ČMA spolupracuje s Kaizen Institute, členům nabízí unikátní službu zdarma

Tisková zpráva

 

Ojedinělou příležitost zapojit se do unikátního projektu chystá pro své členy Česká manažerská asociace (ČMA). Na podzim zahájí spolupráci s Kaizen Institute™ Czech Republic, tuzemskou pobočkou organizace zaměřené na řízení změn ve firmách. ČMA díky tomu poskytne svým členům zcela zdarma exkluzivní produkt Kaizen Change Management Audit.

Do projektu společnosti se světovým renomé se mohou zapojit členové ČMA napříč obory podnikání. Získají tak skvělou možnost porovnat mezi sebou firemní kulturu a učit se od sebe navzájem. Pod hlavičkou mezinárodní společnosti působící v 60 zemích světa se zaměří na Denní Kaizen™ a Leader Kaizen ™; audity budou sledovat organizaci týmů, organizaci pracovišť 5S, nejlepší praxi a standardizace SDCA, zlepšování PDCA, učení se vidět, nastavení cílů a vedení i udržitelnost změn v jednotlivých firmách. Projekty zapojených společnosb budou shrnuty a celkové porovnání výsledků Best Practice provedeno koncem roku 2020.

Cílem partnerství České manažerské asociace a Kaizen Institute™ Czech Republic je poskytnout podnikatelům, manažerům a lídrům českých firem a organizací sdružených v ČMA prostor pro vzájemné porovnávání, inspirování a hledání možnosb ke zlepšování. KAIZEN™ je dnes jedním z důležitých pilířů dlouhodobé konkurenční strategie mnoha úspěšných podniků, poskytuje jim konkurenční výhodu a vede k trvalému zlepšování a udržitelnému růstu.

V první řadě se počítá se zapojením členů Elite klubu Moravskoslezského kraje, postupně bude nabídka rozšířena mezi další regionální kluby ČMA. Garantem projektu je předseda Elite klubu MSK Adam Liška, koordinátorem projektový manažer Mira Vlach, audity budou provádět Pavel Kadavý a Jiří Žižka z Kaizen Institute™ Czech Republic.

„Dnes si nemůžeme dovolit pouhé a běžné srovnání na úrovni jedné společnosti či mezi vícero pobočkami. Musíme vykouknout tzv. out of box a podívat se na to jak to dělají i jinde. Děláme to, co děláme doopravdy nejlépe nebo žijeme v pouhém přesvědčení? To je otázka, na kterou se budeme snažit regulérně odpovědět. Našim cílem bude odbourat magnetismus průměrných společnosb a vyzdvihnout tak příklady dobré praxe a budoucího rozvoje,“ říká Adam Liška.

Program auditu nástrojů kontinuálního zlepšování a připravenosti na změnu firemní kultury se zaměřuje na práci s týmy v oblasti drobného zlepšování (standardy týmu, reakce při odchylkách) a na podporu zlepšování organizace ze strany managementu (návyky vedoucích, systémy kontroly, motivace). Zájemci o účast na projektu mohou kontaktovat předsedu Elite klubu ČMA Adama Lišku.

 

Kdo je KAIZEN INSTITUTE CZECH REPUBLIC

Kaizen Institute Czech Republic je tuzemskou pobočkou nadnárodní společnosti Kaizen Institute, která od poloviny 80. let minulého stoleb poskytuje poradenství a vzdělávání zejména v oblasti KAIZEN™, Lean managementu a kontinuálního vzdělávání. Působí v 60 zemích světa, pracuje s úspěšnými firmami v oborech financí, zemědělství, administrativy, energetiky i výroby. S klienty spolupracuje na tvorbě procesů, které pomáhají zviditelnit problémy a trénuje týmy pro jejich řešení.

 

Kdo je ELITE KLUB MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ELITE KLUB MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE je jedním z regionálních klubů České manažerské asociace, která sdružuje a propojuje manažery bez ohledu na profesní zaměření. Posláním klubu je rozvíjet firemní kulturu, etiku a osobnosti manažerů, budovat dlouholeté vztahy, podporovat region ve strategických směrech a podílet se na jeho budoucnosti.

 

Kontakt

Předseda klubu Adam Liška
Mobil: 731 594 886
E-mail: liska@cma.cz