ČMA se připravuje na vstup do Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj

Zástupci asociace se účastnili na základě pozvání pana Marcela Engela Výročního zasedání Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD).

Zpráva ČMA z jednání

VISION 2050