ČMA uzavírá strategická partnerství

Česká manažerské asociace uzavřela v souladu s návrhy diskutované v Říčanech a na popud jejího prezidenta Petra Choulíka letos na podzim několik partnerství, od nichž si slibuje synergii v oblasti managementu i podporu v soutěži MANAŽER ROKU. Na spolupráci se dohodla se společností CZECH TOP 100 v čele s Janem Stružem. V roce 2019 ho prezident vyznamenal medailí Za zásluhy.

CZECH TOP 100 zakládal Jan Struž v roce 1994, předsedou této organizace je od roku 2007. Jejím posláním je poskytovat odborný a zvláště laické veřejnosti dostatečně reprezentativní přehled o těch subjektech české ekonomiky, které tvoří její páteř. Základní žebříčky CZECH TOP 100 vycházejí přímo z ekonomických dat. Řada dalších žebříčků pak vychází z hodnocení odborných porot, složených jak z ekonomických odborníků, tak z profesionálů  daného oboru. Patří mezi ně 100 nejvýznamnějších firem, 100 obdivovaných firem, Nejlepší výroční zprávy.

Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors

Společně s CZECH TOP 100 bude s Českou manažerskou asociací spolupracovat Centrum ekonomických a tržních analýz CETA – nestátní, nezávislá, nezisková organizace – think-tank. Jeho cílem je rozvíjet a aplikovat myšlenky a programy založené na principech klasického liberalismu. Podpisu dohody se zúčastnil např. Jiří Schwarz a Tomáš Raška, managing partner NATLAND.

V listopadu byla zároveň podepsána dohoda o spolupráci s Czech Institute of Directors – Institut členů správních orgánů CIoD, což je nezávislá nezisková organizace sdružující odborníky na management. Organizace založená v roce 1998 se zabývá problematikou corporate governance. Snaží se prosazovat celosvětově ověřené standardy – Best Practice – do správy a řízení společností v České republice. Od roku 2012 pravidelně každým rokem udělujeme prestižní ocenění Best Board & Best Board Member.

„Spolupráce s CzechTOP 100 by měla pomoci soutěži MANAŽER ROKU, očekáváme zkvalitnění kritérií posuzování firem. Zároveň jsme se dohodli na spolupráci s CIoD, od níž si slibujeme podporu soutěže a sdílení našich aktivit. V příštím roce plánujeme společné akce,“ uvedl výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš.