Co nám koronavirová krize dala a vzala

Jak se firmy připravují na budoucnost a jaké zkušenosti plynou z nedávných událostí

Libor Witassek, český podnikatel a kybernetik, ambasador České manažerské asociace, majitel konzultační společnosti DC VISION zaměřené na transformace firem, majitel firmy STROJCAR vyrábějící díly pro letecký a kosmický průmysl a spolumajitel Rekvalifikačního centra v Opavě provozujícího duální vzdělávání pro strojírenství.

Stále častěji se v aktuální koronavirové krizi objevují články o návratu zpět k normálu. Používat slovo normál je silně zavádějící, protože nic se v ekonomice nevrátí zpět do situace, která panovala do poloviny března 2020. Svět se nevratně změnil, to je jediná jistota v dnešní nejisté době, vzniká nová definice normálu. Nicméně v této chvíli nikdo neví, jak bude nový normál vypadat. Přesto některé věci lze již dnes konstatovat s poměrně velkou mírou jistoty.

Změnil se trh práce. Situace naprosto nedostatkové pracovní síly je pryč a je zde nová příležitost zkvalitnit týmy ve firmách. Aktuální situace na trhu práce rovněž zastavila raketový růst mezd a tlaku na zvyšování mezd. Růst produktivity práce však i nadále zůstává klíčovým faktorem pro budoucí úspěch firmy, nicméně nyní se podařilo získat trochu času na zavedení nezbytných změn procesních a nutných inovací, včetně investic do nových technologií či materiálů. Nezaměstnanost roste a dále růst bude, a to poměrně dramaticky, vládním opatřením navzdory. I proto, že český kurzarbeit má s tím německým pouze stejný název, nikoliv obsah a tato pomoc růst nezaměstnanosti nemůže zastavit, dokonce ani zpomalit.

Změnil se a dále se velmi rychle mění business. Koncept globalizace a s tím spojené centralizované výroby do několika center v Asii je dlouhodobě neuržitelný. Nepoučili jsme se z poslední krize po vlně tsunami v japonské Fukušimě, která poměrně rychle narušila světové dodavatelské řetězce a opět nás výpadek světové logistiky a výpadky výrob v karanténních oblastech zaskočil. Ekonomický šok v této koronavirové pandemii je však tak výrazný, jak výrazná je řada dlouhodobých nerovnováh ve světě, což nyní výrazně urychlí nasazení nových technologií s vysokou přidanou hodnotou v řadě regionů světa. Business se vrací do regionů a tato krize tak přináší příležitosti pro ty, kteří mají schopnosti s novými technologiemi pracovat, jak ve výrobě, včetně agrovýroby, tak i ve službách. Jsou to stovky nových technologií a materiálů, které přinášejí tisíce nových příležitostí.

Znovuotevření trhů nebude všude stejné, ale bude se lišit podle jednotlivých sektorů. V některých sektorech bude návrat na hodnoty před krizí poměrně rychlý podle křivky V. Zkušenosti z Číny ukazují například rychlé zotavení realitního trhu, či třeba maloobchodu, ukazují rovněž rychlou digitalizaci ekonomiky ve většině sektorů. V řadě sektorů v Evropě to bude spíše křivka typu U, pomalejší růst lze očekávat například v automobilovém průmyslu. Řada sektorů se bude zotavovat spíše velmi pomalu ve stylu křivky typu L. Mezi takové sektory můžeme počítat letecký průmysl a leteckou dopravu, nebo třeba i průmysl cestovního ruchu. Klíčem k úspěchu je sledovat trendy vývoje trhů denně, nikoliv týdně nebo měsíčně a umět se dívat, agilně rozhodovat a být akční. Pozorování situace na trhu a schopnost rychlé reakce jsou pro zvládnutí koronavirové krize naprosto klíčové.

Co se nezměnilo a brzy nezmění? Klimatická krize a potřeba ji řešit. Z hlediska businessu to není problém, ale příležitost. Green Deal v Evropě je megatrend, který nelze ignorovat, naopak je to gigantická příležitost pro český business. Business odpovědný na bázi tržních principů, bez zbytečné, nesmyslně předotované, a tím zákonitě předražené zelené ideologie. Podnikatelské záměry v oblastech cirkulární ekonomiky, budování uzavřených ekonomických cyklů, obnovy krajiny, nových energií či digitalizace všeho, co digitalizovat lze, to jsou některé z oblastí odsouzené k úspěchu.

Click to Hide Advanced Floating Content