben do klubového života?

Klub Manažerů roku přijel 27. března na pozvání Marty Novákové, Manažerky roku 2016, prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a předsedkyně představenstva společnosti U&SLUNO do Ostravy. Součástí společného programu byla prohlídka počítače Salomon na Vysoké škole báňské, návštěva unikátní stavby Bold Tower v oblasti Dolních Vítkovic a poté následovala neformální diskuze s Martou Novákovou. Z akce vám přinášíme článek.

Prognostický klub uspořádal 5. dubna setkání s názvem Perspektivy kosmonautiky. Téma vyplývající z názvu je neobvyklé, avšak aktuální, zvláště v souvislosti s tím, že Česká republika se v této oblasti na národní ani evropské úrovni neangažuje dostatečně, přestože z rozpočtu země na tyto aktivity je každoročně vyčleněno 820 milionů Kč. Vesmír je přitom atraktivním místem pro rozvoj byznysových aktivit. Hostem setkání byl Jan Kolář, ředitel české kosmické kanceláře. Z akce jsme pro vás připravili rozsáhlý článek.

Klub pedagogických manažerů ČMA 11. dubna zrealizoval setkání pracovní skupiny manažerů v tomto klubu sdružených. Ze setkání vzešly tři zajímavé závěry. Pracovníci ve školství by neměli otálet a vzdělávat se i v manažerských dovednostech. Klub by se měl stát zastřešujícím subjektem těchto aktivit. Je nejvyšší čas rozbít zažité představy a mýty o školství a vzdělávání, které představují podstatné limity prosperity republiky. Podrobnosti ze setkání najdete zde.

Jak se řídí státní firma, ptali se účastníci Milana Duspěvy, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti ČEPRO na 251. setkání ČMA Pražského manažerského klubu. Odpověď byla velmi komplexní. ČEPRO prochází transformačním procesem a nachází se na rozcestí. Jakou strategii vidí Jan Duspěva jako smysluplnou pro současnost i budoucí léta? To vám zprostředkujeme v reportáži, kterou jsme přímo na místě, v sídle agentury IPSOS, 12. dubna zpracovali.