Co je nového v Manažerském seniorském klubu ČMA

 

Informace

ze zasedání Manažerského seniorského klubu České manažerské asociace dne 16. června 2020.

Praha, 18. 6. 2020

V úterý dne 16. 6. se uskutečnilo plánované zasedání Manažerského seniorského klubu ČMA s následujícím programem:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Vzpomínka na zesnulého Ing. Stanislava Hachrana, CSc.
 3. Přehled aktivit klubu od 28. 2. do 16. 6. tr. a diskuse
 4. Poděkování RNDr. Edvardu Špačkovi za mimořádné úsilí při digitalizaci činnosti klubu v době nouzového stavu pandemie koronaviru a poděkování Dr. Rastislavu Lukovičovi za poskytnutí foto a videoarchivu pro tvorbu webových stránek klubu
 5. Diskusní fórum k materiálu „Úvaha k zadanému téma (pro webové stránky ČMA) – Jak se firmy připravují na budoucnost a jaké zkušenosti plynou z nedávných událostí (co nám koronavirová krize dala/vzala)
 6. Aktualizace databáze členů a příznivců Manažerského seniorského klubu (dále jen MSK)
 7. Informace předsedy MSK o programu řádného shromáždění delegátů ČMA
 8. Informace RNDr. Edvarda Špačka „Online fórum a e-mailové skupiny platformy Google Groups
 9. Různé

 

Hlavní závěry k výsledkům zasedání klubu dne 16. 6. tr.:

 1. Předseda MSK požádal přítomné o uctění památky zesnulého bývalého člena MSK Ing. Stanislava Hachrana, CSc. povstáním a minutou ticha (úmrtní list a osobnostní profil jsou uvedeny na webových stránkách klubu), následovala vzpomínková diskuse blízkých známých a kolegů zesnulého.
 2. Byl projednán a informacemi RNDr. Edvarda Špačka a předsedy klubu komentován přehled aktivit klubu za období od 28. 2. do 16. 6. (uveden také jako příloha pozvánky na zasedání klubu a rovněž na webových stránkách klubu).
 3. Předseda MSK poděkoval kolegům Špačkovi, Lukovičovi a Mervartovi za kvalitní zpracování webových stránek klubu https://msk.pubpub.org/.
 4. Uskutečnilo se diskusní fórum (rovněž na videozáznamu) k předsedou MSK zpracovanému materiálu k problematice firem v koronakrizi (bod 5. programu zasedání klubu), materiál uveden jako příloha pozvánky na jednání klubu a publikován na webových stránkách klubu a ČMA.
 5. K aktualizaci databáze členů a příznivců MSK podal informaci předseda MSK. Konstatoval, že v seznamu členů a příznivců MSK došlo během doby k některým změnám, např. 1 člen požádal o vyřazení ze seznamu, u 1 člena se stále vrací e-maily jako nedoručitelné, někteří členové a příznivni MSK jsou naprosto neznámí, nereagují na e-mailovou poštu, jednání klubu se nezúčastňují, atd. Je pochopitelné, že v tomto směru bude upraven seznam členů a příznivců MSK.
 6. Předseda MSK informoval o programu Shromáždění delegátů ČMA dne 24. 6., kde bude mít příspěvek, týkající se nového profilu a aktivit Manažerského seniorského klubu ČMA. Na tomto jednání požádá prezidenta ČMA o jeho návštěvu na nejbližším zasedání klubu (pravděpodobně 15. 9. dle časových možností prezidenta) spolu se žádostí o jeho představu, týkající se dalšího vývoje ČMA. Program zasedání klubu dne 15. 9. bude ještě upřesněn samostatnou pozvánkou.
 7. Edvard Špaček společně s předsedou klubu informovali o pilotním projektu klubového (a perspektivně i meziklubového) online fóra a e-mailové skupiny platformy Google Groups jakožto perspektivní klubové komunikační platformy s vysokou funkcionalitou (posílání hromadných i individuálních e-mailů, vytvoření e-mailové konference či diskusního fóra, vytváření příspěvků na vymezené téma a odpovídaní na ně, organizování schůzek, společenských a dalších klubových akcí, možnost exportu seznamu jmen a e-mailových adres členů a příznivců MSK do klubové databáze atd.). Účastníci zasedání klubu po vysvětlení přislíbili zapojení do této platformy (skupiny).
 8. Závěrem jednání popřál předseda MSK všem členům a příznivcům MSK příjemné prožití doby prázdnin a dovolených.

 

Informaci zpracoval a předkládá:

Ing. Jaromír Řezáč, předseda manažerského seniorského klubu ČMA

Click to Hide Advanced Floating Content